fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

STAP-budget uitgesteld naar 2022

door | nov 16, 2019 | HR Advies

Het kabinet stimuleert mensen zelf regie te nemen op hun loopbaan, zodat zij zich blijven ontwikkelen, en wendbaar en weerbaar kunnen blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daarom heeft het kabinet besloten een aantal zaken anders te gaan doen rond de vergoeding en belasting van onderwijs. Deel daar van is het stopzetten van de scholingsaftrek en in plaats daarvan het STAP-budget in te voeren. Eerder werd verwacht dat de wetgeving hiervoor op 1 januari 2021 van kracht zou worden. Het kabinet kondigt nu aan dat dit 2022 wordt. Tot die tijd blijft de scholingsaftrek bestaan.

studerenSamen met sociale partners werkt het kabinet nu aan een regeling voor een publiek individueel leer- en ontwikkelbudget (in de volksmond gewoon STAP genoemd). Dit budget geeft mensen de financiële mogelijkheid zelf een cursus of opleiding te kiezen. Naar aanleiding van de uitvoeringstoets van het UWV, de internetconsultatie en de regeldruktoets is de conceptregeling bijgesteld.

Verbeteringen in STAP

Cao-partijen willen graag afspraken maken over private individuele leer- en ontwikkelbudgetten. Maar er zijn nog onduidelijkheden over de fiscale behandeling van deze individuele leer- en ontwikkelbudgetten. Daarom is onderzocht of er verbeterpunten zijn bij het toepassen van de bestaande fiscale vrijstelling voor scholing bij de private individuele leerrekeningen;
wat de aansluiting is tussen de fiscale vrijstelling en de vermindering van de transitievergoeding; of en hoe het mogelijk is om kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding door middel van door de werknemer gewenste stortingen op de individuele leerrekening.

Vraag en antwoord over STAP

Het sparen over jaargrenzen heen is fiscaal mogelijk. Als de scholing bijdraagt aan het functioneren in de huidige functie of in een toekomstige functie voor de specifieke persoon die de scholing gaat volgen, dan is deze vrijstelling mogelijk. Maar een individueel leer- en ontwikkelbudget kan nog niet goed worden meegenomen naar een andere werkgever. Een ander nadeel is dat werklozen het eerder opgebouwde budget niet kunnen gebruiken als ze dat tijdens hun werkloosheid willen gebruiken.  Op dat moment is immers geen sprake van het genieten van loon uit tegenwoordige arbeid. Ook het spanningsveld tussen de vormgeving van de bestaande fiscale vrijstellingen en de wens tot het stimuleren van eigen regie van werknemers is moeilijk op te lossen.

Scholing aftrekken van transitievergoeding

Het type kosten dat fiscaal vrijgesteld kan worden vergoed door de werkgever is veel breder geformuleerd dan het type kosten dat in mindering kan worden gebracht op de transitievergoeding. Voor fiscale vrijstelling komen scholingskosten die betrekking hebben op zowel de huidige dienstbetrekking als op toekomstige arbeid, zowel binnen als buiten de organisatie van de werkgever in aanmerking. Voor het in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding komen uitsluitend kosten in aanmerking die gericht zijn op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer bij een andere werkgever (en, na verruiming van het besluit, kosten die gericht zijn op het uitoefenen van een andere functie bij dezelfde werkgever). Ook mogen kosten voor scholing voor de huidige functie niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Wordt een individueel leerbudget dus ingezet voor scholing ten behoeve van vervulling van de huidige dienstbetrekking, dan kunnen deze kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, maar geldt wel de fiscale vrijstelling.

Stortingen ten behoeve van een individueel leer- en ontwikkelbudget mogen pas in mindering worden gebracht op de transitievergoeding op het moment dat de werknemer het budget daadwerkelijk inzet voor scholing die voldoet aan de wettelijke voorwaarden die in de regeling staan, zoals de instemming van de werknemer.

Aanpassingen ten opzichte van het concept

Naar aanleiding van de internetconsultatie is de nieuwe regeling op een aantal punten aangepast. Zo is er besloten om aanvragen meer over het jaar te verdelen. Eerder zouden er jaarlijks 2 tijdvakken komen voor de aanvraag, dat zullen er 6 worden. Ook wordt het verplicht om voor de aanvraag van het STAP-budget, een bewijs van aanmelding toe te voegen. Zo wordt voorkomen dat het STAP-budget wordt aangevraagd zonder dat iemand zich voor de betreffende scholingsactiviteit heeft aangemeld. Verder wordt onderzocht of proefdraaien met het STAP-budget voor de daadwerkelijke invoeringsdatum mogelijk is.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.