NOW is niet voor alles en iedereen een oplossing

door | apr 9, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Tienduizenden werkgevers hebben al een aanvraag gedaan bij UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten vanwege de coronacrisis. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) biedt echter niet altijd uitkomst.

De NOW is zo simpel mogelijk gehouden, zodat werkgevers snel geld kunnen ontvangen voor hun loonkosten en banen behouden blijven. Omdat de regeling niet gericht is op maatwerk, zal een deel van de organisaties buiten de boot vallen. Voor een voorschot (van 80%) op de tegemoetkoming moet de verwachte netto-omzet in 3 aaneengesloten maanden met minimaal 20% dalen ten opzichte van een kwart jaaromzet in 2019. Een organisatie die in het afgelopen jaar flink is gegroeid, kan daardoor de tegemoetkoming mislopen, terwijl zij misschien wel in moeilijkheden verkeert door een daling van de omzet en toegenomen kosten. Ook bedrijven die net zijn gestart, tot een concern behoren of vooral in het voorjaar omzet draaien, komen mogelijk niet in aanmerking voor de NOW.

Tegemoetkoming van NOW schiet soms tekort

Evengoed moet een organisatie die wel van de NOW gebruik kan maken, er rekening mee houden dat de regeling soms anders uitpakt dan gehoopt. Zo zal (het voorschot op) de subsidie in bepaalde gevallen te laag zijn om financiële problemen voorlopig uit te stellen. De subsidie dekt niet alle loonkosten en niet per se alle werkgeverslasten. Ook wordt het voorschot gebaseerd op de loonsom van januari 2020. Dit kan later bij de definitieve subsidiebepaling leiden tot een lager subsidiebedrag als de loonsom in de subsidiemaanden maart, april en mei lager blijkt te zijn dan die in januari. Stijgt de loonsom dit voorjaar juist, dan compenseert UWV die stijging niet.
Vraagt de werkgever (met of zonder succes) ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan tijdens de subsidieperiode, dan verhoogt UWV bij de subsidieberekening het loon van betreffend personeel met 50%. Dat geld gaat van de tegemoetkoming af. Voor dit ontslag geldt dus een sanctie. Ook bij het niet nakomen van andere verplichtingen kan UWV de tegemoetkoming korten.

Verstandig om voor NOW adviseur in te schakelen

Nog voordat de NOW op 6 april van start ging, kondigde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan enkele technische wijzigingen door te voeren in de NOW-regeling. Het is mogelijk dat er nog meer wijzigingen zullen volgen, al is ingecalculeerd dat de regeling niet voor alle organisaties bruikbaar is en soms nadelig uitpakt. Vanwege de onzekerheden en specifieke regeltjes rondom de NOW doet een werkgever er goed aan voor een aanvraag – en eventuele alternatieven – zich in de regeling te verdiepen en zo nodig bij een specialist juridisch en financieel advies in te winnen. Op uwv.nl vindt u veel informatie over de NOW en kunt u de aanvraag indienen.

Bron: Rendement

Update 22 april 2020: Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

 

Naast de kennis van Loonvisie op het gebied van personeel en salaris kunt u ook profiteren van de kennis van de WAQ Taskforce op het gebied van administratie, belastingen, financieringen, verzekeringen en meer. Kijk op www.waq.nl voor meer informatie en contact.

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This