fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 gepubliceerd

door | sep 22, 2020 | HR Advies

De Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (SBZP) is gepubliceerd. Op basis van deze al aangekondigde regeling kan subsidie worden verstrekt aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een zorgprofessional.

Let op! de indientermijn is een week verlengd. Dit loket sluit op 6 november 2020 23.59 uur. 

In aanmerking voor subsidie komen zorgaanbieders die (bedrijfsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook ADL-aanbieders en de Stichting SBOH komen in aanmerking.

Deze zorgaanbieders kunnen een subsidie van maximaal € 1800 per zorgprofessional aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

De bonus moet worden verstrekt aan een zorgprofessional (een werknemer of een derde). Een werknemer werkt bij de zorgaanbieder of is daar werkzaam geweest op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met de zorgaanbieder zelf. Een derde heeft bij de zorgaanbieder werkzaamheden verricht op basis van arbeidsovereenkomst gesloten met een ander dan de zorgaanbieder, op basis van een overeenkomst van opdracht of op basis van overeenkomst van aanneming van werk (bijvoorbeeld zzp’ers of uitzendkrachten). Stagiaires, coassistenten en vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de bonus.

Van belang is in ieder geval dat de zorgprofessionals werkzaamheden hebben verricht bij de zorgaanbieder ten tijde van de COVID-19 uitbraak, dus in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. Zorgprofessionals die tussentijds van baan zijn gewisseld en daardoor niet de gehele periode werkzaamheden bij de zorgaanbieder hebben verricht, kunnen ook in aanmerking komen voor een bonus.

Aanvragen kunnen tot en met 6 november 2020 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Bron: vindsubsidies.nl

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.