fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Subsidie praktijkleren aanvragen? Loonvisie regelt het voor u!

door | jun 30, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Bedrijven, erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren kunnen ook in 2020 subsidie aanvragen.

Het leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar 2019/2020. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

Voor werkgevers die te maken hebben met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de weken waarin zij de BBL-studenten niet konden begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende doelgroepen:

 • Vmbo: Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding;
 • Mbo: Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo;
  Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol), Derde Leerweg (OVO), EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen) komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • Hbo: Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving of gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.
  Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling;
 • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s).
 • VSO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.
 • PRO: Leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten.
 • Entree in het vmbo: Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.

Meer informatie vindt u onder: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kom-ik-aanmerking-voor-subsidieregeling-praktijkleren

Deze subsidie kan oplopen tot maximaal €2.700,00 per studiejaar!

De subsidieaanvraag dient na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar te worden ingediend. In 2020 kan de subsidieaanvraag worden ingediend van 2 juni 2020 09:00 uur tot uiterlijk 16 september 2020 17.00 uur. Aanvragen die RVO na dit tijdstip ontvangt, komen niet in aanmerking.

Loonvisie kan deze subsidie voor u aanvragen omdat wij over een zogenaamd e-herkenningsmiddel beschikken. 

Indien u werknemers in dienst heeft waarop één van de bovenstaande doelgroepen van toepassing is, laat het ons dan weten. Wij zullen u vervolgens een machtigingsformulier en een Excelsheet sturen, waarin u de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de subsidieaanvraag kunt invullen. Zou u ons per ommegaande kunnen berichten, zodat we tijdig de aanvraag kunnen indienen?

Extra subsidie bbl-leerplek sectoren landbouw, horeca en recreatie

De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019/2020 tot en met 2021/2022 uitgebreid met een extra compartiment. Erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen als zij een bbl leerplek aanbieden. Vanaf het studiejaar 2019/2020 is hiervoor € 10,6 miljoen per studiejaar beschikbaar. Bij de aanvraag van het basisbedrag van de Subsidieregeling praktijkleren moet het erkende leerbedrijf melden of het behoort tot de sector landbouw, horeca of recreatie.

De toeslag voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie is voor de komende 5 jaar beschikbaar (tot en met 2024). De Subsidieregeling Praktijkleren loopt echter tot en met eind 2022. Er is nog niets bekend over een verlenging van de regeling. Daarom is nu nog niet duidelijk hoe de toeslag voor de studiejaren 2022/2023 en 2023/2024 beschikbaar komt.

De hoofdactiviteit van het erkende leerbedrijf dat de opleiding in de praktijk verzorgt, moet bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staan onder één van de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie. Deze registratie moet gedurende het studiejaar waarin de leerplek wordt verzorgd en in ieder geval op het moment van aanvragen correct zijn. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de extra subsidie. Bekijk de SBI-codes voor landbouw, horeca of recreatie

 

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar (0317) 619 125 of te mailen naar salarisadministratie@loonvisie.nl.
Wij helpen u graag verder!

ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.