Nieuws

 • Ziekmelding en AVG: wat mag u wel/niet vragen en verwerken?

  Geplaatst op 29 januari 2019

  Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-integratieproces. Wat is wel en niet toegestaan in de de periode van de ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts?
  Lees verder »
 • Pensioenontslag: praktische handvatten

  Geplaatst op 28 januari 2019

  Met de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015, is het pensioenontslag een veel ingewikkelder aangelegenheid geworden dan daarvoor. In dit artikel een aantal praktisch handvatten en een voorkomend scenario waarin tot uiting komt wat de gevolgen kunnen zijn als tussen werkgever en werknemer niet duidelijk is op welke datum de arbeidsovereenkomst dient te eindigen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan wel de pensioengerechtigde leeftijd.
  Lees verder »
 • Hoe stimuleert u werkplezier? 6 tips

  Geplaatst op 25 januari 2019

  Werkplezier levert veel op, zowel voor de werkende zelf als voor de werkgever. Werkplezier maakt productiever, vermindert het gevoel van werkdruk en zorgt voor een voldaan gevoel. Het blijkt dus een goede remedie tegen werkstress en burn-out. Medewerkers die plezier hebben in hun werk dragen ook bij aan een betere sfeer in het bedrijf en een hogere productiviteit.
  Lees verder »
 • Recht op LKV of (jeugd-)LIV? Doe op tijd loonaangifte!

  Geplaatst op 24 januari 2019

  Als een werkgever recht heeft op een of meer tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), dan krijgt u uiterlijk 14 maart 2019 van UWV de voorlopige berekening Wtl. Vul uw aangifte loonheffingen uiterlijk op 31 januari in en doe dit zo volledig mogelijk. Anders kunt u tegemoetkomingen mislopen. 
  Lees verder »
 • De wettelijke opzegverboden

  Geplaatst op 21 januari 2019

  De wet kent een aantal opzegverboden die bij ontslag van toepassing kunnen zijn. Een opzegverbod houdt in dat wegens een bepaalde reden of tijdens een bepaalde periode de arbeidsovereenkomst niet kan worden opgezegd.
  Lees verder »
 • Derdenbetalingen uit 2018 vóór 1 februari 2019 doorgeven

  Geplaatst op 21 januari 2019

  Betalingen die uw organisatie in 2018 heeft gedaan aan zogenoemde derden moeten vóór 1 februari 2019 bij de Belastingdienst bekend zijn. Sinds vorig jaar moet die melding via het gegevensportaal gebeuren.


  Lees verder »
 • Werkgeverslasten 2019: personeel duurder

  Geplaatst op 17 januari 2019

  Het nieuwe jaar start mooi voor werknemers, want op de eerste loonstrook van 2019 zal bijna iedereen zien dat er dit jaar netto meer overblijft. Vooral mensen met een laag- of middeninkomen profiteren van de belastingverlaging die het kabinet doorvoert. Werkgevers zijn niet zo blij, want zij betalen in 2019 meer voor hun personeel. De sectorpremies dalen wel, maar premies gaan omhoog voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf).
  Lees verder »
 • Anoniementarief alleen corrigeren bij administratieve fout

  Geplaatst op 16 januari 2019

  Werkgevers mogen het anoniementarief alleen corrigeren als het ten onrechte is toegepast door een fout in de administratie. Dit staat als aandachtspunt genoemd in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019.


  Lees verder »
 • Normbedragen voor de loonheffingen 2019 op een rij

  Geplaatst op 15 januari 2019

  De vaste normbedragen voor de te belasten waarde van vergoedingen en verstrekkingen worden in de praktijk meestal jaarlijks naar boven bijgesteld. In 2019 blijven de meeste echter gelijk aan de normbedragen die in 2018 golden.


  Lees verder »
 • Belastingdienst stuurt brieven over kortere looptijd 30%-regeling

  Geplaatst op 14 januari 2019

  De Belastingdienst heeft brieven naar werkgevers en werknemers verstuurd over de gevolgen van de kortere looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019.  De looptijd van de 30%-regeling is sinds 1 januari 2019 verkort van maximaal acht naar vijf jaar. Er is een overgangsregeling voor werknemers die vóór 2019 al gebruik maakten van de 30%-regeling.  
  Lees verder »
1 2 3 4 52
 • Bel mij terug

  Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

 • Inschrijven nieuwsbrief

  Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
 • Disclaimer

  Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.