Privacy: wat mag werkgever vragen bij ziekmelding en re-integratie?

Wat mag de werkgever aan gegevens van de werknemer vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of het re-integratieproces? Waar ligt de privacygrens?
Voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers gelden specifieke regels. Werkgevers mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. 

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ 

In de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ beschrijft de Autoriteit Persoonsgegevens welke gegevens dat zijn: de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om een wettelijke verplichting – zoals re-integratie – na te komen.  

Wat mag u niet vragen? 

In dat kader mag de werkgever (en of functionarissen zoals casemanagers) de werknemer niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts, ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Dan gaat het om vragen als: ‘hoeveel kun je nog tillen’, ‘kun je op je knieën zitten’, ‘hoe lang kun je geconcentreerd werken’, ‘is hectiek op de afdeling een probleem’, ‘kun je in een groep werken’, et cetera.  

Als normale werkzaamheden niet kunnen 

Het is in het belang van de werknemer om zijn werkgever bij de ziekmelding duidelijk te maken dat hij door zijn ziekte niet in staat is om zijn normale werkzaamheden te verrichten.  

Met normaal wordt hier bedoeld de afspraken die er zijn in de arbeidsovereenkomst over de inhoud en de duur van het werk.  

 • Van de werknemer wordt verwacht dat hij – indien mogelijk – zélf aangeeft hoe lang hij niet in staat zal zijn de normale werkzaamheden uit te voeren en welke (deel) taken, (deel)functies of werkzaamheden hij zou kunnen verrichten. Bijvoorbeeld: ‘werken aan de balie’, ‘helpen op de klantenservice’, ‘chauffeur op een vacuümwagen zonder het aan- en afkoppelen van slangen’, ‘het eigen werk op de dinsdagen en donderdagen’.
 • Van de werkgever op zijn beurt wordt verwacht dat hij de gezondheid van de werknemer voorop stelt en de inspanningen voor werkhervatting en het aanbieden van passende arbeid ook in die context plaatst.

Gesprek

Werkgever en werknemer kunnen het gesprek aangaan over de manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. De werknemer is immers medeverantwoordelijk voor zijn eigen herstel en voor terugkeer naar werk. De werkgever mag hierop geen druk uitoefenen. In dat gesprek hoeft de werknemer niet in te gaan op zijn eventuele functionele of medische beperkingen.  

Werkafspraken 

Van gesprekken in het kader van ziekmelding en re-integratie mag alleen worden vastgelegd welke werkafspraken zijn gemaakt in de zin van uit te voeren taken of werkzaamheden.  

(Niet) registreren 

Als er eventueel gesproken is over ‘functionele mogelijkheden en beperkingen’ of een diagnose of behandeling, dan worden die gegevens niet geregistreerd door de werkgever. Dat is natuurlijk anders wanneer de bedrijfsarts de mogelijkheden en beperkingen heeft vastgesteld en gedeeld met werkgever en werknemer. Dan kan de werkgever deze gegevens wel registreren.  

Bedrijfsarts 

Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan zowel de werkgever als de werknemer de bedrijfsarts inschakelen in een eerder stadium dan aan het einde van de wettelijke voorgeschreven termijn van maximaal zes weken na de ziekmelding. 

Bron: Salarisnet & Arboportaal

< terug naar nieuwsoverzicht

 • Bel mij terug

  Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
 • Disclaimer

  Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.