Valt een sportabonnement onder de werkkostenregeling?

Een werkgever is in beginsel vrij om zaken aan zijn werknemers te vergoeden, verstrekken of ter beschikking te stellen binnen de werkkostenregeling. Geldt dit ook voor een sportabonnement voor werknemers?

Ja, het is mogelijk om een sportabonnement te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen aan de werknemer. De voorwaarden die daarbij gelden is dat de werkgever de vergoeding van het sportabonnement vooraf moet aanwijzen als werkkosten. Bovendien moet het vergoeden van de kosten voor een sportabonnement gebruikelijk zijn; het mag niet meer dan 30% afwijken van hetgeen in overige gelijke gevallen gebruikelijk is (bijvoorbeeld in vergelijking met wat andere werkgevers vergoeden of de hoogte van de vergoeding etc.).

sportenDe werkgever moet kosten van de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling tegen de factuurwaarde inclusief btw onder de vrije ruimte van 1,2% van het fiscale loon (in beginsel uit tegenwoordige dienstbetrekking) brengen. Wanneer het sportabonnement onderdeel uitmaakt van het arboplan, zijn de kosten van het abonnement zelfs gericht vrijgesteld. Het aanwijzen als werkkosten kan uit de administratie blijken. Beter is echter om kosten, die als werkkosten moeten kwalificeren, op te nemen in een lijst die bij de administratie wordt bewaard. Overigens heeft de Belastingdienst aangegeven dat vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikkingstellingen tot een bedrag ad € 2.400 per werknemer per jaar altijd gebruikelijk zijn. Toetsing aan de gebruikelijkheid is daarbij niet nodig.

Bron: HRpraktijk

< terug naar nieuwsoverzicht

  • Bel mij terug

    Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

  • Inschrijven nieuwsbrief

    Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
  • Disclaimer

    Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.