Tweede aanvraagperiode NOW: wat is gewijzigd?

door | jul 8, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

De tweede aanvraagperiode NOW is op 6 juli ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen bij UWV.

De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden. Elke werkgever kan NOW aanvragen, ook als hij al eerder NOW heeft aangevraagd.

Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Voor de tweede aanvraagperiode NOW is het volgende gewijzigd ten opzichte van de eerste aanvraagperiode NOW.

Periode

De tweede NOW-tegemoetkoming is voor een periode van vier in plaats van drie maanden:  voor de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Plichten

De volgende plichten zijn erbij gekomen:

 • Geen winstuitkering en bonussen uitkeren aan aandeelhouders, bestuur en directie, en geen eigen aandelen kopen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.
  Betreft het een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan ook geen winstuitkering en bonussen uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.
 • Werknemers stimuleren om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet de werkgever bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen van 1 juli tot en met december 2020 gratis online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.
 • Als werkgevers voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indienen bij UWV (collectief ontslag), dan verlaagt UWV de aan toegekende subsidie met 5 procent.
  UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als de werkgever een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van de werknemers.
  Geen akkoord over de ontslagaanvraag, dan verlaagt UWV de tegemoetkoming ook niet als de werkgever en de vertegenwoordiging van de werknemers een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag de werkgever dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat hij de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Berekening

Het volgende is gewijzigd in de berekening:

 • Het percentage omzetverlies berekent UWV over vier in plaats van drie maanden. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkom je dat je een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • De verhoging van de loonkosten om vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten te compenseren gaat van 30 naar 40 procent. Dit is om ook andere kosten dan loonkosten te compenseren.
 • UWV gaat uit van de loonsom van maart 2020 (of november 2019). Dit is de meest recente maand waarover UWV de loongegevens heeft.
  UWV heeft ervoor gekozen om voor de hoogte van het voorschot de loonsom van maart 2020 als basis te nemen. Dit omdat maart 2020 de meest recente maand is waarover UWV volledige loongegevens beschikbaar heeft in deze polisadministratie.
  Als de loonsom van maart 2020 niet in de polisadministratie staat, wordt uitgegaan van de loonsom van november 2019. In beide gevallen gaat UWV uit van de gegevens die op 15 mei 2020 bij UWV bekend waren.

Publicatie

Als de werkgever NOW aanvraagt, gaat hij ermee akkoord dat de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar gemaakt worden. Alle andere gegevens, zoals het adres, worden dus niet openbaar gemaakt.

UWV publiceert dit binnenkort op de website. Dit geldt ook als de werkgever de eerste aanvraagperiode NOW heeft aangevraagd. Het kabinet moet transparant zijn, omdat de NOW een subsidie is die van publiek geld wordt betaald.

Ontslag

Als de werkgever van 1 juni tot en met 30 september voor werknemers ontslag aanvraagt bij UWV vanwege bedrijfseconomische redenen, dan doet UWV het volgende:

 • UWV neemt 100 procent van de loonsom van maart 2020 van de werknemers voor wie de werkgever ontslag aanvraagt en vermenigvuldigt dit met 3 (en niet met 4).
 • Dit bedrag trekt UWV af van de definitieve tegemoetkoming die de werkgever zou hebben gehad zonder de ontslagaanvragen.
 • Als de werkgever voor 20 of meer werknemers een ontslagaanvraag indient bij UWV, dan verlaagt UWV de toegekende tegemoetkoming met 5 procent.
  UWV verlaagt de tegemoetkoming niet als de werkgever een akkoord heeft bereikt over de ontslagaanvraag met de belanghebbende vakbond(en) of een andere vertegenwoordiging van de werknemers.
  Geen akkoord over de ontslagaanvraag, dan verlaagt UWV de tegemoetkoming ook niet als de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging een commissie (ingericht door de Stichting van de Arbeid) hebben gevraagd om te beoordelen of de ontslagaanvraag noodzakelijk is. Daarbij mag de werkgever dit verzoek niet ingetrokken hebben op het moment dat hij de tweede tegemoetkoming NOW aanvroeg.

Betaling

UWV betaalt de tegemoetkoming in twee keer:

 1. De eerste betaling ontvangt de werkgever zo snel mogelijk nadat UWV de aanvraag heeft goedgekeurd. De werkgever ontvangt dan de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden.
 2. De tweede betaling krijgt de werkgever ongeveer twee maanden daarna. De werkgever ontvangt dan de tegemoetkoming voor de andere twee maanden.

Bron: Salaris van morgen

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This