Ontslag om bedrijfseconomische redenen tijdens coronacrisis

door | mei 7, 2020 | Juridisch Advies

UWV verwacht veel ontslagaanvragen door de coronacrisis. Wanneer kan de werkgever een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen indienen?

Als de werkgever een NOW-toekenning heeft, dan heeft hij toegezegd om tijdens de periode van de toekenning, geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Het kan echter voorkomen dat het ondanks de NOW-toekenning financieel toch slechter gaat dan vooraf verwacht. Hierdoor is ontslag wegens bedrijfseconomische redenen alsnog noodzakelijk. Dit kan wel gevolgen hebben voor de NOW-tegemoetkoming.

Het betreft ontslag om bedrijfseconomische redenen als de omstandigheden in een bedrijf de reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Voorbeelden:

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie.

Let op: als in de cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan handelt deze commissie de ontslagaanvraag af, en niet UWV. De werkgever moet de ontslagaanvraag bij deze commissie indienen.

Onderbouwen

Als de werkgever toestemming gaat vragen bij UWV voor ontslag, dan moet hij bij de ontslagaanvraag de bedrijfseconomische redenen kunnen onderbouwen. UWV toetst dat op de volgende punten:

 • De werkgever moet aannemelijk maken dat er structureel arbeidsplaatsen vervallen door bedrijfsbeëindiging of door maatregelen die om bedrijfseconomische redenen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
 • De juiste volgorde voor ontslag is vastgesteld (afspiegelingsbeginsel);
 • Er zijn geen mogelijkheden om de werknemer(s) binnen een redelijke termijn (al dan niet met scholing) te herplaatsen in een andere passende functie binnen de onderneming of groep.

Ontslagaanvraag indienen

Als de werkgever een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wil indienen, vult hij de formulieren ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden’ in. De aanvraag bestaat uit 3 delen: A, B en C.

Deel A – Werkgever

Op dit formulier vul je de gegevens in van de werkgever.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel A Werkgever

Deel B – Werknemer

Op dit formulier vult je de gegevens in van de werknemer voor wie je een ontslagaanvraag doet. Deel B vul je in voor elke werknemer voor wie je ontslag aanvraagt. Deel A en C vul je maar 1 keer per aanvraag in.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel B Werknemer

Deel C – Onderbouwing

Op dit formulier onderbouw je de ontslagaanvraag. De werkgever geeft aan:

 • welke bedrijfseconomische reden(en) de werkgever heeft om werknemer(s) te ontslaan;
 • hoe de werkgever heeft vastgesteld welke werknemer(s) ontslagen worden;
 • welke inspanningen de werkgever heeft gedaan om deze werknemer(s) te herplaatsen.

Invullen Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel C Onderbouwing

Let op: een uitzendwerkgever die een ontslagvergunning aanvraagt voor een of meer uitzendwerknemers vanwege het vervallen van een inleenopdracht, gebruikt voor de aanvraag ook het formulier Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – deel C.

Voor een complete ontslagaanvraag vult de werkgever de drie formulieren volledig in en stuurt hij alle gevraagde documenten direct mee. De werkgever kan deze uploaden via het werkgeversportaal. Hiervoor is eHerkenning nodig. Pas als de complete aanvraag bij UWV binnen is, kan UWV de aanvraag in behandeling nemen.

Aanvullende gegevens

Als de werkgever niet alle documenten op dezelfde dag uploadt via het werkgeversportaal of hij krijgt bericht van UWV dat er documenten ontbreken, dan moet hij de ontbrekende stukken per post naar de vestiging van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening sturen die de aanvraag behandelt. Welke vestiging dat is, staat in de brief die de werkgever van UWV krijgt.

Zodra de ontslagaanvraag binnen is, beoordeelt UWV of de aanvraag compleet is. Als er iets ontbreekt, dan heeft de werkgever 8 dagen de tijd om de aanvraag volledig te maken.

UWV kan onder bijzondere omstandigheden de termijn van 8 dagen verlengen.

Beëindigingsovereenkomst

Als de werkgever na het indienen van de ontslagaanvraag nog met de werknemer(s) wil onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst, dan moet hij een voorlopige ontslagaanvraag indienen en een verzoek om uitstel.

Stuur UWV in dat geval:

 • alleen het volledig ingevulde deel A van het formulier met de bijlage(n). Op dit formulier geeft de werkgever aan dat hij nog met de werknemer(s) wil onderhandelen;
 • als bijlage: een lijst met daarop naam, adresgegevens en het burgerservicenummer van de werknemer(s);
 • voor wie de werkgever een ontslagvergunning aanvraagt;
 • een verzoek per brief om 14 dagen uitstel, als u later besluit om met uw werknemer(s) te gaan onderhandelen.

Ontslag 20 werknemers of meer

Als de werkgever een ontslagaanvraag voor 20 of meer werknemers wil indienen, dan is misschien de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. Het is handig om dan contact op te nemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV in het werkgebied waar de werknemer werkt.

Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Bron: Salarisvanmorgen

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This