Werknemer koopt een huis: rol van de werkgever

door | jun 29, 2020 | HR Advies

Wanneer uw werknemer een huis wil kopen, wordt de werkgever gevraagd om een werkgeversverklaring. In die verklaring legt u de hypotheekverstrekker uit wat voor dienstverband de werknemer heeft, wat uw intenties met de werknemer zijn en wat het loon is. Maar wat zijn uw plichten? En heeft de werknemer ook recht op de werkgeversverklaring?

Wat is een werkgeversverklaring?

Een werkgeversverklaring is een document waarop een gemachtigd persoon binnen de organisatie verklaart dat hij de werkgever is van een specifiek persoon. In de verklaring wordt de inkomenssituatie van de werknemer toegelicht en geeft de werkgever aan er aan het eventuele einde van de contractperiode met het contract van de werknemer gebeurt. Wordt deze verlengd en zo ja met welke voorwaarden. In de verklaring staat ten minste:

 • Datum, handtekening en bedrijfsstempel;
 • de gegevens van de werknemer (naam, geboortedatum, etc.);
 • de gegevens werkgever en de ondertekenaar;
 • de aard van het dienstverband (proeftijd, bepaalde tijd, oproepovereenkomst, uitzendovereenkomst, onbepaalde tijd, etc.);
 • een verklaring over de voortzetting van het dienstverband (intentieverklaring);
 • een verklaring over het inkomen en de looncomponenten;
 • eventuele verklaring over lopende personeelsleningen of loonbeslag .

Moet de werkgever een werkgeversverklaring afgeven?

Er bestaat geen wet over het al dan niet verplicht afgeven van een werkgeversverklaring. Toch kan de werknemer zich wel op een andere wet beroepen. Namelijk die van goed werkgeverschap. Alleen als er een gegronde reden is om de verklaring niet af te geven, kan de werkgever weigeren. Het is verstandig om dit feit op te nemen in de personeelsregeling. Zo is een en ander vooraf duidelijk.

De verklaring moet natuurlijk naar waarheid ingevuld worden. Liegen op een werkgeversverklaring is strafbaar. Daarom kan de werknemer niet eisen dat de werkgever verklaart dat hij de intentie heeft het dienstverband voort te zetten als de werkgever dat nog niet weet. Het kan juridisch overigens geen kwaad om een intentieverklaring af te geven. De werknemer kan geen beroep doen op de intentieverklaring als de werkgever besluit het dienstverband toch niet voort te zetten. Daarom is de verklaring ook niet meer of minder waardevol geworden door de corona-crisis. Wel is het mogelijk dat de hypotheekverstrekker aanvullende vragen stelt door de corona-crisis.

Let op! Als de werkgever heeft besloten het dienstverband te beëindigen en toch een intentieverklaring afgeeft, bestaat er wel een juridisch risico. Met de werkgeversverklaring kan de werknemer een hypotheek krijgen die hij mogelijk na het verlies van zijn baan niet meer kan betalen. Daarmee brengt de werkgever de werknemer in de problemen. Rechters hebben onder zulke omstandigheden een extra schadevergoeding bovenop de transitievergoeding aan de werknemer toegekend.

Welke looncomponenten moeten op de werkgeversverklaring staan?

De hypotheekverstrekker gebruikt de werkgeversverklaring om vast te stellen of de werknemer de hypotheek naar verwachting kan betalen en wat de maximale hypotheek is. Daarom gaan hypotheekverstrekkers alleen uit van vaste looncomponenten.

 • Het bruto basissalaris en het tijdvak waarover dit salaris wordt uitgekeerd. Let op dat dit bedrag overeenkomt met het bedrag dat op de loonstrook staat. Eventuele verschillen dienen te worden toegelicht.
 • Het percentage vakantietoeslag en het daadwerkelijke bedrag in euro’s op jaarbasis;
 • Een vaste 13e maand
 • Een vaste eindejaarsuitkering (onvoorwaardelijk en geen tantième);
 • Inkomen uit levensloop regelingen;
 • Onvoorwaardelijke onregelmatigheidstoeslag, mits deze in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Verstrek het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden.
 • Provisie, een gemiddelde over de afgelopen 12 maanden;
 • Overzicht van eventuele voorwaardelijke looncomponenten zoals omzetpremie, winstdeling, prestatiebonus.

Als de werkgever niet kan tekenen

Een werkgeversverklaring moet ondertekend worden en dient vaak voorzien te worden van de bedrijfs- of firmastempel. Door de coronacrisis is het soms niet mogelijk om fysiek aan deze voorwaarden te voldoen. Maar vaak hoeft dat ook niet. Zo valt op de website van de NHG te lezen dat het ook mogelijk is om de modelovereenkomst van de NHG als pdf te ontvangen volledig digitaal in te vullen. Hoewel er een handtekening op het document moet komen, mag dit ook een elektronische handtekening zijn. De kleur inkt doet er niet toe en een firmastempel is niet verplicht voor de NHG. Het is wel mogelijk dat de hypotheekverstrekker deze eisen stelt. In die gevallen kan de ondertekende verklaring per post worden verzonden.

Wat heeft de werknemer verder nodig?

Voor het verkrijgen van de hypotheek heeft de werknemer vaak ook loonstrookjes en jaaropgaves nodig. In bijzondere gevallen kan de hypotheekverstrekker aanvullende vragen stellen over de opbouw van het salaris. In die gevallen kan het nuttig zijn een kopie van de arbeidsovereenkomst of cao-tekst door te sturen. Al deze gegevens zou de werknemer sowieso al in bezit moeten hebben.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This