Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

door | apr 16, 2020 | HR Advies

De coronacrisis vraagt in organisaties mogelijk om aanpassingen van regels en afspraken over arbeids- en rusttijden. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een checklist over vrije dagen en vakantieregelingen.

Vakantieregeling

Er kan een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan als werknemers geen vakantiedagen op willen (of kunnen) nemen. Als recreatie en toerisme weer worden toegestaan bestaat de kans dat iedereen tegelijk op vakantie wil. Een goede vakantieregeling kan dat voorkomen, waarin staat hoe vakantie kan worden opgenomen en in welke periodes. Daarin is ook uiteengezet wanneer een werkgever een verzoek kan weigeren.
De ondernemingsraad heeft op grond van art 27 lid 1 onder b WOR instemmingsrecht bij de invoering van een arbeids- of rusttijdenregeling of vakantieregeling.

Verplichte vrije dagen

De ondernemingsraad heeft ook instemmingsrecht bij het aanwijzen van een of meer verplichte collectieve vrije dagen. De FNV wijst erop dat in de cao opgenomen kan zijn dat de werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan afspreken.

ADV opnemen

Een werkgever mag werknemers niet verplichten hun adv op te nemen; stimuleren is wel toegestaan. De regels over het ontstaan en opnemen van adv zijn meestal opgenomen in de cao. Hierbij kan ook een rol zijn aangegeven voor de or.

Plus/min-uren of jaarurennorm

Bij bedrijven die een plus/min-urensysteem of jaarurennorm gebruiken worden te veel gewerkte uren (plusuren) en te weinig gewerkte uren (minuren) bijgehouden en tegen elkaar weggestreept.

In deze tijden van corona komt het volgens de FNV voor dat werknemers naar huis worden gestuurd en gevraagd min-uren te schrijven. Maar de bond stelt dat het plus/min-urensysteem is bedoeld voor een normale werksituatie en niet voor de huidige crisissituatie. ‘Ook horen we dat werknemers naar huis worden gestuurd maar dat ze hier geen min-uren voor mogen schrijven tegen de al opgebouwde plusuren. De werkgever heeft liever dat ze de (dure) vakantie- of adv -uren opnemen.’

De vakbond vindt dat de werkgever eerst moet kijken naar mogelijkheden om dit op te vangen, zoals bijscholing of tijdelijk ander werk verrichten. De werkgever kan mogelijk ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Vakantie-uren opnemen

Als thuiswerken leidt tot minder werkuren kunnen werkgevers misschien vragen of de betrokken werknemer hiervoor vakantie-uren wil opnemen. Maar het thuiswerken is geen zelfgekozen situatie en kan niet leiden tot een verplichte opname van vakantie-uren.

Contact met de achterban

Zorgen over en gewenste aanpassingen aan arbeids- en rusttijden vragen om goed en regelmatig contact tussen werkgever, ondernemingsraad, toezichthouders, vakbonden en de achterban. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf.

Bron: ORnet

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This