fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Zo dient u een TOFA-aanvraag in

door | jul 2, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Ontslagen flexwerkers die net buiten de bestaande coronamaatregelen vallen kunnen tegemoetkoming TOFA aanvragen. Flexibele arbeidskrachten die aan de voorwaarden voldoen kunnen een tegemoetkoming van 1.650 euro bruto krijgen over de maanden maart, april en mei. Maar dat gaat nog behoorlijk vaak mis, meldt het UWV.

Ondanks de oproep voorafgaand aan de aanvraag de adviestool te gebruiken krijgt UWV veel aanvragen binnen die niet aan de voorwaarden voldoen, meldt de uitkeringsinstantie. Er zijn 11.500 aanvragen binnengekomen, maar op dit moment wordt ongeveer de helft daarvan afgewezen. Dit lijkt voornamelijk te komen doordat mensen te weinig hebben verdiend in februari of teveel in april en daarmee niet voldoen aan de voorwaarden.

Het UWV heeft een beslisboom gepubliceerd, zodat flexwerkers meteen kunnen zien of ze in aanmerking komen voor de overbruggingsregeling die eenmalig 1.650 euro bruto oplevert. Omdat de tegemoetkoming moet passen bij de hoogte van het drempelbedrag, is de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld op 550 euro bruto per maand. Flexwerkers die in april zeker 50 procent minder verdienden kunnen een tegemoetkoming krijgen van maximaal 550 euro, te betalen over de maanden maart, april en mei.

Voorwaarden voor de TOFA

Door bijvoorbeeld de referte-eis in de WW, de entreevoorwaarden in de ZW en de vermogens- en partnertoets in de bijstand is er een groep werknemers van wie weliswaar de inkomsten wegvallen, maar die geen recht heeft op een uitkering. Het gaat daarbij vooral om flexwerkers – met name oproepkrachten en uitzendkrachten – die, door hun flexibele arbeidscontract, minder beschermd zijn dan werknemers met een vast contract.

Om te bepalen wie in aanmerking komt voor de tegemoetkoming zijn voor UWV heldere criteria nodig. Recht op een tegemoetkoming heeft degene die:

  1. als werknemer in februari 2020 ten minste 400 euro aan loon heeft genoten;
  2. als werknemer in maart 2020 ten minste 1 euro aan loon heeft genoten;
  3. op 1 april 2020 18 jaar of ouder was en de AOW-leeftijd nog niet had bereikt;
  4. substantieel inkomensverlies heeft geleden ten opzichte van februari;
  5. daardoor in april geen substantieel inkomen meer uit loon had;
  6. verklaart de TOFA nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van hun levensonderhoud; en
  7. ten behoeve van dat levensonderhoud geen andere uitkering of inkomensvoorziening ontvangt.

TOFA: wat is loon

Voor het bepalen van het loon wordt aangesloten bij het loon dat iemand als werknemer heeft genoten. Daarbij wordt uitgegaan van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en aangesloten bij het werknemersbegrip van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). Dit begrip omvat alle werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben en alle werkenden die op grond van een fictieve dienstbetrekking verzekerd zijn voor de WW, ZW en/of WIA. Ook stagiairs, die niet verzekerd zijn voor de WW of WIA maar wel voor de ZW, vallen onder dat begrip. Mensen die een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen ontvangen, vallen ook onder dit werknemersbegrip, maar aangezien een uitkering doorgaans niet als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking wordt gekwalificeerd, komen zij niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Dga valt niet binnen doelgroep TOFA

Werkenden voor wie wel loonbelasting wordt afgedragen maar die niet verzekerd zijn voor de WW, ZW en WIA, vallen niet binnen de doelgroep. Zij vallen immers niet onder het begrip werknemer: ze hebben geen reguliere arbeidsovereenkomst en ook geen fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen. Het grootste deel van deze groep betreft directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Zij kunnen, als zij aan de voorwaarden voldoen, een beroep doen op de TOZO.

Bron: CMweb

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.