fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

WAB: arbeidsovereenkomst moet ‘bij de salarisadministratie’. Waar is dat dan?

door | sep 20, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Met de komst van de WAB wordt het verplicht om de arbeidsovereenkomst ‘bij de salarisadministratie’ te bewaren. Maar waar is die salarisadministratie en hoe zit het als een externe partij deze administratie voert? 

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken hun werknemers een vaste arbeidsovereenkomst te bieden, komt er een hoge en een lage WW-premie. De lage premie geldt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met uitzondering van oproepovereenkomsten. Voor alle andere overeenkomsten geldt het hoge tarief. Om te bewijzen dat u rechtmatig gebruik maakt van de lage WW-premie, moet u kunnen bewijzen dat er sprake is van een vaste arbeidsovereenkomst. Daarom bent u verplicht om de arbeidsovereenkomst ‘bij de salarisadministratie’ te bewaren.

​Bewaren arbeidsovereenkomst

papieren

Om de lage premie toe te passen, moet u dus de ondertekende en gedagtekende arbeidsovereenkomst van werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn, bij de loonadministratie bewaren. Zo kan de Belastingdienst controleren of er daadwerkelijk sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst. Die regel gold al voor de sectoren waar nu al een lage premie van toepassing kon zijn, per 1 januari 2020 geldt de regel voor iedereen. In 2014 werd de rechtmatigheid van deze eis nog eens bevestigd door de Hoge Raad.

Aard op de loonstrook

De wetgever heeft ook bepaald dat de aard van de overeenkomst op de loonstrook en in de loonaangifte moet worden vermeld. Dat betekent dat deze gegevens voor alle werknemers moeten worden ingevoerd in de salarisadministratie en dat de sjablonen voor de loonstroken moeten worden aangepast.

Geen overeenkomst (meer)?

Het gevolg van deze regel is dat voor alle werknemers met een contract voor onbepaalde tijd een contract moet worden bewaard. Maar als een werknemer al jaren in dienst is, bestaat de originele arbeidsovereenkomst vaak niet meer. Dat is meestal geen opzet, maar heeft te maken met andere omstandigheden (brand, verhuizing, overnames, wisseling in personeel).  Ook voor werknemers wiens tijdelijke contract van rechtswege een contract voor onbepaalde tijd is geworden, ontstaat nu een probleem. De werkgever zal voor al deze mensen dus een (nieuwe) arbeidsovereenkomst moeten opstellen, laten tekenen en dagtekenen en vervolgens bij de administratie moeten voegen.

Let op: het is niet toegestaan om een ‘historisch’ contract op te stellen met een datum in het verleden. Het meest gehoorde advies in deze kwestie is daarom om een addendum of een gewijzigde arbeidsovereenkomst op te stellen waarin de huidige afspraken worden vastgelegd. Deze mag uiteraard alleen worden ondertekend met de huidige datum. De werkgever is hierbij afhankelijk van de welwillendheid van de werknemer. Het is dus maar zeer de vraag of deze methode in de praktijk wel uitvoerbaar is. Anderen kozen voor een considerans, waarin werd vastgelegd wanneer de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst is aangegaan met een dagtekening van de huidige datum. Deze methode werd indertijd geaccepteerd door de Belastingdienst. Daarbij was wel van belang dat uit de overige gegevens overduidelijk bleek dat de werknemer al langere tijd onafgebroken in dienst was.

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.