fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Stagiair(e) inzetten, 5 aandachtspunten

door | jun 21, 2019 | HR Advies

Een stagiair of stagiaire inzetten? Wat zijn de regels? Hoe zorg je voor een succesvolle stage? Bekijk deze aandachtspunten voor werkgevers.

Veel bedrijven in Nederland hebben te maken met een personeelstekort. Loop jij ook tegen dit probleem aan? Misschien is de inzet van stagiair(e)s wel de oplossing.

Wat is een stagiair?

Wettelijk gezien zijn stagiairs werknemers die in een bedrijf werken door stage te lopen. Zij doen dit als onderdeel van hun opleiding, in de meeste gevallen verplicht.

De duur van een stage kan variëren van enkele weken tot een jaar. Het aantal dagen dat een student stage loopt, hangt af van het soort stage. Er bestaan namelijk verschillende soorten stages, zoals snuffelstages, meeloopstages, ervarings- of werkstages, afstudeerstages en leerwerkplekken, ook wel leerbanen genoemd.

Stagiair inzetten, wat zijn de voordelen?

Een stagiair of stagiaire inzetten kan veel voordelen hebben voor je bedrijf. Bijvoorbeeld:

 • Stagiairs zijn in opleiding en beschikken daarom over de meest actuele specialistische vakkennis.
 • Stagiairs zijn jong en enthousiast. Ze willen heel graag laten zien wat ze waard zijn.
 • Stagiairs leren snel en hebben weinig inwerktijd nodig.
 • Stagiairs hebben vaak een frisse, andere kijk op zaken. Daar kun je je voordeel mee doen bij het inrichten of moderniseren van je bedrijfsvoering.
 • Stagiairs zijn vaak goed inzetbaar op (specialistische) klussen of vraagstukken waar je niet zo snel aan toekomt. Zoals een marketingplan, een klanttevredenheidsonderzoek of de automatisering.
 • Stagiairs bezorgen je een goed imago en meer naamsbekendheid bij scholen en opleidingsinstituten. Zo’n kweekvijver komt van pas bij de werving van personeel.
 • Stagiairs zijn goedkoop. Ze krijgen geen loon, hooguit een stagevergoeding.
 • Stagiairs kunnen uitgroeien tot jouw toekomstige werknemers.

Subsidie voor stagiair

Bij sommige soorten stages kun je als ondernemer gebruikmaken van de Subsidieregeling Praktijkleren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo levert het aannemen van een stagiair je ook nog geld op.

Stagiair zoeken, waar en hoe?

stagiairHet vinden van een geschikte stagiair hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van social media.

Je kunt ook zoeken via de vele online vacaturebanken voor stageprojecten, zoals:

Je kunt op deze websites zelf een vacature plaatsen of zoeken in de database met studenten die een stage zoeken. Sommige vacaturebanken vragen hiervoor een (geringe) vergoeding.

Wil je gerichter zoeken, benader dan een regionale school of onderwijsinstelling met opleidingen die zijn toegesneden op jouw specifieke branche. Opleidingsinstituten zitten vaak te springen om goede en betrouwbare stageadressen. Dat geldt vooral voor de regionale opleidingscentra (ROC’s) die mbo-opleidingen verzorgen. De kans dat je tot goede afspraken kunt komen, is dus groot.

Erkend leerbedrijf worden?

Wil je leerlingen uit het (v)mbo, het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs als stagiair aannemen? Dat kan alleen als je bedrijf een erkend leerbedrijf is. Bij een stage voor een hbo- of wo-student hoeft dat niet.

Om leerbedrijf te worden, moet je erkenning aanvragen bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). ROC’s bieden vaak aan hierbij te bemiddelen.

Tip: Wil je een stageplaats aanbieden? Gebruik dan de checklist Een stagiair aannemen.

Stagiair selecteren, hoe doe je dat?

Je biedt natuurlijk niet zomaar iedere student een stageplek aan. Je wilt wel weten wat voor vlees je in de kuip hebt. Vraag mogelijke kandidaten daarom om van tevoren een motivatie- of sollicitatiebrief te schrijven.

Selecteer hieruit enkele kandidaten en nodig hen uit voor een sollicitatiegesprek. Ben je er na het gesprek niet van overtuigd dat de kandidaat bij je bedrijf past? Dan staat het je vrij om hem te weigeren. Wat dat betreft verschilt de selectieprocedure niet wezenlijk van een normaal sollicitatietraject.

