fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Wat is het verschil tussen de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling?

door | mrt 4, 2020 | HR Advies, Salaris- & Personeels administratie

Lukt het u niet om de juiste kandidaat binnen Nederland te vinden? Dan kunt u ook kijken naar het aanbod buiten Nederland. In eerste instantie moet u dan kijken binnen Europa, maar u mag ook werven in andere landen. Heeft u een geschikte kandidaat gevonden in het buitenland? Dan is het aanstellen van de nieuwe buitenlandse collega via de kennismigrantenprocedure de snelste manier. Als kennismigrant kwalificeert de werknemer vaak voor de 30%-regeling.

Beide regelingen kennen salarisnormen. Die salarisnormen lijken op elkaar, maar toch zijn er verschillen. En een foutje in de salarisadministratie kan grote gevolgen hebben. SalarisNet maakte een overzicht.

Kennismigrantenregeling

Op basis van de kennismigrantenregeling uit de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) kunt u relatief gemakkelijk een buitenlandse werknemer in Nederland laten werken. Met een verblijfsvergunning als kennismigrant mag deze werknemer zonder een extra tewerkstellingsvergunning in Nederland werken. De kennismigrant moet wel een minimumsalaris ontvangen. Verder moet het salaris marktconform zijn.

30%-regeling

De 30%-regeling maakt het mogelijk om aan de uit het buitenland aangetrokken werknemer een fiscaal vrijgestelde vergoeding toe te kennen. Deze zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ zijn een gerichte vrijstelling. Extraterritoriale kosten zijn de extra kosten voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. In de 30%-regeling zijn deze kosten forfaitair vastgesteld op maximaal 30 procent van het loon. Het aanvragen van de regeling kan alleen bij werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze voorwaarde is vanaf 2012 ingevuld met een looncriterium, de salarisnorm.

Leeftijdsgrenzen

Zowel de kennismigrantenregeling als de 30%-regeling hebben salariscriteria die afhankelijk zijn van de leeftijd. Beide regelingen hebben een grens getrokken bij een leeftijd van 30 jaar. Elk jaar wordt het minimummaandsalaris verhoogd met de stijging van het indexcijfer van de cao-lonen, gepubliceerd door het CBS. De jaarlijkse verhoging geldt ook voor nieuwe aanvragen. Ook voor de kennismigranten die al in de organisatie werkzaam zijn, gelden telkens de nieuwe criteria.

Minimumloon kennismigranten 2020

Wilt u een kennismigrant aannemen in uw bedrijf, moet u deze persoon in 2020 ten minste de volgende bedragen, bruto per maand betalen:

  • 3.381 euro (jonger dan 30 jaar);
  • 4.612 euro (30 jaar en ouder);
  • 2.423 euro (recent in Nederland afgestudeerd);
  • 5.403 euro (houders van een Europese blauwe kaart)

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.