fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Wijzigingen voor salarisadministrateurs per 1 juli 2021

door | jul 15, 2021 | HR Advies

Wat gaat er met ingang van 1 juli 2021 (en de maanden daarna) voor salarisadministrateurs wijzigen op salarisgebied? De wijzigingen op een rij.

1 Minimumloon stijgt

Het wettelijk minimumloon stijgt vanaf 1 juli 2021 met ruim 16 euro naar 1701 euro per maand.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021:

  • 1701 euro per maand (1 januari 2021: 1.684,80 euro per maand);
  • 392,55 euro per week (1 januari 2021: 388,80 euro per week); en
  • 78,51 euro per dag (1 januari 2021: 77,76 euro per dag).

2 Aanbod arbeidsomvang oproepkracht

Per 1 juli 2021 heb je te maken met een wijziging ten aanzien van het aanbod arbeidsomvang dat je moet geven aan oproepkrachten.

De WAB verplicht je vanaf 1 januari 2020 om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig voor je heeft gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat doe je in de dertiende maand. De oproepkracht heeft een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Hij reageert dus in de veertiende maand.

De aanvangsdatum is uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op eerste dag van de vijftiende maand. Dit gaat dus vanaf 1 juli gelden.

3 Onbelaste reiskostenvergoeding

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is dit jaar al twee keer verlengd, in januari en maart. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan vergoeden, ook al maakt de werknemer deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig).

Voorwaarde voor het geven van de onbelaste vergoeding is dat de werknemers deze ook al vóór 13 maart 2020 kregen.

Let op: het geldt dus niet voor werknemers die later (na 12 maart) in dienst zijn gekomen.

Wat nog in de pijplijn zit: het kabinet werkt aan een regeling waarmee werkgevers onbelast  thuiswerkkosten kunnen vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt. Dit is een van de maatregelen die in het Belastingplan 2022 komt.

4 Belastingschuld betalen

Ondernemers met betalingsproblemen door de coronacrisis, kunnen nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Dat is op 29 juni bekend gemaakt. Dit was in eerste instantie 1 juli 2021.

5 Versoepeling administratieve verplichtingen

Werkgevers hoeven tot 1 oktober 2021 niet alle administratieve verplichtingen voor loonheffingen uit te voeren als dat niet kan door de coronamaatregelen. Deze maatregel is weer verlengd.

Zo geldt bijvoorbeeld de plicht van de werkgever om de identiteit van de werknemer vast te stellen aan de hand van het originele identiteitsbewijs. Als een werkgever een werknemer niet tijdig kan identificeren, kan dit leiden tot een toepassing van het anoniementarief. De Belastingdienst neemt in deze situaties een soepel standpunt in. De toepassing van het anoniementarief kan achterwege blijven als de werkgever de identiteit van de werknemer alsnog vaststelt zodra dat mogelijk is.

6 Vakantiedagen vervallen

De wettelijke vakantiedagen die een werknemer in 2020 heeft opgebouwd, vervallen per 1 juli 2021.

Werknemers moeten binnen anderhalf jaar hun opgebouwde vakantiedagen opnemen. In de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.

Het is belangrijk werknemers tijdig en duidelijk te informeren over deze vervaltermijn en ze de kans te geven om de vakantiedagen op te nemen.

7 Lagere WW-premies

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) trekt het kabinet in. In plaats daarvan worden de AWf-premies per 1 augustus verlaagd.

De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract gaat omlaag van 2,7 naar 0,34 procent. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers daalt van 7,7 procent naar 5,34 procent.

Subsidies

Denk ook nog aan de subsidies die je in de zomerperiode kunt aanvragen.

De zorgbonus 2021 is aan te vragen tot en met 27 juli 2021.

Een aanvraag voor de subsidie praktijkleren indienen voor het studiejaar 2020-2021 kan nog tot en met 16 september.

Sectoren kunnen tot en met 30 juli 2021 een subsidieaanvraag doen voor de tijdelijke Maatwerkregeling voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden.

Wat wijzigt er verder?

Nu er voorlopig nog geen nieuw kabinet is en dus ook nog geen regeerakkoord, is de vraag of we veel wijzigingen met Prinsjesdag op 21 september kunnen verwachten of dat er alleen een flinterdun Belastingplan 2022 komt.

Een overzicht van de wetsvoorstellen inclusief maatregelen in pakket Belastingplan 2022 is inmiddels gepubliceerd. Dit overzicht biedt inzicht in de onderwerpen die in het najaar zullen worden behandeld.

Wat betreft de coronamaatregelen zal het kabinet het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar vooralsnog niet verlengen. De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich.

Wat nu nog op de planning staat voor 2022:

  • Invoering Subsidieregeling STAP-budget (leer- en ontwikkelbudget).
  • Invoering gedifferentieerde premie Aof en aanpassing Voortschrijdend Cumulatief Rekenen.
  • Betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022.

Een aantal wijzigingen zijn verschoven naar 1 januari 2023. Denk aan de nieuwe pensioenwet (wetsvoorstel toekomst pensioenen) en de nieuwe definitie van het begrip Inkomstenverhouding (IKV).

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.