fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Vraag nu subsidie praktijkleren aan

door | mei 29, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Begeleidt u een of meer leerlingen of studenten binnen uw organisatie? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert de overheid werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. Het maximum subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Ook als een leerling is gestopt, kunt u naar verhouding een tegemoetkoming in de begeleidingskosten aanvragen. De overheid moedigt bedrijven en salarisprofessionals daarom aan om snel de aanvraag in te dienen. U kunt aanvragen voor leerjaar 2018-2019 vanaf 2 juni tot 16 september doen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling praktijkleren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Er zijn verschillende voorwaarden per type onderwijs, maar de meeste reguliere vormen van onderwijs, van vmbo tot promovendi kent een subsidie. Op de website van RVO staan de voorwaarden op een rij.

Wanneer komt u niet in aanmerking?

De subsidieregeling is niet beschikbaar voor de volgende uitzonderingen:

 • stages van een aantal maanden in de basisberoepsgerichte, kadergerichte of gemengde leerweg of een entree-opleiding in het vmbo;
 • mbo-BBL traject dat gericht is op een deelcertificaat in plaats van een diploma;
 • mbo Beroeps Opleidende Leerweg (BOL);
 • mbo derde leerweg (OVO);
 • EVC-trajecten,;
 • mbo-BBL traject waarbij de onderwijsuren via E-learning worden ingevuld;
 • maatwerkopleidingen,
 • voltijd en duale hbo-opleidingen waarvan de CROHO niet in techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij valt.

Wat moet de salarisadministratie doen?

Een goede voorbereiding van uw aanvraag is belangrijk. Een van de belangrijkste voorbereidingen is het aanvragen van eHerkenning, niveau 1. Het aanvragen van die vorm van eHerkenning duurt meestal niet langer dan 7 werkdagen.

Voor de toekenning van de subsidie is het niet belangrijk of u de eerste of de laatste was die de aanvraag deed. Toch is er een uiterste datum: 16 september om 17.00 uur. RVO raadt ook aan om uw e-mail te controleren of u ook een ontvangstbevestiging van de aanvraag hebt ontvangen. Als u geen ontvangstbevestiging heeft ontvangen, kunt u de status ook controleren bij het eLoket. Heeft uw aanvraag de status ‘concept’, is deze niet verzonden.

Administratieve vereisten

Voor de subsidie is een gedegen administratie belangrijk. Voor elke leerling of student moet u in elk geval de volgende zaken geadministreerd hebben:

 • een geldige praktijkleerovereenkomst of overeenkomst met de betrokken universiteit;
 • aanwezigheidsadministratie, zoals bijvoorbeeld uren staten;
 • administratie waarmee u de voortgang, de begeleiding en de manier waarop de leerdoelen aantoont;
 • een kopie van het diploma.

De voortgangsadministratie is vormvrij, maar moet in elk geval kopieën van afgetekende opdrachten, beoordelingen en verslagen omvatten. U kunt ook tussentijdse gespreks-, beoordelings,- en evaluatieverslagen gebruiken om de begeleiding aan te tonen. Op de website van RVO kunt u hier meer over lezen. Denk er om dat u ook nu 5 jaar bewaarplicht hebt.

Periode van begeleiding berekenen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de periode waarin daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Daarom zijn de aan-/afwezigheidsregistratie en de start- en einddatum van de overeenkomst ook zo belangrijk. Alleen weken waarin voor de opleiding begeleiding binnen uw bedrijf is gegeven en als die week binnen de periode van de overeenkomst valt, telt mee voor de subsidie. Er is geen minimum aantal dagen begeleiding per week. Als de student of leerling zijn diploma haalt gedurende de overeenkomst, geldt de datum van het diploma als einde van de overeenkomst. Het is niet mogelijk subsidie te krijgen voor begeleiding die buiten een schooljaar valt.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.