fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Normbedragen voor de loonheffingen 2019 op een rij

door | jan 15, 2019 | Salaris- & Personeels administratie

De vaste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen worden in de praktijk meestal jaarlijks naar boven bijgesteld. In 2019 blijven de meeste echter gelijk aan de normbedragen die in 2018 golden.

 

Als uw organisatie iets aan een werknemer vergoedt of verstrekt – zoals een telefoon, reiskosten of een lunch – mag dat lang niet altijd onbelast gebeuren. Vallen de kosten niet onder de intermediaire kosten of de gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen van de werkkostenregeling, dan is er belasting over verschuldigd. Vaak is het de werkelijke waarde in het economisch verkeer die belast moet worden, maar in sommige gevallen gelden er vaste normbedragen.

Normbedragen in 2018 en 2019 gelijk

koopkrachtZo kan uw organisatie voor een maaltijd in de bedrijfskantine een forfaitaire waarde van  € 3,35 aanhouden. En als een werkgever zakelijke huisvesting regelt voor werknemers, geldt daarvoor in veel gevallen een normbedrag van  € 5,55 per dag. Deze bedragen zijn voor 2018 en 2019 gelijk, zo blijkt uit de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.

Maximale onbelaste vergoedingen in 2019

Van een normbedrag is ook sprake als er een maximum is voor wat in een bepaalde situatie onbelast mag blijven. In de Nieuwsbrief staan onder normbedragen ook de volgende maximale onbelaste vergoedingen:

  • voor zakelijke kilometers : € 0,19 per kilometer;
  • voor overige verhuiskosten: € 7.750;
  • voor vrijwilligers: € 1.700 per jaar en € 170 per maand;
  • voor ziektekostenregelingen: € 27.

Hiervan zijn alleen de bedragen voor vrijwilligers veranderd ten opzichte van 2018. Een laatste normbedrag dat voor 2019 onveranderd blijft, is het minimumbedrag dat voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang in de loonheffingen moet worden betrokken. Dit gebruikelijk loon ligt ook in 2019 op € 45.000.

Werknemersloon of in de vrije ruimte

Als een bedrag belast loon is, kan de werkgever er twee kanten mee op. Hij kan het te belasten bedrag óf bij het loon van de werknemer tellen en er de normale loonheffingen over berekenen óf aanwijzen als eindheffingsloon en in de vrije ruimte van de werkkostenregeling stoppen. Elke organisatie mag per jaar 1,2% van de totale loonsom ‘vrij’ maken. Wordt er in een kalenderjaar meer dan dat aan de vrije ruimte toegerekend, dan is de werkgever over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd.

Bron: Rendement

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.