fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Premiepercentages SV 2021 vastgesteld waaronder hoge en lage WW-premie

door | nov 18, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

De lage WW-premie is door minister Koolmees voor 2021 vastgesteld op 2,70 procent. De hoge WW-premie is vastgesteld op 7,70 procent.

De Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021 is op 13 november 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Deze regeling stelt de premiepercentages vast die gelden voor de premieheffing voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de basispremie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Daarnaast is het maximumpremieloon vastgesteld voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen. Tot slot is de loongrens voor indeling in de sector grootwinkelbedrijf geïndexeerd.

De maximumpremieloonbedragen voor tijdvakken korter dan het premiejaar die als grondslag gelden voor de premies en opslag worden voor de andere loontijdvakken door herleiding bepaald. Deze bedragen maakt de Belastingdienst bekend.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

AOW-premie

Het premiepercentage voor de algemene ouderdomsverzekering is voor het jaar 2021 17,90 procent, hetzelfde als in 2020.

Nabestaandenverzekering

Het premiepercentage voor de nabestaandenverzekering is voor het jaar 2021 0,10 procent, hetzelfde als in 2020.

Maximum premieloon

Het maximumpremieloon wordt jaarlijks met ingang van 1 januari naar de mate waarin het minimumloon per dag wordt herzien, en blijft gedurende het gehele kalenderjaar van kracht. Het jaarbedrag wordt als heel bedrag vastgesteld, afgerond naar beneden, zonder decimalen achter de komma.

Het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet stelt de minister van Volksgezondheid vast op hetzelfde bedrag als het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Het bedrag bedraagt voor het jaar 2021 voor een loontijdvak van een jaar: € 58.311.

Hoge en lage WW-premie

Voor de premieheffing ten behoeve van het AWf zijn twee premiepercentages vastgesteld.

Een lage premie wordt geheven over:

  • loon uit schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet zijnde oproepovereenkomsten (vaste contracten);
  • loon uit schriftelijke overeenkomsten op grond van de beroepsbegeleidende leerweg;
  • loon van werknemers tot 21 jaar met niet meer dan 48 verloonde uren per 4 weken of 52 verloonde uren per maand;
  • en voor AWf-premie over uitkeringen.

De hoge premie is van toepassing op loon uit overige dienstbetrekkingen en bij herziening van de lage AWf-premie naar de hoge AWf-premie met terugwerkende kracht (flexcontracten).

De hoge premie is 5 procentpunt hoger dan de lage premie.

Zowel de hoge als de lage premie zijn voor 2021 0,24 procentpunt lager vastgesteld dan in 2020 het geval was. Dat komt voornamelijk omdat in 2020 sprake was van een tijdelijk hogere premie in verband met het invoeren van de regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Het premiepercentage lage premie, is voor het jaar 2021 2,70 procent (2020: Awf-laag: 2,94).

Het premiepercentage hoge premie, is voor het jaar 2021 7,70 procent (2020: Awf-hoog: 7,94) .

Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid

Het percentage voor de premie voor het Uitvoeringsfonds voor de overheid blijft hetzelfde als in 2020, namelijk 0,68 procent.

Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds

De basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds is voor 2021 7,03 procent en daarmee 0,26 procentpunt hoger vastgesteld dan in 2020. De toename van de Aof-premie is vooral het gevolg van de minder dan geraamde stijging van de zorgpremies.

Opslag tot dekking kinderopvangtoeslag

Het percentage van de opslag voor de dekking van de uitgaven voor de kinderopvangtoeslag, is een opslag op de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het percentage blijft gehandhaafd op het niveau van 0,50 procent.

Minimumloonsomgrens Whk sector Grootwinkelbedrijf

De sectorindeling is vanaf 2020 niet meer van belang voor de WW-premie, maar alleen nog van belang voor de heffing van premies voor de Werkhervattingskas (Whk) voor kleine en middelgrote werkgevers. De loongrens wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,5 procent op basis van de gemiddelde contractloonontwikkeling van bedrijven over 2020. zoals die in de Macro Economische Verkenning 2021 van het Centraal Planbureau (CPB) is opgenomen.

In bijlage 1, onderdeel 19, Grootwinkelbedrijf, van de Regeling Wfsv is ‘€ 6.436.514 vervangen door ‘€ 6.595.496’.

Premie

2020

2021

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds

0,10%

0,10%

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)

Awf-laag

2,94%

2,70%

Awf-hoog

7,94%

7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,77%

7,03%

Uniforme opslag kinderopvang (Aof)

0,50%

0,50%

Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021

Bron: Salarisvanmorgen.nl / rendement

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.