Stagiair aannemen, wat zijn de regels?

Net als bij gewone arbeidsovereenkomsten gelden er regels voor het werken met stagiairs. Houd daarom rekening met de volgende aandachtspunten:

 • Stageovereenkomst

Met een werknemer sluit je een arbeidscontract, maar met een stagiair leg je afspraken vast in een stageovereenkomst. Meestal is ook de school of opleiding partij in zo’n contract.

In de stageovereenkomst maak je met zowel de stagiair als de school duidelijke afspraken over zaken als werkzaamheden, leerdoelen, werktijden, aansprakelijkheid en een eventuele stagevergoeding.

Ook de verplichtingen van jouw bedrijf ten aanzien van de stagiair komen in het contract te staan. Je zult bijvoorbeeld voldoende begeleiding moeten toezeggen. Ook is het gebruikelijk dat een stagiair de ruimte krijgt om tijdens de stage specifieke schoolopdrachten uit te voeren.

Let op: Voor stagiairs die jonger zijn dan 16 jaar is een stageovereenkomst wettelijk verplicht. Deze overeenkomst moet mede ondertekend worden door iemand die het ouderlijk gezag heeft.

Tip: Houdt een stagiair zich tijdens de stage niet aan de gemaakte afspraken? Dan mag je de stage per direct beëindigen. Het is verstandig om dit ook zwart op wit te zetten in het stagecontract.

 • Stagevergoeding

Je bent niet verplicht om een stagiair een stagevergoeding te betalen, tenzij dit wordt voorgeschreven door de verplichte cao voor jouw bedrijf.

Het is wel gebruikelijk om de stagiair enige vorm van financiële tegemoetkoming te geven. De aard van het werk en de opleiding zijn vaak bepalend voor de hoogte van de stagevergoeding. Je kunt uitgaan van maximaal 300 euro per maand.

Betaal je een stagiair een stagevergoeding, dan is sprake van een zogeheten fictieve dienstbetrekking. Je stagiair is dan verzekerd voor de Ziektewet en de Wajong en valt ook onder de Zorgverzekeringswet. Je hoeft geen premies werknemersverzekeringen in te houden en ook geen loon door te betalen bij ziekte.

Let op: Krijgt de stagiair de stagevergoeding niet zelf? Bijvoorbeeld omdat jij de vergoeding rechtstreeks aan de school of het stagefonds overmaakt? Dan hoef je onder bepaalde voorwaarden geen loonheffingen in te houden en te betalen.

 • Stagiair en arbeidsomstandigheden

Stagiairs hebben geen arbeidsovereenkomst, maar zijn voor de Arbowet wel gelijk aan werknemers.

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van je stagiairs. Je bent verplicht om hun een veilige werkomgeving te bieden. Ook moet je hun gratis beschermingsmiddelen verstrekken, als dat voor het werk nodig is.

Zie er daarnaast ook streng op toe dat je stagiairs voldoende rust nemen en niet te lang achter elkaar werken. Naast de Arbowet is namelijk ook de Arbeidstijdenwet onverkort van kracht als je met stagiairs werkt.

Tip: Juist omdat het gaat om een groep jonge mensen met doorgaans weinig ervaring, is het belangrijk om hun extra op de mogelijke bedrijfsrisico’s te wijzen. Zorg ook dat jij als werkgever bent ingedekt, bijvoorbeeld met een zakelijke ongevallenverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Stagiair en identificatieplicht

Net als je werknemers hebben je stagiairs een identificatieplicht. Bij een eventuele controle door de inspectie SZW moeten zij zich kunnen identificeren. Dat betekent dat zij altijd een identiteitsbewijs bij zich moeten dragen. Als werkgever ben je verplicht om stagiairs hierop te wijzen.

Let op: De Inspectie SZW controleert geregeld bij bedrijven of stagiairs wel echt stagewerk doen. Bij een stage moet het gaan om leren. Bij gewoon werk gaat het om productie draaien. Is het werk van je stagiair vooral gericht op werken en niet op leren? Dan kan de inspectie een boete opleggen en je verplichten de stagiair als gewoon werknemer te betalen.

Bron: Ondernemen met personeel

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.