Zo berekent u de tegemoetkoming loonkosten onder NOW 2.0

door | jul 7, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

De loketten zijn geopend voor de aanvraag van een tegemoetkoming van de loonkosten onder de tweede Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW 2.0). Werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20 procent kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de periode juni, juli, augustus en september. Lees hier hoe u de tegemoetkoming in de loonkosten berekent.

Voor NOW 2.0  kunt een omzetdaling opgeven in een aangesloten periode van 4 maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 (bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 oktober). De omzet van 2019 (referentieperiode) gedeeld door 3, vergelijkt u met uw (verwachte) omzet in de gekozen viermaandsperiode. Ondernemingen die op 1 januari 2019 nog niet bestonden hanteren een andere berekening van de omzetdaling. Ondernemingen die na 1 januari een andere onderneming of deel van een onderneming hebben overgenomen, mogen deze andere berekening ook gebruiken.

Terugval in omzet

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90 procent van de loonsom. Hoe groter de terugval in omzet, hoe hoger de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld:

 • 100 procent omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 90 procent van de loonsom;
 • 50 procent omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 45 procent van de loonsom;
 • 25 procent omzetverlies leidt tot een tegemoetkoming van 22,5 procent van de loonsom.

Het UWV neemt uw totale loonsom van maart 2020 aan de hand van de loonaangifte die op 15 mei bekend was. Er geldt per werknemer een maximum van 9.538 euro per maand. De totale loonsom wordt met 40 procent verhoogd om zo kosten als werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten te compenseren. Vervolgens wordt x afgehaald van de loonsom, waarbij x het percentage verwachte omzetverlies is. De tegemoetkoming is 90 procent van dat eindbedrag.

Voorschot NOW 2.0 is 80 procent

Het voorschot dat in twee termijnen wordt uitgekeerd is 80 procent van de berekening en achteraf wordt een correctie uitgevoerd. Als de loonsom lager uitvalt dan bij de berekening, heeft u recht op minder tegemoetkoming en een teveel betaald voorschot moet dan worden terugbetaald. Als u andersom te weinig heeft ontvangen, krijgt u juist een nabetaling.

De subsidie wordt als volgt berekend: percentage omzetverlies x loonsom maart x 4 maanden x 1,4 (opslag werkgeverslasten) x 0,9 (percentage vergoeding van 90%) = subsidiebedrag. Daarvan wordt 80 procent uitbetaald als voorschot. Een voorbeeld:

 • Een werkgever verwacht over 4 maanden een omzetverlies van 40 procent.
 • De totale loonsom over maart 2020 is 71.429 euro.
 • Dit bedrag verhoogt het UWV met 40 procent. Dat is 100.000 euro.

Voorbeeld berekening voorschot NOW 2.0

Het voorschot is dan als volgt:

 • UWV neemt 40 procent van 100.000 euro. Dat is 40.000 euro.
 • De tegemoetkoming per maand is 90 procent van 40.000 euro. Dat is 36.000 euro per maand.
 • 80 procent van deze 36.000 euro wordt uitbetaald als voorschot. De werkgever ontvangt dus voor iedere maand 28.800 euro. In totaal is dat een voorschot van 115.200 euro (4 x 28.800). Hij ontvangt dit bedrag in 2 betalingen van 57.600 euro.

Voorbeeld berekening correctie met werkelijk omzetverlies

De correctie met het werkelijke omzetverlies is dan:

 • Stel, het definitieve omzetverlies is lager, met een totaal van 30 procent. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90 procent van 30.000 euro. Dat is 27.000 euro per maand.
 • Er is voor iedere maand al 28.800 euro voorschot betaald.
 • Werkgever Y heeft dus per maand 1.800 euro te veel voorschot gehad.
 • Hij moet dus 4 x 1.800 euro terugbetalen. Dat is 7.200 euro.
 • Stel, het definitieve omzetverlies is hoger, met een totaal van 50 procent. De loonsom is hetzelfde gebleven.
 • De definitieve tegemoetkoming per maand is dan 90 procent van 50.000 euro. Dat is 45.000 euro per maand.
 • Er is voor iedere maand al 28.800 euro betaald.
 • De werkgever heeft dus per maand 16.200 euro te weinig voorschot gehad.
 • Hij ontvangt dus nog 4 x 16.200 euro. Dat is 64.800 euro.

Bron: CMweb

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This