fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Vanaf 1 april compensatie transitievergoeding aanvragen

door | mrt 31, 2020 | Verzekeringen & Verzuim

Vanaf 1 april 2020 om 7.00 uur kunt u een compensatie van de door u betaalde transitievergoeding aanvragen. In het stappenplan van het UWV vindt u tips voor het invullen van de aanvraag.

De coronacrisis heeft geen invloed op de aanvraag compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Aanvragen is nog steeds mogelijk, vanaf 1 april 2020 om 7.00 uur. De aanvraagtermijn is ruimen wordt niet verlengd. Wel heeft het UWV aangegeven dat zij er alles aan doen om de aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen. Voor de aanvraag compensatie transitievergoeding is er geen spoedprocedure. Aanvragen kunnen niet met voorrang worden beoordeeld, ook niet bij bijvoorbeeld financiële problemen door de coronacrisis. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kan u mogelijk helpen bij financiële problemen.

Stap 1: controleer de instellingen voor eHerkenning

Voor u start met uw aanvraag, controleert u uw instellingen in eHerkenning. Om de aanvraag compensatie transitievergoeding te kunnen doen, heeft u een machtiging nodig voor de dienst ‘Ontslag/Indienen ontslagaanvraag’. Heeft u nog geen (juiste) eHerkenning? Dan moet u deze aanvragen.

In de online beheermodule van uw leverancier van eHerkenning kunt u zelf diensten aanvragen en wijzigen. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden van de beheermodule. Kunt u geen gebruikmaken van eHerkenning, omdat u zich niet kunt inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Neem dan contact op met UWV Telefoon Werkgevers.

Stap 2: documenten verzamelen

Voor de beoordeling van uw aanvraag voor compensatie van de transitievergoeding heeft het UWV het ingevulde aanvraagformulier (vanaf 1 april 2020) en bewijsstukken nodig. Die kunt u als bijlage in het werkgeversportaal uploaden en meesturen.

Met de informatie die het UWV van de werkgever ontvangt moeten zij kunnen vaststellen:

 • dat er een arbeidsovereenkomst was;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst was;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • op welke datum de 104 weken ziekte is bereikt;
 • dat er een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de transitievergoeding is berekend.

Verplichte documenten

De volgende documenten heeft het UWV altijd nodig als bijlagen bij uw aanvraag:

 • De arbeidsovereenkomst. Als u deze niet meer heeft, dan is een document waarop de begindatum van de arbeidsovereenkomst staat ook goed. Bijvoorbeeld een loonstrook waarop de datum staat waarop de werknemer in dienst trad.
 • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst. Dat kan de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst zijn, maar ook de uitspraak van de rechter of de opzeggingsbrief.
 • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken. Die berekening is nodig om de hoogte van de compensatie te bepalen. Het gaat dan om de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte. Dit kan een ander bedrag zijn dan het bedrag dat u heeft afgesproken met uw werknemer.
 • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum. Dit kan bijvoorbeeld een bankafschrift zijn. Als de vergoeding in delen is betaald, stuur dan van alle betalingen een betaalbewijs.
 • De loonstrook van de periode voor de datum waarop uw werknemer 1 jaar ziek was;
 • De loonstrook van de periode waarin het opzegverbod wegens ziekte voorbij is.

Aanvullende documenten in bijzondere situaties

In sommige situaties zijn extra documenten nodig voor de aanvraag van compensatie van de transitievergoeding.

 • Zijn er van de transitievergoeding inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten afgetrokken? Dan moeten de volgende bijlagen mee worden gestuurd:
  • een schriftelijke instemming van de werknemer tot verlaging van de transitievergoeding door inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten;
  • het betaalbewijs van de gemaakte inzetbaarheidskosten en/of transitiekosten.
 • Heeft u of het bedrijf dat u heeft overgenomen (uw rechtsvoorganger) eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald? Bijvoorbeeld omdat de werknemer eerder een tijdelijk contract had bij u? Dan wil het UWV een betaalbewijs van deze transitievergoeding zien, zoals een bankafschrift.
 • Was de werknemer dienstverlener aan huis in dienst bij een particulier? Dan wil het UWV ook een loonstrook van de laatste maand waarin loon is betaald zien. Het gaat hier om iemand die minder dan 4 dagen per week onder andere huishoudelijk werk heeft verricht.
 • Was de werknemer tijdens de duur van het contract volledig of voor een deel jonger dan 18 jaar? Dan dient een overzicht van de gewerkte uren in de maanden waarin uw werknemer jonger was dan 18 jaar te worden bijgevoegd.
 • Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, wisselende ploegentoeslag en/of overwerktoeslag ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de ploegentoeslag en/of de overwerktoeslag staat ontvangen. Dit geldt voor de laatste 12 maanden van dit opzegverbod.
 • Heeft uw werknemer tijdens het opzegverbod wegens ziekte, (wisselende) winstuitkering en/of bonus(sen) ontvangen? Dan wil het UWV alle loonstroken waarop de winstuitkering of bonus(sen) staat, van de laatste 36 maanden voor het einde van dit opzegverbod ontvangen.

Stap 3: vraag de compensatie aan

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 om 07.00 uur op het werkgeversportaal. U logt in op het werkgeversportaal met eHerkenning.

De beoordeling

De duur van de beoordeling van uw aanvraag hangt af van uw situatie. Daarbij kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte voor uw (ex-)werknemer.

Als het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 26 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moet het UWV binnen 6 weken na de datum van de beslissing betalen.

Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, moet het UWV binnen 8 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing nemen. Is er recht op compensatie? Dan moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing worden betaald.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail? Schrijf u in voor onze nieuwbrief.


ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.