fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Wetswijzigingen voor salarisadministrateurs per 1 januari 2021

door | dec 21, 2020 | HR Advies, Juridisch Advies, Salaris- & Personeels administratie

Het nieuwe jaar is in zicht. Salarisadministrateurs hebben te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Welke wijzigingen kan de salarisadministrateur verwachten? Een selectie van de regels die wijzigen per 1 januari 2021 die relevant zijn voor het salarisvak.

1 Minimumloon omhoog op 1 januari 2021

Het wettelijk minimumloon stijgt op 1 januari 2021. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021:

  • € 1.684,80 per maand;
  • € 388,80 per week;
  • € 77,76 per dag.

2 Vrije ruimte fiscale loon in 2021 beperkt

De vrije ruimte wordt in 2021 minder voor het fiscale loon boven € 400.000. De vrije ruimte voor het fiscale loon tot en met € 400.000 gaat in 2021 terug naar 1,7 procent. In 2020 is dit percentage tijdelijk 3 procent in verband met de coronamaatregelen. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2021.

3 Gerichte vrijstelling scholing verruimd

De gerichte vrijstelling voor scholing geldt per 1 januari 2021 ook bij vergoedingen en verstrekkingen voor scholing die voortvloeien uit vroegere arbeid.

4 Vaste onbelaste reiskostenvergoeding vervalt

Het ongewijzigd doorlopen van vaste reiskostenvergoedingen vervalt per 1 januari 2021. Dit staat in het Besluit noodmaatregelen coronacrisis.

Het Kabinet heeft deze termijn met een maand verlengd i.v.m. de lockdown, waardoor de reiskostenvergoedingen tot 1 februari 2021 mogen doorlopen. In januari komen ze met meer informatie.

5 Geen hoge WW-premie bij overwerk

Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. De 30%-herzieningssituatie wordt daarom ook in 2021 opgeschort.

6 Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing

De RVU-heffing wordt versoepeld voor werknemers die niet kunnen doorwerken tot hun pensioen. In 2021 komt er een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden). De werkgever kan afspraken maken met de werknemer om eerder te stoppen met werken zonder dat u een strafheffing moet betalen over de regelingen voor vervroegde uittreding. Het gaat om medewerkers die overvallen zijn door de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd en die bijvoorbeeld zwaar werk doen, waardoor ze niet gezond kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. Het wetsvoorstel treedt later dan 1 januari 2021 in werking. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel op 12 januari 2021.

7 Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Als iemand een kleine werkgever is en het bedrijf beëindigt door ziekte of pensionering, dan heeft hij onder voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding voor de werknemers. De compensatie geldt ook wanneer het bedrijf stopt door zijn overlijden.

8 Basistarief inkomstenbelasting gaat omlaag

Het basistarief voor de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Deze eerste schijf daalt van 37,35 procent tot 37,10 procent. Dit tarief geldt voor alle inkomens tot € 68.507. Tussen 2022 en 2024 gaat het tarief verder naar beneden tot 37,03 procent.

9 Extra verhoging algemene heffingskorting

In 2021 wordt de algemene heffingskorting extra verhoogd. De algemene heffingskorting gaat in 2021 extra omhoog met € 22 bovenop de € 60 die al gepland was. De algemene heffingskorting is een korting op uw inkomensbelasting en de premie volksverzekeringen. Hoeveel korting  krijgt, hangt af van het inkomen. Heb je een belastbaar inkomen (het inkomen waarover je belasting moet betalen) uit werk en woning tot € 68.507? Dan neemt het besteedbaar inkomen toe.

Bijvoorbeeld:

  • Heb je een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 20.000? Dan betaal je € 126 minder belasting door de verhoging van de algemene heffingskorting per 2021.
  • Heb je een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 40.000? Dan betaal je € 87 minder belasting door de verhoging van de algemene heffingskorting per 2021.
  • Heb je een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 70.000? Dan heeft de verhoging van de algemene heffingskorting geen effect.

10 Zelfstandigenaftrek gaat in stappen omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag tot € 3.240 in 2036. Over € 7.030 van de winst hoeft de zelfstandige geen belasting te betalen. Vanaf 2021 gaat deze aftrekpost omlaag. In 2021 kan de zelfstandige € 6.670 aftrekken van de winst. De aftrek wordt de jaren erna stapsgewijs verlaagd tot en met € 3.240 in 2036.

11 Aanpassing vermogensbelasting box 3

Heb je een vermogen tot € 50.000? Dan betaal je daarover vanaf 2021 geen box 3-belasting. Bij een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met de fiscaal partner betaalt je geen box 3-belasting meer over dat vermogen. Het belastingtarief gaat wel omhoog van 30 naar 31 procent. Door de aanpassing van het heffingsvrije vermogen betaalt iedereen met een spaar- of belegd vermogen tot € 220.000 vanaf 2021 minder box 3-belasting.

12 Baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen

Bedrijfsinvesteringen mag je in 2021 via de baangerelateerde investeringskorting (BIK) verrekenen met de loonheffing. Vanwege de coronacrisis helpt het kabinet werkgevers om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting: de baangerelateerde investeringskorting (BIK). Als de werkgever een investering doet, zoals de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe machine, een computersysteem of een elektrische bestelauto, krijgt de werkgever korting die is te verrekenen via de loonheffing. Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is de korting van 3,9 procent van het investeringsbedrag. Bij investeringen boven € 5.000.000 is de korting 1,8 procent van het investeringsbedrag. De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. De werkgever moet de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 helemaal hebben betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling ook gebruiken. Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.

13 Bijtelling elektrische auto omhoog

De bijtelling voor elektrische auto’s stijgt per 1 januari 2021 van 8 procent naar 12 procent. De korting op de bijtelling is niet gemaximeerd voor waterstofauto’s. De korting is dan van toepassing op de volledige cataloguswaarde. Dat geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor zonnecelauto’s.

14 Geen mrb voor elektrische bestelauto tot 2025

Ondernemers met een elektrische bestelauto betalen tot 2025 geen wegenbelasting. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor elektrische bestelauto’s en plug-in hybrides blijft bestaan tot 2025. Deze fiscale voordelen gelden op dit moment al tot 1 januari 2021. Als de ondernemer een volledig elektrische bestelauto heeft, betaalt hij dus geen wegenbelasting tot 2025.

Meer belasting voor auto’s op benzine en diesel

Heeft de ondernemer voor het bedrijf een bestelauto die op benzine en diesel rijdt, dan gaat hij de komende jaren iets meer wegenbelasting betalen. De mrb stijgt vanaf 2021 elk jaar gemiddeld met € 24 per auto. De hoogte van de stijging hangt af van het gewicht van de bestelauto.

15 Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 wordt het bestaansminimum van mensen die te maken hebben met beslaglegging op hun inkomen beter beschermd.

16 Omscholing naar tekortberoepen in het mkb

Er komt budget voor omscholing van personeel naar beroepen waar in het mkb een tekort aan is (krapteberoepen).

17 Intermediairs moeten grensoverschrijdende constructies melden

Intermediairs, bijvoorbeeld belastingadviseurs of accountants moeten grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst melden. Dit is het gevolg van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6. In bepaalde gevallen moet een ondernemer zelf deze grensoverschrijdende constructies melden. De informatie die de intermediair vanaf 1 januari 2021 moet opsturen naar de Belastingdienst gaat terug tot 25 juni 2018. Als de intermediair zich niet aan de meldplicht houdt, kan hij een boete krijgen of zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. De Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies gaat in op 1 januari 2021.

Bron: Salarisvanmorgen / Ondernemersplein.nl

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.