Privacy statement

Wanneer u overweegt bij Loonvisie een pakket af te sluiten en u ons met dat doel informatie verschaft, zullen wij zorgvuldig omgaan met die informatie. Gegevens die inzicht geven in wie u bent en die u voor ons en anderen identificeerbaar maken, noemt men ‘persoonsgegevens’. Gebruik van deze gegevens kan, indien dat niet zorgvuldig gebeurt, leiden tot een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer. Wij willen de verwerking van die gegevens om die reden verzorgen op een wijze die voldoende waarborgen biedt voor de bescherming van uw privacy.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gaan wij weloverwogen te werk. Wij komen daarbij alle verplichtingen na die de Wet Bescherming Persoonsgegevens ons oplegt .

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een dienst worden gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag: het doen van een offerte en het leveren van de door u aangevraagde dienst. Verwerking van de persoonsgegevens kan daarnaast andere doelen dienen, waaronder:

  • Het uitvoeren van de uit de gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen;
  • Uitbreiding van de dienstverlening, vergroting van het relatiebestand en daarmee gerelateerde activiteiten;
  • Het onderhoud van contacten met betrekking tot de verstrekking van informatie over haar producten en de verkoop ervan;
  • Het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de branche, daartoe het ondersteunen van activiteiten gericht op de voorkoming en bestrijding van fraude;
  • Het voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen.

Uw rechten
De wet voorziet in de mogelijkheid dat u ons een overzicht vraagt van uw verwerkte persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk onjuist zijn dan kunt u om aanpassing verzoeken. Onder omstandigheden en afhankelijk van het beoogde doel kunt u ook verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Ook aangaande deze rechten vindt u meer informatie in de Gedragscode.

Commerciële boodschappen
Als u geen commerciële boodschappen van ons wilt ontvangen, kunt u dit schriftelijk aangeven door een brief te sturen naar: Loonvisie, Herenstraat 108, 3911 JH Rhenen. Wij zullen u deze boodschappen dan niet meer toesturen.

Klikgedrag en cookies
Wij houden uw bezoeken aan onze website bij om de dienstverlening aan u nog beter te maken. Wij kunnen u met deze bezoekgegevens niet identificeren. Daarnaast maken wij gebruik van cookies om u als gebruiker gemakkelijker te herkennen en navigatie door onze site te vereenvoudigen. Cookies zijn kleine beetjes informatie die op uw computer achterblijven na het bezoek aan een website. Ze zijn niet schadelijk, maar nemen wel geheugenruimte op uw computer in. Als u de cookies niet wilt ontvangen, kunt u deze blokkeren in uw internetbrowser. U kunt dan nog steeds de meeste onderdelen van onze site bezoeken.

Vragen?
Heeft u vragen met betrekking tot ons privacybeleid en onze werkwijze op dit gebied, neemt u dan per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de directie van Loonvisie.

Disclaimer

Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.