fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Zo gaat de compensatieregeling van de transitievergoeding werken

door | nov 25, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de transitievergoeding als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Op die datum gaat de nieuwe ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ in. Op deze manier komt ook een einde aan de noodzaak van een slapend dienstverband. 

Waarom compensatie van transitievergoeding?

Als een werknemer langdurig ziek is, moet de werkgever maximaal gedurende 2 jaar ten minste 70 procent van het loon doorbetalen. U kunt zich hiervoor verzekeren of u kunt eigen risicodrager worden. Vooral voor kleine ondernemers is het hebben van een zieke werknemer relatief zeer kostbaar. Voor deze werkgevers was het opbrengen van een transitievergoeding na 2 jaar vrijwel onmogelijk. Deze nieuwe compensatieregeling moet die opeenstapeling van kosten tegengaan. Ook voor de werknemer zijn er voordelen: zij hoeven niet langer bang te zijn voor een slapend dienstverband en hebben eerder, meer zekerheid.

Wanneer krijgt u compensatie voor de transitievergoeding?

Alle werkgevers die op of na 1 juli 2015 een transitievergoeding hebben betaald voor een ontslag in verband met langdurige ziekte, hebben recht op compensatie. Lag het einde van de ziekteperiode vóór 1 juli 2015, heeft de werkgever geen recht op de compensatie. Er zijn 3 voorwaarden voor de toekenning:

  • het ontslag moet (rechtsgeldig) gegeven zijn op basis van de b-grond (wegens langdurige ziekte);
  • de werknemer moet wettelijk recht hebben gehad op een transitievergoeding;
  • de transitievergoeding moet aan de werknemer zijn betaald.

Bewijzen dat u recht heeft op compensatie

Om de compensatie toegewezen te krijgen, moet u kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden hebt voldaan. Daarvoor kunt gebruik maken van de ontslagvergunning van het UWV of de beschikking van de rechtbank. Werd de overeenkomst beëindigd met wederzijds goedvinden, mag u ook de vaststellingsovereenkomst gebruiken. De transitievergoeding wegens ontslag bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt ook alleen gecompenseerd als de werknemer daar wettelijk recht op had. Een eventuele hogere transitievergoeding in verband met een langdurig slapend dienstverband of een billijke vergoeding wordt dus niet gecompenseerd. Daarnaast moet u de berekening aantonen. Door middel van de arbeidsovereenkomst kunt u aantonen wat het bruto loon was en hoe lang het dienstverband heeft geduurd.  De compensatie is ook nadrukkelijk geen voorschot. U moet dus met een kwitantie of bankoverzicht aantonen dat de transitievergoeding is betaald.

Wat wordt gecompenseerd als er een slapend dienstverband was?

Bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding, tellen de maanden en jaren van het slapend dienstverband ook mee. Als u sinds 1 juli 2015 iemand in een slapend dienstverband heeft gehouden tot 1 april 2020, moet u dus over deze 4 jaar + 9 maanden ook transitievergoeding betalen. Deze jaren en maanden worden niet gecompenseerd.

Voorbeeld:

Mieke kwam op 1 oktober 1999 in dienst. Zij werd op 12 december 2013 langdurig ziek en herstelde niet meer. Haar werkgever wilde de transitievergoeding niet betalen. Daarom ging haar dienstverband vanaf 12 december 2015 over in een slapend dienstverband. Haar werkgever besluit de overeenkomst te beëindigen, nu hij weet dat er een compensatie voor de transitievergoeding komt. Hij dient een aanvraag in bij het UWV en Mieke wordt per 1 december 2019 ontslagen. Mieke heeft recht op een transtievergoeding. In dit voorbeeld gaan we uit van een kleine werkgever, een bruto loon van 3000 euro per maand, 8 procent vakantietoeslag en is Mieke nog niet ouder dan 55.

Berekening:

(3240 ÷ 6 x 20) + (3240 ÷ 4 x 20) + (3240 ÷ 2 x 0) = 27000 – 0 = 27.000 euro.

Maar een belangrijk deel van deze transitievergoeding komt uit jaren dat Mieke een slapend dienstverband had. Als de werkgever Mieke direct na 104 weken ziekte had ontslagen was de berekening als volgt geweest:

(3240 ÷ 6 x 20) + (3240 ÷ 4 x 12) + (3240 ÷ 2 x 0) = 20520 – 0 = 20.520,00 euro.

Het verschil tussen deze twee bedragen (27.000 – 20.520 = 6.480 euro) moet de werkgever zelf betalen. Dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Compensatie transitievergoeding ‘oude gevallen’

Transitievergoedingen voor ontslag wegen langdurige ziekte, die dateren voor een ontslagdatum tussen 1 juli en 1 april 2020, zijn zogeheten ‘oude gevallen’. Als u voor deze gevallen voor 30 september 2020 de compensatie aanvraagt, krijgt u deze toegewezen als u voldoet aan de voorwaarden voor toekenning. Het UWV neemt dan binnen 6 maanden een beslissing. De compensatie wordt dan uiterlijk per 30 maart 2021 toegekend.

 Compensatie transitievergoeding na 1 april 2020

Betaalt u na 1 april 2020 een transitievergoeding aan een werknemer die 2 jaar ziek is geweest? Dan gelden dezelfde voorwaarden, plus één extra. U moet namelijk de compensatie binnen 6 maanden na het betalen van de transitievergoeding aanvragen. Voor een besluit op deze gevallen heeft het UWV naar verwachting 8 weken nodig. Maar uitstel is mogelijk. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar aantekenen en/of in beroep gaan tegen het besluit.

Het belang van een goede salarisadministratie

Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling moeten flink wat bewijsmateriaal hebben. Zo moet u het dossier rond de ziekte en re-integratie, het einde dienstverband en de berekening en betaling van de transitievergoeding. Als salarisadministrateur kunt u hier waarschijnlijk goed in ondersteunen. Om de aanvraag vanaf 1 april in te dienen, kunt u nu het voorwerk al doen. Het daadwerkelijk aanvragen is op dit moment nog niet mogelijk. Op of even voor 1 april wordt in het werkgeversportaal van het UWV een digitaal formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’  beschikbaar.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.