fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Rekenregels vanaf 1 januari 2020

door | nov 29, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Per 1 januari 2020 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in.

U vindt de volledige set rekenregels inclusief bijlagen op de website van de Rijksoverheid.

Aanpassing daglonen per 1 januari 2020

In een ministeriële regeling is geregeld dat het afgeronde (bruto)minimumloon per 1 januari aanstaande met 1,10% wordt verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 januari aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt per 1 januari 2020 vastgesteld op 219,28 euro per dag. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2020 vast op 57.232 euro op jaarbasis. Het jaarbedrag wordt afgerond naar beneden op hele euro’s.

Minimum(jeugd)lonen

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 januari 2020 (bruto per maand, per week en per dag, in euro’s, exclusief vakantietoeslag):

  • 1.635,60 euro per maand;
  • 377,45 euro per week;
  • 75,49 euro per dag zijn.
  15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar 20 jaar
Loon per maand 490,70 564,30 646,05 817,80 981,35 1308,5
Loon per week 113,25 130,20 149,10 188,75 226,45 301,95
Loon per dag 22,65 26,04 29,82 37,75 45,29 60,39
Loon per uur 2,84 3,26 3,73 4,72 5,66 7,55

LIV en jeugd-LIV

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming aan werkgevers met mensen in dienst die een loon verdienen rond het minimumloon. Per 1 januari 2020 wordt het hoge LIV verlaagd van 2.000 euro naar 1.000 euro. De hoogte van het ‘oude’ lage LIV. Vanaf 2020 is er dus sprake van een LIV-tegemoetkoming. De uurlooncriteria voor het LIV volgen de stijging van het minimumloon ten opzichte van 1 januari 2019. De stijging bedraagt 2,34% op jaarbasis. Resulterende uurlooncriteria voor het LIV in 2020:

Tegemoetkoming LIV: € 10,29 t/m € 12,87 Gemiddeld bruto per uur.
In de rekenregels per 1 juli 2020 volgen de criteria voor het minimumjeugdloonvoordeel (jeugdLIV) in 2020.

Aow en Anw

De mutaties in premies 2020 ten opzichte van 2019 vindt u hier.

De aow- en Anw-uitkeringenworden respectievelijk afgeleid van het referentieminimumloon voor de aow en het referentieminimumloon voor de bijstand. Conform de systematiek van de netto-nettokoppeling zijn de brutobedragen aangepast ten opzichte van die van juli 2019.

Sinds 1 januari 2012 wordt de dubbele algemene heffingskorting afgebouwd in het referentieminimumloon voor de bijstand. Dit houdt in dat de algemene heffingskorting met 2,5 procentpunt per half jaar daalt totdat de algemene heffingskorting één keer wordt meegenomen in het referentieminimumloon voor de bijstand. In de periode 2014-2018 is de afbouw met de helft getemporiseerd. Ook in de periode 2019 – 2021 wordt de afbouw getemporiseerd. In deze periode daalt de algemene heffingskorting met 1,875 procentpunt per half jaar. Daardoor wordt per 1 januari 2020 de algemene heffingskorting 1,71875 keer meegenomen in de berekening van het referentieminimumloon voor de bijstand (als er de afgelopen jaren niet was afgebouwd, was dit 2 keer).

Voor ouderen is een inkomensondersteuning geïntroduceerd die afhankelijk is van de opbouwjaren op grond van de AOW. Na indexatie is het bedrag in 2020, bij een volledige AOW-opbouw, € 307,56 per jaar.

De tegemoetkoming voor Anw’ers bedraagt in 2020 € 208,68 per jaar.

Vanaf 1 juli 2015 geldt de kostendelersnorm in de Anw. De norm is per 1 januari 2019 vastgesteld op 50% van het minimumloon.

Wajong, WAZ, WAZO

De grondslagen voor de uitkeringen Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen, die worden afgeleid van de minimum(jeugd)lonen, worden ook per 1 januari 2020 aangepast. De bedragen per dag (exclusief vakantietoeslag) zijn:

Grondslagen Wajong, WAZ en WAZO Vanaf 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Grondslag excl. vakantiegeld € 76,03 € 60,82 € 45,62 € 38,01

De Regeling tegemoetkoming Wajongers zorgt ervoor dat Wajongers die op 1 januari 18 jaar of ouder zijn, maar nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop werknemers recht hebben op het volwassen wettelijk minimumloon, een tegemoetkoming krijgen in aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor Wajong-gerechtigden onder de 21 jaar worden de hoogtes van de tegemoetkoming per 1 januari 2020 als volgt aangepast:

Tegemoetkoming Wajong 20 jaar 19 jaar 18 jaar
per maand  € 10,08 € 16,82 € 17,51
per jaar € 120,96 € 201,84 € 210,12

De hierna te noemen bedragen zijn bedragen per dag en inclusief vakantietoeslag.

  Vanaf 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar
Uitkeringsgrondslag kortdurende
en vervolguitkering WW
 € 82,11 € 65,69 € 49,27 € 41,05

Toeslagenwet

De Toeslagenwet verstrekt een aanvulling op de loondervingsuitkering krachtens onder andere de Werkloosheidswet, Ziektewet (vangnet), Wajong, WAO, WIA en de IOW indien het inkomen van de betrokkene achterblijft bij het relevante sociaal minimum. Het normbedrag voor gehuwden is gekoppeld aan 100% van het bruto referentieminimumloon. Het normbedrag van alleenstaanden vanaf 21 jaar bedraagt 70% van het netto referentieminimumloon terwijl de normbedragen van 18- t/m 20-jarigen zijn gekoppeld aan 75% van de desbetreffende nettominimumjeugdlonen. Ook bij de netto gekoppelde uitkeringen van de Toeslagenwet is rekening gehouden met de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon sinds 1 januari 2012.

In bijlage II.3 zijn de nieuwe normbedragen opgenomen. De toeslag bedraagt het verschil tussen de bruto-uitkering en het betreffende normbedrag, waarbij voor sommigen de toeslag is gemaximeerd. Vanaf 1 juli 2016 geldt de kostendelersnorm in de TW voor 21-jarigen en ouder. De kostendelersnorm is de afgelopen jaren stapsgewijs verlaagd. De kostendelersnorm bedraagt nu 50% voor alle relevante groepen. In bijlage II.3 worden de desbetreffende bedragen per 1 januari 2020 vermeld.

Premies en premiegrenzen

Bijlagen I.1 en II.2 onderstaand beschrijven de premies en premiegrenzen gedurende 2020

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.