Pakketten

Wij leveren meer dan een salarisstrookje.

Wij willen u ontzorgen bij de salaris- en personeelsadministratie van uw medewerkers. U kunt daarbij kiezen uit diverse pakketten. Wij maken desgewenst de arbeidsovereenkomsten en voeren alle vereiste formaliteiten uit rond het aannemen en ontslaan van personeel. Ook kunnen wij voor u de aan- en afmeldingen verzorgen naar pensioen- en andere inkomensverzekeraars, waarbij we tevens de (voorschot)nota’s kunnen controleren en aanpassen. U bepaalt wat u in eigen hand houdt.

U kunt gebruik maken van een van de volgende pakketten:

Loonvisie Geen Verzekeringsplicht

Loonvisie Geen Verzekeringsplicht is speciaal ontworpen voor bedrijven zonder verzekeringsplichtig personeel met vaste salarissen.

Aan het begin van het kalenderjaar verwerken wij uw volledige salarisadministratie voor het komende jaar. Wij controleren uiteraard zorgvuldig of alles klopt. U kunt de gewenste output digitaal of per reguliere post ontvangen.

Ook het insturen van de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst nemen we voor onze rekening. Indien u mutaties hebt nadat u de output hebt ontvangen, kunnen wij dit corrigeren.

Loonvisie Automatisch

Loonvisie Automatisch maakt het u gemakkelijk. U hoeft alleen te zorgen dat wij vóór de 10e van de maand op de hoogte zijn van al uw personeelsmutaties.

Wij verwerken deze mutaties voor u in ons systeem en controleren alles zorgvuldig. Ook het insturen van de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst nemen wij voor onze rekening. U kunt de gewenste output digitaal of op papier ontvangen. Als u wilt kunnen wij de stroken direct naar uw medewerkers mailen.

Loonvisie Mutatie

Kiest u voor Loonvisie Mutatie, dan kunt u de personeels- en salarismutaties op een door u gekozen tijdstip periodiek aanleveren.

Wij verwerken de wijzigingen voor u in ons systeem en controleren alles zorgvuldig. Ook het insturen van de aangifte loonheffingen naar de Belastingdienst nemen wij voor onze rekening. Daarna ontvangt u van ons binnen 3 werkdagen de gewenste output, digitaal of op papier. Als u wilt kunnen wij de loonstroken direct naar uw medewerkers mailen.

Loonvisie Online Basis

Met Loonvisie Online Basis hebt u inzage in uw personeels- en salarisadministratie en beschikt u online over een documentenarchief.

Alle ingevoerde en berekende gegevens kunt u online raadplegen en desgewenst printen. Tevens kunt u al uw personeelsdocumenten, zoals arbeidsovereenkomsten of kopie identiteitsbewijzen, zelf uploaden en downloaden.

Loonvisie Online Uitgebreid

Kiest u voor Loonvisie Online Uitgebreid, dan kunt u zelf uw mutaties online invoeren. Wij verwerken uw gegevens en voeren de benodigde controles uit.

U ontvangt van ons uw gegevens binnen een afgesproken tijd digitaal in uw documentenarchief.

Een groot voordeel is dat u alle personele gegevens niet alleen kan inzien, maar ook zelf kan muteren.

Loonvisie Online Compleet

Met Online Compleet verzorgt u zelf de totale personeels- en salarisadministratie via ons pakket. U verwerkt zelf uw mutaties en voert de benodigde controles uit.

U vervaardigt uw eigen loonstroken en aangifte Loonheffingen. Dit pakket biedt bovendien de mogelijkheid tot het vastleggen, raadplegen en exporteren van diverse personeelsgegevens.

Daarnaast beschikt u over een digitaal personeelsdossier. Bij ziekte of andere calamiteiten zijn wij in staat om op korte termijn uw salarisverwerking over te nemen.

Loonvisie Online HRM

Het Loonvisie Online HRM biedt u de mogelijkheid om zelf de gehele personeelsadministratie via ons pakket. Denk daarbij aan het registreren van verlof, verzuim, genoten opleidingen, functioneren en beoordelingen. Via dit pakket kunt u ook uw wagenpark beheren.

Dit pakket geeft u de mogelijkheid om verschillende rapporten te genereren en gegevens te exporteren.

  • Bel mij terug

    Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

  • Inschrijven nieuwsbrief

    Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
  • Disclaimer

    Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.