fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Nieuwe wetgeving in 2021 voor arboprofessionals

door | dec 22, 2020 | Verzekeringen & Verzuim

Arbo-online maakte een selectie van de ontwikkelingen rond nieuwe wetgeving in 2021 voor arboprofessionals. Sommige wetten en regels zitten nog in een pijplijn of worden op 1 januari van kracht. Andere bevinden zich nog in de planfase.

In dit overzicht van nieuwe wet- en regelgeving in 2021 gaat het om wetten en regelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Sommige zijn al per 1 januari 2021 van kracht, andere gaan daarna gelden. Ook zijn sommige nog in een adviestraject. We denken dat deze selectie relevant is voor arboprofessionals. De volgorde is willekeurig. 

Handhaving van Wet DBA tegen schijnconstructies

Het doel van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties is om schijnconstructies tegen te gaan. Deze opvolger van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) ligt inmiddels al jaren op de plank en de handhaving hiervan is om verschillende redenen al meerdere malen uitgesteld. 

Deze handhaving gaat waarschijnlijk niet in op 1 januari 2021. Dit had het kabinet eerder wel aangekondigd. Er wacht nog een pilot van de webmodule om te zien of er sprake is van een vast dienstverband of niet.  

De Belastingdienst is nu druk met de coronacrisis. Bovendien wil het kabinet eigenlijk naar een ander systeem dat meer duidelijkheid en zekerheid biedt. De Belastingdienst zou eigenlijk in het nieuwe jaar opdrachtgevers beboeten die aanwijzingen van de fiscus over regelgeving rond zzp’ers negeren.

Vrije ruimte WKR verlaagd

Via de Werkkostenregeling kunnen werkgevers bepaalde zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden of verstrekken. Zoals bijvoorbeeld een kerstpakket of persoonlijke beschermingsmiddelen. Het percentage van 1,2 procent vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt per 1 januari 2021 verlaagd naar 1,18 procent. De middelen die door deze verlaging van de vrije ruimte vrijkomen, worden gebruikt om de voorgestelde verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten af te dekken. 

Pensioen en zware beroepen

Werknemers met zware beroepen hebben meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Dit komt door het ‘Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen’. Dit is in september van dit jaar aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Zelfstandigen gaan vooruit

De meeste zelfstandigen gaan er volgend jaar waarschijnlijk op vooruit. De zelfstandigenaftrek gaat vanaf 2021 stapsgewijs omlaag. 

Met deze wijziging wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers meer in balans brengen. De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers die ervoor zorgt dat zij nu over € 7030 van hun winst geen belasting hoeven te betalen. Vanaf 2021 wordt deze aftrek stapsgewijs teruggebracht tot € 3240. Ook profiteren zelfstandigen van hogere heffingskortingen. De inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door Eerste Kamer  

Werknemers met schulden

Werknemers met schulden worden geholpen door verbeteringen rond het loonbeslag. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 in werking treedt. Na jaren vertraging is het dan eindelijk zover. 

Wajongers krijgen gelijk betaald

Een Wajonger die (meer) gaat werken, moet een gelijk of hoger inkomen krijgen. Wajong staat voor Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicaptenDe nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regeling minder ingewikkeld wordt en dat werken met een Wajong-uitkering loont. De wet gaan in 2021 in. 

Medisch advies bedrijfsarts leidend

Vanaf 1 september 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) door UWV. Het kabinet heeft de wetswijziging in oktober aan de Tweede Kamer aangeboden. Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat werkgevers geen loonsancties meer kunnen krijgen vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts van UWV en de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer. 

Differentiatie Aof-premie

Bij de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel dat regelt dat de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aofwordt gedifferentieerd naar grootte van de werkgever. Door diwetsvoorstel wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen gaan kleine werkgevers een lagere Aof-premie betalen.

Kleine werkgevers kunnen deze tegemoetkoming gebruiken om zich goed te verzekeren via bijvoorbeeld de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Deze dekt het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte af en helpt de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rondom loondoorbetaling bij ziekte, waarmee zij dus ook ontzorgd kunnen worden. Dit voorstel is begin september aan de Tweede Kamer is aangeboden en is dus nog niet van kracht. 

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zieke werkgever  

De Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever kan op 1 januari nog niet in werking treden. Er zijn nog gesprekken over gaande tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en beroepsverenigingen over de vraag op welke wijze de beoordeling van ziekte kan worden uitgevoerd.  

Stijging AOW-leeftijd

De sociale partners hebben in het pensioenakkoord van 5 juni 2019 afgesproken dat in 2020 en 2021 de AOW-leeftijd op het niveau van 2019 blijft, namelijk 66 jaar en vier maanden.  Vanaf 2022 gaat de AOW-leeftijd in stappen naar 67 jaar in 2024. De koppeling tussen de AOW-leeftijd en de stijging van de levensverwachting verandert volgens deze afspraken in 2025: één jaar langer leven betekent acht maanden later AOW.  

Werken waar je wil

Het doel van het initiatiefwetsvoorstel ‘Werken waar je wil’ is een kleine wijziging in de Wet flexibel werken (WFW). Dit voorstel van Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) moet het voor werknemers makkelijker maken om zelf hun werkplek te kiezen. 

Nu kan een werknemer zijn baas op grond van de WFW al vragen om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden. Komt de voorgestelde wetswijziging er, dan geldt dat ook voor een verzoek om aanpassing van de werkplek. Met deze wijziging kan een werkgever een verzoek tot aanpassing van de werkplek van de werknemer alleen nog maar afwijzen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd. Tot en met 18 december 2020 kon u reageren op de internetconsultatie. Het wetsvoorstel is dus nog lang niet van kracht. 

Ieder bedrijf een vertrouwenspersoon

Iedere werkgever moet ongewenst gedrag op de werkvloer tegengaan. Tweede Kamerlid Renkema diende een wetsvoorstel in waarin staat dat elke werknemer daarvoor terecht moet kunnen bij een vertrouwenspersoon. Dit betekent dus dat iedere werkgever een vertrouwenspersoon zou moeten aanwijzen. 

Op 12 maart van dit jaar werd de internetconsultatie gestart. Nu ligt het wetsvoorstel voor bij de Tweede Kamer. Voordat het in de Kamer wordt behandeld zal het door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld worden. De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer. 

Bron: Arbo-online.nl

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.