fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Wanneer hoef je geen transitievergoeding te betalen?

door | sep 18, 2020 | Juridisch Advies

Bij ontslag kan een werknemer vaak, maar zeker niet altijd aanspraak maken op een transitievergoeding. Er gelden namelijk nogal wat uitzonderingen. Welke dat zijn? Een overzicht.

In principe heeft een werknemer recht op een transitievergoeding als het ontslag op initiatief van de  werkgever plaatsvindt. Het gaat dan om het beëindigen van het arbeidscontract door opzegging of ontbinding of om het niet verlengen van een tijdelijk contract.

Daarnaast hebben werknemers ook recht op een transitievergoeding als ze zelf ontslag nemen, omdat hun werkgever ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was. Dat kan lopen van discriminatie en seksuele intimidatie tot het niet nakomen van re-integratieverplichtingen door de werkgever. Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever kan de kantonrechter zelfs een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Wederzijds goedvinden

Een werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen bij een beëindiging van een arbeidscontract met wederzijds goedvinden, oftewel als de werknemer akkoord gaat met het ontslag. De vergoeding ben je ook niet verschuldigd als je de werknemer ontsloeg omdat deze ernstig verwijtbaar handelde of ernstig verwijtbaar nalatig was.

De kantonrechter kan hierbij wel anders beslissen. Verder is een transitievergoeding niet verplicht als de ontslagen werknemer nog geen achttien jaar is en wekelijks gemiddeld hoogstens twaalf uur werkte.

Surseance van betaling

Een transitievergoeding is ook niet nodig als je een werknemer ontslaat, omdat deze de AOW-gerechtigde of andere pensioengerechtigde leeftijd (heeft) bereikt.

Daarnaast zit een werkgever ook niet vast aan een transitievergoeding als zijn bedrijf failliet gaat of als hij in een schuldsanering terechtkomt. Hetzelfde geldt als de rechtbank de werkgever surseance van betaling (uitstel van betaling) heeft verleend, omdat hij zijn schulden niet kan betalen.

Uitzondering cao

Verder geldt sinds 1 januari 2020 dat een cao voor ontslag om bedrijfseconomische redenen kan bepalen dat je geen transactievergoeding hoeft te betalen. Dan moet er wel een andere ‘voorziening’ gelden, zoals een redelijke financiële vergoeding of ondersteuning bij het door de werknemer zoeken naar nieuw werk.

Tijdelijk contract

Een werkgever is ook niet verplicht om een transitievergoeding te betalen als je met de werknemer een volgend tijdelijk contract hebt afgesproken, voordat het oude tijdelijk contract van rechtswege is geëindigd. Dat nieuwe contract moet dan wel binnen zes maanden ingaan. Hetzelfde geldt als je een werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt, voordat zijn tijdelijke contract afloopt of als je aanbiedt zijn tijdelijk contract te verlengen voordat het eindigt. Het maakt in dat laatste geval niet uit of de werknemer het aanbod accepteert.

Lopende afspraken

Tot slot kunnen zogeheten ‘lopende afspraken’ een reden zijn dat je geen transitievergoeding hoeft te betalen. Het gaat dan om lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag waarop de werknemer bij ontslag op of na 1 juli 2015 recht had. Het kan zijn dat deze afspraken tijdelijk voorgaan en dat de werknemer daardoor nog geen recht heeft op een transitievergoeding.

Komen de lopende afspraken per 1 juli 2015 niet voort uit overleg tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, dan moet de werknemer kiezen tussen de transitievergoeding of de vergoedingen en/of voorzieningen volgens de afspraken. Het gaat dan bijvoorbeeld om afspraken met de ondernemingsraad of individuele afspraken tussen jou en de werknemer. Je moet de werknemer daarbij informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen hij recht heeft.

Als de werknemer voor de transitievergoeding kiest, dan moet hij uiterlijk binnen vier weken nadat hij de informatie heeft ontvangen schriftelijk afstand doen van zijn recht op de vergoedingen en/of voorzieningen. Doet hij dit niet, dan vervalt zijn recht op de transitievergoeding.

Tijdig informeren

Let er op om de werknemer te informeren over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen van lopende afspraken. Doe je dat niet en doet de werknemer geen afstand van zijn recht erop, dan heeft hij zowel recht op de transitievergoeding als op de vergoedingen en/of voorzieningen.

Berekening transitievergoeding

Houd er verder rekening mee dat met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020 de berekeningswijze van de transitievergoeding is veranderd. Voortaan heeft een werknemer vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst bij beëindiging recht op een transitievergoeding. Ook geldt nu voor de berekening van de transitievergoeding het hele dienstverband, waarbij niet meer wordt afgerond op halve jaren.

Bron: PWnet / Centraal Beheer

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.