fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Opdrachtgever moet vanaf 1 maart melding buitenlandse opdrachtnemer controleren

door | feb 17, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Als u werkt met buitenlandse opdrachtnemers, bent u vanaf 1 maart 2020 verplicht te controleren of zij zich inschrijven bij een online meldpunt van de overheid. Ook moet u controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en ze eventueel corrigeren. Doet u dat niet, dan bent u daar mede-aansprakelijk voor en kunnen hoge boetes volgen.

Vanaf 1 maart 2020 geldt een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners en zelfstandigen die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Hiermee kan fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter worden bestreden. Tijdelijke opdrachten die voor maart 2020 zijn begonnen, hoeven niet te worden gemeld.

De buitenlandse dienstverleners moeten in het Nederlandse online meldloket onder meer aangeven welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode en of zij werknemers meebrengen. Ook de komst van buitenlandse gedetacheerde werknemers moet worden gemeld. Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland én Zwitserland.

Nederlandse opdrachtgever aansprakelijk voor juiste melding
De Nederlandse opdrachtgever moet verplicht controleren of er gemeld is en of de melding juist is. U ontvangt bericht als de buitenlandse werkgever of zelfstandige zijn komst heeft gemeld en kunt deze melding online inzien en controleren. De melding bevat de gegevens van de zelfstandige of het bedrijf en de werknemers die voor u komen werken, het adres van de werkplek, een beschrijving van de werkzaamheden en hoe lang deze duren. Staan er onjuistheden in de melding, dan moet u dit online melden.

Maar let op: als het ingehuurde buitenlandse bedrijf (of zelfstandige) werkzaamheden laat uitvoeren door een derde (buitenlands) bedrijf, is sprake van onderaanneming. Het derde bedrijf meldt dan zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse opdrachtnemer of zelfstandige controleert dan de melding.

Controle door inspectie, maar ook sociale partners
Werknemers die gedetacheerd zijn in Nederland hebben recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die hier gelden. De Inspectie SZW controleert of buitenlandse werkgevers, zelfstandigen zich aan de regels houden, maar ook of de Nederlandse opdrachtgever de wetgeving niet ontduikt.

Naast de Inspectie SZW, hebben ook de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct toegang tot de meldingen. Verder kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Verder mogen vakbonden en werkgeversorganisaties gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van cao-bepalingen te controleren.

Dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers
De meldplicht staat in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen dienstverrichters, zelfstandigen en dienstontvangers

Een dienstverrichter is een buitenlandse werkgever die tijdelijk met eigen personeel naar Nederland komt om werkzaamheden te verrichten. Maar het kan ook een multinationale onderneming zijn die medewerkers detacheert naar een eigen vestiging in Nederland, of een buitenlands uitzendbureau dat uitzendkrachten ter beschikking stelt voor werkzaamheden in Nederland.
Zelfstandig ondernemers moeten zich ook melden als zij werken in bepaalde sectoren. Een compleet overzicht daarvan vindt u hier. In grote lijnen gaat het om buitenlandse zelfstandigen die hier gaan werken in de:

 • bouw;
 • schoonmaak;
 • voedingsindustrie;
 • metaal;
 • zorg;
 • glazenwasserij;
 • land- en tuinbouw.

Buitenlandse zelfstandigen die gaan werken in een andere sector, hebben geen meldplicht.

De dienstontvanger, is de klant/opdrachtgever, waarmee de buitenlandse opdrachtnemer een contract afsluit, zoals een servicecontract, aannemingsovereenkomst of overeenkomst van opdracht. Het buitenlandse bedrijf meldt zelf zijn eigen personeel, maar u controleert en corrigeert eventueel de melding.

Als het ingehuurde buitenlandse bedrijf (of zelfstandige) werkzaamheden laat uitvoeren door een derde (buitenlands) bedrijf, is sprake van onderaanneming. Het derde bedrijf meldt dan zelf zijn komst en die van zijn personeel en de buitenlandse opdrachtnemer of zelfstandige controleert dan de melding.

Soms maar één keer per jaar melden
In sommige gevallen mogen buitenlandse opdrachtnemers en zelfstandigen volstaan met één melding per jaar. De jaarmelding is bijvoorbeeld van toepassing op kleine bedrijven (1-9 werknemers) en meldingsplichtige zelfstandig ondernemers die gevestigd zijn binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens en vaker in Nederland werken.

Maar de mogelijkheid van de jaarmelding is nooit van toepassing op de bouwsector en de uitzendsector.

Uitzonderingen voor transportsector
De transportsector kent enkele uitzonderingen op de meldingsregels. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht. Ook is het mogelijk om voor goederenvervoer over de weg gebruik te maken van een jaarmelding.

Dit geldt als de buitenlandse dienstverrichter of zelfstandige werkt in de sector Goederenvervoer over de weg. Dit geldt ook als dit gebeurt in opdracht van een in Nederland gevestigde dienstontvanger. Meer over de uitzondering voor de transportsector, leest u hier.

Niet altijd een meldplicht
In de volgende gevallen is melden van buitenlandse dienstverrichters en zelfstandigen niet nodig. Dat is het geval als:

 • het bedrijf gevestigd is in Nederland en de werknemers werken op basis van een Nederlands contract;
 • het bedrijf werknemers detacheert binnen Nederland;
 • er werkzaamheden plaatsvinden in bepaalde subsectoren binnen de transportsector;
 • de werknemers werkzaamheden uitvoeren in de sector openbaar bestuur, overheidsdiensten of extraterritoriale organisaties;
 • werknemers bepaalde incidentele werkzaamheden verrichten in Nederland. Denk aan zakelijke besprekingen, dringend onderhoud en reparaties of het bijwonen van congressen. Een volledig overzicht vindt u hier.

Bron: Personeelsnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail? Schrijf u in voor onze nieuwbrief.


ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.