Vier NOW aanpassingen

door | mei 8, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Weer NOW aanpassingen: buitenlandse rekening, openbaarmaking gegevens, personeels-bv, en melding subsidie.

De NOW-regeling is wederom aangepast. Zoals bekend vergoedt de regeling tot 90 procent van de loonkosten van bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt bepaald op basis van 25 procent van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een periode die een of twee maanden later start.

Nederlandse bankrekening niet meer vereist

Een van de aanpassingen betreft de eis dat het bedrijf dat de NOW aanvraagt, over een Nederlands bankrekeningnummer moet beschikken. Deze eis vervalt, omdat dit in de praktijk soms tot forse moeilijkheden leidt. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven dus niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.

Akkoord met openbaarmaking

Degene die de NOW aanvraagt, gaat ook automatisch akkoord met en eventuele openbaarmaking van gegevens inzake de NOW-aanvraag in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Bepaalde informatie waarover het UWV beschikt kan in het kader van de subsidieaanvraag echter concurrentiegevoelig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.

Personeels-bv binnen concern

Verduidelijkt is dat personeels-bv’s binnen een concern zelf geen beroep op de NOW kunnen doen.  Andere bv’s binnen het concern hebben deze mogelijkheid wel. Om de tegemoetkoming in de loonkosten te kunnen ontvangen, moet de werkmaatschappij voldoen aan extra voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het wijzigingsbesluit. Zo is onder meer bepaald dat de werkmaatschappij de NOW niet kan gebruiken als zij een personeels-bv is en dat zij een overeenkomst over werkbehoud moet sluiten met werknemersvertegenwoordigers. Bovendien moet het concern vóór de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de (aandeelhouders)vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Ook hier behoort de accountant op te controleren. Hoe die accountantscontroles precies gaan plaatsvinden, werken de betrokken partijen nog verder uit.

Geen melding loonkostensubsidie

Werkgevers die de NOW aanvragen en ook recht hebben op de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking, hoeven deze subsidie niet met de NOW te verrekenen. Daarom is melding van de toekenning van de NOW-subsidie aan de gemeente niet meer nodig.

Overigens is het nog niet bekend vanaf welke omzetgrens een accountantsverklaring vereist zal zijn.

Bron: FM / Rendement

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This