Onderbouw ontslagaanvraag bij slechte financiële situatie

door | mei 15, 2020 | Juridisch Advies

Veel werkgevers komen door de coronacrisis in de problemen en zien geen andere oplossing dan werknemers te ontslaan vanwege de verslechterde financiële situatie. Een werkgever kan dan een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen. Een werkgever die vanwege een slechte financiële situatie ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt, moet dit kunnen onderbouwen. Hoe dan precies?

De ontslagaanvraag moet zodanig onderbouwd worden dat UWV kan beoordelen of deze redenen het vervallen van het opgegeven aantal arbeidsplaatsen rechtvaardigen. Houd bij de onderbouwing rekening met het volgende:
UWV kijkt 26 weken vooruit op het moment dat UWV de beslissing op de aanvraag neemt. Bij een behandeltermijn van ongeveer 4 weken moet de werkgever op het moment van indiening van de volledige ontslagaanvraag dus 30 weken vooruit kijken.

Toelichting

Van de werkgever die een slechte of slechter wordende financiële situatie als bedrijfseconomische reden aanvoert voor ontslag wordt verwacht dat hij:

 • de oorzaak van de slechte financiële positie helder en inzichtelijk presenteert en toelicht;
 • concreet feiten en omstandigheden benoemt waaruit de bedrijfseconomische noodzaak blijkt. Verwijs hierbij naar specifieke posten/passages in de meegestuurde cijfermatige rapportages;
 • aangeeft welk (totaal)bedrag minimaal bespaard moet worden om de onderneming weer financieel gezond te krijgen;
 • toelicht welke kostenbesparende maatregelen (anders dan personeelskosten) zijn of worden genomen en om welke bedragen het gaat;
 • een onderbouwing geeft van het minimaal te bezuinigen bedrag op de personeelskosten;
 • het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen aangeeft en toelicht waarom juist dit aantal;
 • benoemt welke functie(s) daardoor komen te vervallen en toelicht waarom juist die functies vervallen;
 • toelicht hoe de eventueel resterende werkzaamheden worden verdeeld.

Benodigde informatie

UWV heeft de volgende informatie nodig:

 • een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid;
 • een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid;
 • de volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met datum indiening ontslagaanvraag;
 • de 2 voorafgaande volledige jaarrekeningen;
 • de liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken (bij gewijzigd en ongewijzigd beleid).

Groep

Wanneer de onderneming deel uit maakt van een groep:

 • een organogram van de groep waarin is aangegeven hoe de zeggenschaps-, bestuurlijke en financiële verhoudingen binnen de groep geregeld zijn;
 • een prognose van de resultatenrekening van de groep voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid;
 • een prognose van de resultatenrekening van de groep voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid;
 • de volledige geconsolideerde resultatenrekening van het lopende boekjaar van de groep tot en met datum indiening ontslagaanvraag;
 • de 2 voorafgaande volledige geconsolideerde jaarrekeningen.*

* De financiële gegevens van de groep zijn niet nodig als de oorzaak van de slechte financiële situatie is gelegen bij de dochter die de ontslagaanvraag indient.

Handleiding ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Bron: Salarisvanmorgen

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This