fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Salarisschalen invoeren in 5 stappen

door | feb 10, 2021 | HR Advies

Veel MKB-ondernemers bepalen de werknemerssalarissen op basis van individuele onderhandelingen. Naarmate uw bedrijf groeit, kan dit leiden tot beloningsverschillen. Het gevolg: onrust en scheve ogen. Dit kunt u voorkomen door salarisschalen in te voeren. Welke stappen moet u dan doorlopen.

Salarisschalen invoeren?

Hoe u als ondernemer met belonen omgaat, heeft direct invloed op het privéleven van werknemers, maar ook op hun waardering voor u als werkgever. Werknemers hechten sterk aan waarden als ‘loon naar werken’ en ‘gelijk loon voor gelijk werk’. Vanuit de wet over goed werkgeverschap bent u verplicht dit goed te regelen.

Een salarisschaal is een vastgesteld loonbedrag met een bepaald minimum (startloon) en een maximum (eindloon). De salarisschaal is vaak afhankelijk van de functie, leeftijd en ervaring van een werknemer. Binnen een salarisschaal zijn er treden of periodieken.

Salarisstructuur

Zorg dat de salarisstructuur van uw bedrijf rechtvaardig en transparant is. De salarisstructuur wordt ook wel ‘salarishuis’ of ‘loongebouw’ genoemd. Heeft u maar een paar werknemers in dienst, dan is de salarisstructuur heel overzichtelijk. U kunt volstaan met het vastleggen van individuele afspraken over salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en eventuele loonontwikkelingen in de toekomst. Maar als uw personeel groeit, zeker over een wat langere periode, wordt het lastiger om alle loonafspraken bij te houden. Met salarisschalen houdt u het overzicht.

Stappenplan salarisschalen invoeren

Bij het opzetten van een transparante salarisstructuur moet u goed nadenken over de vraag welke vorm het beste bij uw bedrijf past. Dit stappenplan helpt u daarbij.

1. Stel de beloningsgrondslag vast

Het salaris van uw werknemers hangt af van meerdere factoren, zoals leeftijd, ervaring, opleiding en functie-inhoud. Stel eerst per werknemer een profiel of functieomschrijving op waarin u alle relevante factoren verwerkt, zodat u zijn positie in een salarisschaal ook goed kunt motiveren. Het maken van een functieprofiel vereist een duidelijke omschrijving van de functie. Heeft u de functies in uw bedrijf niet formeel beschreven, doe dat dan alsnog.

2. Zet een loongebouw op

Voor het loongebouw heeft u de keuze uit twee basisvormen: structureel of flexibel.

  • Een structureel loongebouw past goed bij traditionelere bedrijven met een hiërarchische structuur. U werkt dan met vaste salarisafspraken en je hebt niet te maken met prestatiebeloningen. Nadeel is dat u ook bij economisch zwaar weer de loonafspraken moet nakomen.
  • In een flexibel loongebouw kunt u de lonen enigszins afhankelijk maken van het bedrijfsresultaat. Als het economisch slechter gaat, slaat u bijvoorbeeld een periodiek over. Uiteraard legt u dit van tevoren vast in de loonafspraken.

Tip: Heeft u de structuur van uw bedrijf al in kaart gebracht? Dat doet u met een organogram.

3. Bepaal de bandbreedte van de salarissen

U wilt uw werknemers goed betalen: niet te weinig, maar ook niet te veel. Denk daarom goed na over de hoogte van het start- en eindloon in de salarisschalen. Informatie over marktconform belonen en salarisvergelijkingen vind je bijvoorbeeld via Loonwijzer.nl en Intermediair. Vraag ook aan collega-ondernemers hoe zij dit hebben aangepakt. Heeft uw bedrijfstak een eigen cao? Check dan wat daarin is vastgelegd over arbeidsvoorwaarden en beloning. Sommige cao’s, bijvoorbeeld die voor het onderwijs en de vak- en tijdschriften, bevatten een volledig uitgewerkt loongebouw. Raadpleeg deze cao’s eens om ideeën op te doen.

4. Indeling van de salarisschalen

In welke salarisschaal u een werknemer indeelt, is afhankelijk van zijn functie, werkervaring en opleiding. Een gangbare indeling is:

  • schaal 1 t/m 4: ongeschoold werk
  • schaal 5 t/m 8: functies op mbo-niveau
  • schaal 9 t/m 11: functies op hbo/wo-niveau
  • schaal 12 en hoger: leidinggevende functies

Start- en eindloon

Elke salarisschaal heeft een startloon en een eindloon. Daartussen zitten schaaltreden, ook wel periodieken genoemd. Een werknemer zonder ervaring begint op het startloon. Elk jaar geeft u hem een vooraf vastgestelde loonsverhoging, de periodiek. Na verloop van jaren bereikt hij het eindloon in de schaal en zit hij aan zijn salarisplafond. Om hem te motiveren kunt u hem bij goed functioneren (los van de periodiek) een jaarlijkse bonus geven. Bij uitbreiding of verandering van functie kunt u hem in een hogere schaal plaatsen.

  • Gesloten salarisstructuur

Het systeem van salarisschalen met periodieken gebaseerd op leeftijd of aantal dienstjaren noemen we een ‘gesloten salarisstructuur’. Het voordeel is dat u precies kunt berekenen wat uw jaarlijkse stijging aan loonkosten is. Een nadeel is dat uw werknemers niet worden uitgedaagd om extra te presteren. Harder werken voor hetzelfde loon motiveert niet echt.

  • Open salarisstructuur

Met een ‘open salarisstructuur’ kunt u werknemers wel stimuleren om een stapje harder te lopen. Een salarisschaal heeft dan een startloon en een eindloon, maar geen vaste periodieken. De loonstijging laat u afhangen van de uitkomst van het jaarlijkse beoordelingsgesprek. Bij slecht functioneren krijgt de werknemer geen opslag. Hoe beter zijn resultaten, hoe meer loon u hem erbij geeft. Dit systeem biedt dus ruimte voor beloningsverschillen. Maar het is ‘loon naar werken’, dus prima uit te leggen aan uw werknemers.

5. Voer de nieuwe salarisstructuur in

Het is belangrijk om in uw bedrijf voldoende draagvlak te creëren, zodat de invoering van de salarisschalen zo snel en soepel mogelijk verloopt. Overleg daarom vooraf met alle betrokken partijen, zowel leidinggevenden als werknemers. Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad, dan zult u met hen om de tafel moeten. De ondernemingsraad heeft namelijk instemmingsrecht. Vraag tot slot ook bij de Belastingdienst na of de nieuwe salarisstructuur fiscale gevolgen heeft.

Bron: Ondernemen met personeel

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.