fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Subsidie voor BOL bij bakkers

door | jun 30, 2021 | HR Advies

Een werkgever met de CAO Bakkersbedrijf, die aspirant erkend, of een aanbevolen leerbedrijf is, kan worden aangemerkt en opgenomen in het openbare register van erkende leerbedrijven. Voor elke maand dat de werkgever, in het kader van een VMBO-leertraject, beroepsopleidende leerweg (BOL) beroepsprakijkvorming verzorgt, recht op een vergoeding. De vergoede is €1,38 per stage-uur met een maximumbedrag van €90,- per onderwijsdeelnemer. De beroepspraktijkvormingsbijdrage voor werkgevers is gemaximeerd op €360,- per maand per eenheid.

Deze vergoeding geldt zowel voor beroepspraktijkvorming:

  • In W.E.B.- als in W.C.B.O.-verband;
  • In de productie als in de verkoop als in enig ander onderdeel van de onderneming. Mits deel uitmakend van een VMBO-leertraject, of een op de W.E.B. gebaseerde kwalificatiestructuur (Crebo-codering). En op voorwaarde dat over het, in dat onderdeel verdiende loon, de bijdrage, bedoeld in artikel 3, wordt afgedragen.

Artikel 3: Looptijd en toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling geldt voor de gewerkte uren c.q. stage-uren in kalenderjaar 2020.
Aanspraak op vergoedingen kan door een werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf slechts worden gemaakt, als hij de in de CAO Bakkersbedrijf geregelde bijdrage, m.b.t. alle personen die in zijn onderneming werkzaam zijn (inclusief uitzendkrachten en payrollwerknemers, aan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf afdraagt. Deze kan door een werknemer slechts worden gemaakt als hij bij een zodanige werkgever in dienst is. Bedoelde bijdrage wordt door TKP Pensioen geïnd. Onder werkgever in de zin van de CAO Bakkersbedrijf wordt mede begrepen de werkgever die de CAO Bakkersbedrijf vrijwillig toepast.

 

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.