fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Werkgever overleden. Einde arbeidsovereenkomst?

door | feb 24, 2020 | Juridisch Advies

Als een werknemer overlijdt, leidt dit tot het einde van het dienstverband. Maar als een werkgever overlijdt, is dat lang niet altijd zo. De arbeidsovereenkomst blijft dan doorgaans bestaan. Dit is geregeld in artikel 675 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Artikel 675 van BW7 luidt als volgt: De arbeidsovereenkomst eindigt niet door de dood van de werkgever, tenzij uit de overeenkomst het tegendeel voortvloeit. Echter zijn zowel de erfgenamen van de werkgever als de werknemer bevoegd de arbeidsovereenkomst, voor een bepaalde tijd aangegaan, op te zeggen met inachtneming van de artikelen 670 en 672 als ware zij aangegaan voor onbepaalde tijd. Wanneer de nalatenschap van de werkgever ingevolge artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, komt de bevoegdheid van de erfgenamen, bedoeld in de vorige zin, toe aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner.

Anders afspreken

In de wet staat dus dat de arbeidsovereenkomst in principe niet eindigt bij de dood van de werkgever. Partijen kunnen onderling wel anders afspreken. Zij mogen dus afspreken dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij overlijden van de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld slim zijn in het geval van een kleine onderneming of als een zzp’er voor het eerst iemand in dienst gaat nemen. Soms vloeit zo’n afspraak voort uit de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Dat is bijvoorbeeld het geval als de werkgever een zelfstandige gediplomeerde beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een arts) is met een één assistent of een paar assistenten.

Opzegging door erfgenamen

Als de arbeidsovereenkomst blijft bestaan na het overlijden, is de werknemer voortaan in dienst van de erfgenamen. Zij kunnen redenen hebben om de overeenkomst op te zeggen. Dat is ook mogelijk als het een contract voor onbepaalde tijd was. Dan hebben zij wel een ontslagvergunning van het UWV nodig. Ze kunnen zich dan beroepen op bedrijfseconomische redenen. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd loopt in elk geval van rechtswege af. De erfgenamen moeten dat natuurlijk wel melden. Tussentijdse opzegging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is ook mogelijk. Zelfs als in de overeenkomst niets staat over deze mogelijkheid. Ook dat verloopt via het UWV.

Bron: Salarisnet /  Arbeidsrechter.nl

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail? Schrijf u in voor onze nieuwbrief.


ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.