fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Werkgever mag bij eindafrekening studiekosten niet zomaar verrekenen

door | sep 7, 2020 | Juridisch Advies

Een werkgever mag de eindafrekening niet verrekenen met studiekosten, omdat niet is komen vast te staan dat een studiekostenbeding was overeengekomen. Dat oordeelde de rechtbank Rotterdam onlangs in een door de voormalige werkneemster aangespannen zaak. De werkgever moet daarom nog achterstallig loon, vakantietoeslag, niet-genoten verlofuren en transitievergoeding uitkeren.

Wat is de situatie?

De werkneemster is op 15 april 2018 in dienst getreden bij de werkgever als jobcoach op basis van een arbeidsovereenkomst voor de duur van zeven maanden. De arbeidsovereenkomst is vervolgens verlengd tot 15 april 2020. De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst niet meer verlengd na 15 april 2020.

Wat zegt de werkneemster?

De werkneemster heeft de kantonrechter verzocht de werkgever te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 1.020 bruto aan achterstallig loon over de maand april 2020, een bedrag van € 1.851,20 bruto aan vakantietoeslag, een bedrag van € 235,36 bruto aan niet genoten verlofuren, alsmede een bedrag van € 1.360 bruto aan transitievergoeding.

De werkneemster legt het volgende aan haar verzoek ten grondslag:

Ondanks diverse toezeggingen is de arbeidsovereenkomst van de werkneemster niet verlengd na 15 april 2020. De werkgever heeft ondanks aanmaning daartoe bij het einde van het dienstverband niet volledig met de werkneemster afgerekend.

De werkneemster stelt verder dat de werkgever ten onrechte het bedrag dat aan haar netto toekomt heeft verrekend met een bedrag van € 3.712,50 aan studiekosten wegens een opleiding die de werkneemster bij de werkgever heeft genoten. De werkneemster is geen studiekostenbeding overeengekomen. Zij heeft de opleiding aangeboden gekregen na afloop van haar eerste contract, in plaats van een aanvankelijk toegezegde salarisverhoging.

Wat zegt de werkgever?

De werkgever komt met het volgende verweer:

Als gevolg van de coronapandemie is de werkgever genoodzaakt geweest de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten. Anders dan de werkneemster stelt heeft de werkgever wel degelijk volledig conform alle wet- en regelgeving en de met haar gemaakte afspraken afgerekend.

De werkgever betwist uitdrukkelijk dat aan de werkneemster een opleiding is aangeboden in plaats van een salarisverhoging. De werkgever heeft een studieovereenkomst opgesteld, die zowel door haar als door de werkneemster is ondertekend.

In deze overeenkomst is uitdrukkelijk opgenomen dat de kosten voor de opleiding voor rekening van de werkneemster komen. De door werkneemster genoemde ‘cursus’ betreft een erkende HBO-opleiding, die op verzoek van haar is gevolgd en die niet noodzakelijk was voor het uitvoeren van haar functie.

De werkneemster heeft zichzelf voor de opleiding opgegeven. Op grond van de studieovereenkomst moet voor iedere maand dat het dienstverband, na het voltooien of beëindigen van de studie, korter geduurd heeft dan 40 maanden 1/40-ste deel van de toegekende tegemoetkoming worden terugbetaald.

Wat zegt de rechter?

Tussen partijen is in geschil de verschuldigdheid van het loon over de maand april 2020, vakantietoeslag, niet genoten verlofuren en de transitievergoeding.

De werkneemster heeft uitdrukkelijk betwist dat zij een studiekostenbeding is overeengekomen en zij heeft bovendien de authenticiteit van haar handtekening op de studieovereenkomst betwist. Namens de werkgever is niemand ter zitting verschenen en zij heeft niet meer gereageerd op de stellingen van de werkneemster.

Geen studiekostenbeding

In die situatie is als onvoldoende onderbouwd niet vast komen te staan dat partijen een studiekostenbeding zijn overeengekomen en komt aan de werkgever op grond van dit beding geen beroep op verrekening toe. Daarbij komt nog dat de tekst van artikel 4 van de studieovereenkomst (Terugbetalingsverplichting) geen aanknopingspunten bevat voor de door de werkgever voorgestane uitleg, namelijk dat de kosten van de gevolgde opleiding in ieder geval voor rekening van de werkneemster komen.

Nu de werkgever de verschuldigdheid van de door de werkneemster gevorderde posten in zoverre niet heeft betwist en zij voor het overige niets heeft aangevoerd dat tot haar verweer kan dienen, zijn deze toewijsbaar. Toewijsbaar is een bedrag van € 1.020 bruto aan achterstallig loon over de maand april 2020, een bedrag van € 1.851,20 bruto aan vakantietoeslag en een bedrag van € 233,89 bruto aan niet genoten verlofuren.

Transitievergoeding

De werkgever is aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is, indien de arbeidsovereenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet en voor het einde van de arbeidsovereenkomst geen opvolgende arbeidsovereenkomst is aangegaan. Aan deze voorwaarde is voldaan en de werkneemster heeft dan ook recht op een transitievergoeding. Voor de hoogte van de transitievergoeding wordt uitgegaan van het verzochte bedrag van € 1.360 bruto. Dit bedrag is ook toewijsbaar.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 20 augustus 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:7325 

Bron: Accountancyvanmorgen.nl

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.