Nieuws

 • Actueel personeelsdossier van groot belang

  Geplaatst op 28 juli 2015

  Wilt u een werknemer ontslaan vanwege disfunctioneren, dan is een actueel personeelsdossier belangrijker dan ooit. Sinds 1 juli 2015, de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ), kunt u als werkgever nog maar één ontslaggrond aanvoeren. Het ontslag op basis van disfunctioneren wordt moeilijker te realiseren.
  Lees verder »
 • Tips voor oproepovereenkomsten

  Geplaatst op 27 juli 2015

  Een oproepovereenkomst is bedoeld voor  niet structureel werk. De arbeidskracht wordt opgeroepen als er werk is en de werkgever is dan in beginsel alleen loon verschuldigd over de periode waarvoor u de arbeidskracht oproept. Maar er zijn risico's.
  Lees verder »
 • Ziek is niet arbeidsongeschikt

  Geplaatst op 24 juli 2015

  Als een sollicitant medische beperkingen heeft waardoor hij de functie minder goed zal kunnen uitvoeren, moet hij dit bij zijn sollicitatie met u bespreken. Wettelijk gezien mag u geen vragen stellen over mogelijke medische beperkingen.
  Lees verder »
 • Door instelling COR staat OR buiten spel

  Geplaatst op 23 juli 2015

  Bestuurder en werknemers kunnen besluiten om een centrale ondernemingsraad (COR) in te stellen als dit de medezeggenschap ten goede komt. Vlak na de instelling van de COR kwam er een adviesaanvraag over een reorganisatie binnen, deze komt in principe op het bordje van de COR. De OR vroeg zich af of er sprake was van een misbruik van recht.
  Lees verder »
 • Wettelijke regeling immateriële schade nabestaanden bedrijfsongeval

  Geplaatst op 22 juli 2015

  Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie wil wettelijk regelen dat nabestaanden van een medewerker die door een bedrijfsongeval is overleden of blijvend letsel heeft opgelopen, recht krijgen op een vergoeding van immateriële affectieschade. Hij heeft hiertoe het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. 

  Lees verder »
 • Nihilwaardering boven gerichte vrijstelling

  Geplaatst op 21 juli 2015

  Loon in natura dat voor de werkkostenregeling zowel onder een nihilwaardering als een gerichte vrijstelling valt, moet u behandelen als nihilwaardering. Dat staat in het Handboek Loonheffingen 2015.
  Lees verder »
 • Ontslag op staande voet, per 1 juli 2015

  Geplaatst op 16 juli 2015

  Per afgelopen 1 juli, is de werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer het contract van een werknemer na twee jaar of langer in dienst te zijn geweest beëindigd wordt. Dit hoeft niet bij ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is uiteraard alleen een mogelijk wanneer er een dringende reden voor is.
  Lees verder »
 • Adressen nodig voor sluitende ritregistratie

  Geplaatst op 14 juli 2015

  Met een sluitende rittenregistratie kan een werknemer aantonen dat hij niet meer dan vijfhonderd privékilometers in de auto van de zaak heeft gereden. Hiervoor is, volgens Gerechtshof Den Haag, vereist dat de rittenregistratie ook de begin- en eindadressen bevat.
  Lees verder »
 • WBSO en RDA samen in één regeling

  Geplaatst op 9 juli 2015

  Het kabinet gaat de fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA samenvoegen en wel per 1 januari 2016. Details volgen nog op Prinsjesdag, maar de hoofdlijnen van dit plan zijn nu al bekend gemaakt.

  Lees verder »
 • Aanzeggen per WhatsApp geldig?

  Geplaatst op 7 juli 2015

  Is het versturen van een WhatsApp met de mededeling dat het contract niet wordt verlengd ook schriftelijk? In een recente zaak meldde een werkneemster met een contract voor een half jaar zich ziek. Via WhatsApp werd vervolgens gediscussieerd over de vraag of ze wel of niet ziek was. Vervolgens liet de werkgever ook via WhatsApp weten dat haar contract niet zou worden verlengd. De rechtbank bepaalde dat de werkgever aan zijn aanzegplicht had voldaan. De werkneemster had namelijk op het berichtje gereageerd. De WhatsApp had haar dus bereikt.
  Lees verder »
1 52 53 54 55 56 57
 • Bel mij terug

  Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
 • Disclaimer

  Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.