fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Werken met kerst, hoe zit dat voor werkgevers?

door | dec 11, 2020 | HR Advies, Salaris- & Personeels administratie

Kerst. Voor veel mensen is dit het feest bij uitstek om samen met het gezin, familie of vrienden te vieren. In de meeste gevallen kan dat ook, want veel bedrijven en organisaties zijn tijdens de kerstdagen gesloten. Denk aan overheids- en onderwijsinstellingen, zakelijke dienstverleners en bouwbedrijven. Thuis zijn met de kerst is niet voor iedereen weggelegd. In sommige branches moet er tijdens de kerstdagen gewoon gewerkt worden. Lees welke regels hiervoor gelden en hoe u voor de kerstdagen een goede personeels­planning maakt.

Werken met kerst

Er zijn echter ook bedrijven waar met de kerst wordt doorgewerkt. Soms is dat noodzaak, zoals in de zorg, de veehouderij, de beveiligingsbranche of bij bedrijven waar productieprocessen ononderbroken door blijven gaan. Horecabedrijven willen juist vrijwillig open zijn: zij zien de extra inkomsten van kerstdiners liever niet aan hun neus voorbijgaan. Ook steeds meer winkels openen hun deuren tijdens de kerstdagen, zoals supermarkten en woonwinkels.

Vrij met kerst in cao geregeld

Eerste en tweede kerstdag behoren tot de feestdagen die door de overheid zijn aangewezen als algemeen erkende en christelijke feestdagen. Dit is officieel vastgelegd in de Algemene termijnenwet. Dat betekent echter niet dat deze feestdagen voor uw werknemers automatisch vrije dagen zijn. Het recht op vrijaf tijdens feestdagen is namelijk niet bij wet geregeld, maar wordt vastgelegd in cao’s. Valt uw bedrijf onder een verplichte cao, dan staat daarin of u uw werknemers met kerst vrij moet geven of niet. Check daarom altijd de cao voor uw bedrijfstak. Als er geen cao is, mag u het zelf bepalen. Zet dan wel in de arbeids­overeenkomst of uw werknemers met kerst vrij zijn of niet.

Maak een goed werkrooster

Staat uw cao het toe dat u uw werknemers met kerst laat werken, bijvoorbeeld omdat je een horecaonderneming hebt? Maak dan ruim van tevoren een duidelijk werkrooster waarin staat wie er op welke kerstdag komt werken. Probeer aan individuele wensen tegemoet te komen om de goede werksfeer intact te houden. Vraag bijvoorbeeld eerst of werknemers vrijwillig met kerst willen werken. Zeker als er een toeslag wordt betaald, zijn er altijd wel mensen die dit willen. 

Verplicht werken met kerst

Krijgt u het rooster niet rond, omdat veel werknemers met kerst vrij willen zijn en verlof aanvragen? Dan mag u werknemers verplichten om te komen werken. U moet wel kunnen aantonen dat dit in het belang is van een goede bedrijfsvoering. Als horecaondernemer kunt u de chef-kok bijvoorbeeld makkelijker verlof weigeren dan een bordenwasser.

Als er dan nog lege plekken in het rooster zitten, kunt u die opvullen door parttimers te vragen extra uren te maken. Een andere mogelijkheid is het inhuren van flexwerkers of vakantiekrachten, zoals uitzendkrachten, freelancers of werknemers met een nulurencontract.

Regels zondagsarbeid

Werken op feestdagen wordt beschouwd als zondagsarbeid. Voor het werken op zondag gelden speciale regels. JUkunt bijvoorbeeld niet altijd dezelfde werknemers op feestdagen inroosteren.

Hoe zit het met kerst en loon?

Over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is wettelijk niets vastgelegd. Ook dit wordt in cao’s geregeld. In alle cao’s is bepaald dat een werknemer op officiële vrije feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag op een dag valt waarop de werknemer normaal zou werken. Als uw bedrijf niet onder een cao valt, is er niets geregeld en hebben uw werknemers formeel geen recht op doorbetaling van loon als zij met kerst vrij zijn.

Kerst toeslag

De wet zegt ook niets over mogelijke toeslagen op het loon voor werknemers die tijdens feestdagen wel moeten werken. U hoeft uw werknemers dus niet meer dan hun gewone loon te betalen, behalve als u gebonden bent aan een cao. Veel cao’s voorzien namelijk wel in een toeslag op het normale loon, variërend van vijftig tot honderd procent. Bent u ondernemer in de horeca, dan heeft u te maken met de regel dat u medewerkers die op feestdagen werken moet compenseren met extra vrije uren, bovenop hun loon.

Hoe zit het met kerst en vakantiedagen?

Je werknemers hebben recht op wettelijke vakantiedagen. Jaarlijks mag een werknemer ten minste vier maal het aantal uren dat hij wekelijks werkt als vakantie opnemen. Officiële feestdagen zijn hier niet bij inbegrepen. In de wet is namelijk bepaald dat u algemeen erkende en religieuze feestdagen waarop medewerkers gewoonlijk vrij zijn, niet mag afboeken als vakantiedagen. 

Hoe zit het met kerst en parttimers?

Werknemers die parttime bij je in dienst zijn, hebben recht op doorbetaling van loon op officiële vrije feestdagen. Dit geldt uiteraard als de feestdag valt op een dag waarop een parttimer doorgaans werkt. Ook als een feestdag valt op een vaste vrije dag van een parttimer, kan hij recht hebben op een gedeeltelijke doorbetaling van het loon. Dit blijkt uit een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) over een zaak van een parttimer die op maandagen vrij was en daardoor onevenredig veel betaalde vrije feestdagen misliep. Het College adviseert bedrijven om het zogeheten ‘jaarurensysteem’ te hanteren bij het berekenen van het aantal feestdagen voor parttimers. Dit advies is niet bindend, maar rechters wegen het wel mee in hun uitspraken.

Bron: Ondernemen met personeel

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.