fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Rekenregels per 1 januari 2020 gepubliceerd

door | dec 20, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels per 1 januari 2020 gepubliceerd. Daarin staan de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen.

In de rekenregels per 1 januari 2020 (pdf) geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het nieuwe maximumdagloon en de nieuwe uurlooncriteria voor het lage-inkomensvoordeel (LIV). Deze bedragen veranderen mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020.

Voor uitkeringen UWV is maximumdagloon bovengrens

Het maximumdagloon per 1 januari 2020 wordt – net als het wettelijk minimumloon – 1,1% hoger. Het maximumdagloon is het bedrag dat UWV maximaal uitbetaalt bij uitkeringen op grond van bijvoorbeeld de WGA, Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO). Dus als een werkneemster met zwangerschapsverlof is, neemt UWV dus niet méér dan het maximale bedrag voor haar rekening. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt dat maximumdagloon € 219,28 per dag.

Maximumpremieloon blijft gelijk

De werkgever hoeft bij het bepalen van de verschuldigde premies werknemersverzekeringen via de loonaangifte alleen maar premies te betalen over het loon van de werknemer tot een bovengrens. Dit is het maximumpremieloon, en de hoogte wordt voor elk nieuw kalenderjaar opnieuw bepaald. De rekenregels per 1 januari 2020 stellen dat het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen is vastgesteld op € 57.232 op jaarbasis. Voor het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) geldt in 2020 hetzelfde bedrag.
Verder staan in de rekenregels (of de bijbehorende bijlagen) ook de schijflengtes en tarieven voor de sociale premies voor 2020.

Bron: Rendement

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.