fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat en hoe?

door | jun 11, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Ben je werkgever in de bouw? Dan heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw & Infra. Het Tijdspaarfonds Bouw & Infra is een van de zogeheten bedrijfstakeigen regelingen in de cao Bouw & Infra. Vrijwel alle bedrijven in de bouw hebben hier mee te maken. Het Tijdspaarfonds bestaat sinds 2006, als opvolger van het Vakantiefonds. Bijdragen aan het Tijdspaarfonds maken deel uit van je directe loonkosten.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, wat is het?

Als werkgever in de bouw stort je voor je werknemers elke maand of elke vier weken geld in het Tijdspaarfonds. Dit is het zogeheten individuele budget. Het bevat drie componenten:

 1. bouw & infraDagen (D) 
  Dit zijn roostervrije dagen en kortverzuimdagen.
 2. Vakantietoeslag (VT)
  Dit is de 8% vakantietoeslag waarop iedere werknemer recht heeft.
 3. Duurzame Inzetbaarheid (DI)
  Hierin zijn opgenomen: vervallen scholingsdagen, de levensloopbijdrage en het budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen.

Tip: Op de site van het Tijdspaarfonds Bouw & Infra staat een handige tabel met de actuele werkgeversbijdragen voor het individuele budget.

Let op: Behalve aan het verplichte individuele budget kun je als werkgever ook deelnemen aan de zogeheten spaarurenregeling. In dit optionele deel van het Tijdspaarfonds stort je de geldwaarde van de overuren en reisuren die je werknemers maken.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, waarom?

Met het Tijdspaarfonds bied je werknemers de mogelijkheid om te kiezen tussen tijd voor geld of geld voor tijd. Zij kunnen een deel van de in het fonds opgebouwde tegoeden namelijk opnemen als geld of als vrije dagen. Je werknemer kan via zijn individuele rekening bij het fonds vrije tijd inruilen voor geld. Op een later tijdstip kan hij daar eventueel weer vrije tijd voor terugkopen. Het voordeel voor jou als werkgever is dat je de werknemer wellicht op meer productiedagen kunt inzetten dan gepland. Bijvoorbeeld omdat hij ervoor kiest een aantal dagen niet als vrije tijd op te nemen.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, voor wie?

Voor bouwplaatswerknemers is deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht. Als werkgever moet je voor deze werknemers dus altijd een bijdrage in het fonds storten.

UTA-werknemers (die Uitvoerend Technisch Administratief werk doen) kunnen zelf bepalen of zij deelnemen aan het Tijdspaarfonds. Als een UTA-werknemer dit wil, moet je daarin toestemmen. Aan UTA-werknemers die niet deelnemen, moet je het individuele budget maandelijks bij hun salaris uitbetalen.

Werknemers kunnen via hun persoonlijke rekening bij het fonds op elk gewenst moment geld opnemen, op voorwaarde dat er voldoende saldo is.

 • Bouwplaatswerknemers doen dit via hun vakbond, met een formulier ‘Verzoek uitbetalen Tijdspaarfonds’.
 • UTA-werknemers regelen dit via Mijn Tijdsparen op de site van het Tijdspaarfonds.

In mei van elk jaar krijgen beide groepen werknemers hun vakantiegeld uitbetaald, plus het eventuele restant van het opgebouwde tegoed.

Let op: Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook uitzendkrachten deelnemen aan het Tijdspaarfonds Bouw & Infra.

Tijdspaarfonds Bouw & Infra, hoe werkt het?

In het Tijdspaarfonds heb je te maken met vier verschillende saldo’s of tegoeden. Voor elk van die tegoeden gelden afzonderlijke bepalingen en rekenregels.

1. Saldo Dagen

Je stort het loon over een aantal verlof- en verzuimdagen in het fonds. Hiermee zorg je dat het inkomen van een werknemer op peil blijft als hij vrije dagen opneemt. In totaal gaat het om 10 roostervrije vakantiedagen voor bouwplaatswerknemer en 5 voor UTA-werknemers, plus 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 3 kortverzuimdagen voor beide groepen. Een werknemer mag kiezen of hij 100% procent van dit saldo in het fonds gestort krijgt of slechts 55%. In dat laatste geval betaal je de rest (dus 45%) uit bij het maandelijkse loon.

2. Saldo Vakantietoeslag

Ook het vakantiegeld van een werknemer moet je in het Tijdspaarfonds storten. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het loon van de bouwplaatswerknemer (of het salaris van de UTA-werknemer). Ook hier hebben je werknemers de keuze tussen volledige (100%) of gedeeltelijke (55%) storting. Bij gedeeltelijke storting betaal je de rest van het bedrag direct bij het loon of salaris uit.

3. Saldo Duurzame Inzetbaarheid

Het doel van het Saldo Duurzame Inzetbaarheid is dat werknemers gezond blijven, en gemotiveerd voor het werk. Dit kun je bijvoorbeeld bereiken door hen in staat te stellen extra verlofdagen te kopen als ze wat ouder worden. Maar bijvoorbeeld ook door het aanbieden van extra opleidingen naar keuze.

4. Saldo Spaaruren

Het Saldo Spaaruren is de geldwaarde van overwerkuren en reisuren. Als je ervoor kiest om het spaarurenmodel toe te passen, mag je bouwplaatswerknemers van boven de 18 jaar verplichten om een tegoed van maximaal 80 spaaruren op te bouwen (bij een fulltime dienstverband). Zo garandeer je dat je pieken en dalen in je bedrijfsvoering kunt opvangen. Loopt de hoeveelheid werk terug, dan rooster je een werknemer minder vaak in. Voor de uitgeroosterde dagen ontvangt hij zijn loon uit het Tijdspaarfonds.

Let op: Als je de kaderregeling toepast, mag je voor de bouwplaatsmedewerker in de Infra een maximum van 160 spaaruren afspreken.

Tips: Op de website van het Tijdspaarfonds Bouw & Infra vind je veel handige informatie voor werkgevers in de bouw. Bijvoorbeeld:

 • Saldo overmaken naar het Tijdspaarfonds, hoe doe ik dat? Wat zijn de rekeningnummers? En hoe ziet het betaalkenmerk eruit?
 • Registratienummers van werknemers, waarvoor heb ik dat nodig? Hoe kom ik eraan? En hoe lang duurt de verwerking van een registratie?
 • De werkgeversdesk, hoe kan ik die bereiken voor vragen over het Tijdspaarfonds Bouw & Infra?

Bron: Ondernemen met personeel

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.