Nieuwe werkwijze UWV voor aanvragen doelgroepverklaring LKV

UWV heeft voor alle loonkostenvoordelen (LKV’s) de werkwijze voor nieuw ontvangen aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV sinds 1 oktober 2018 aangepast. Hiermee anticipeert UWV op nieuwe regels, zoals vastgesteld in de Verzamelwet SZW 2019. 

UWV en Belastingdienst krijgen veel vragen over de wetswijziging. Vandaar dat op Rijksoverheid.nl meer informatie is gepubliceerd. 

Kalendermaand voorafgaand

Bij de beoordeling van aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de loonkostenvoordelen toetst UWV volgens de wet op de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel behoort. 

De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in het verleden tot afwijzingen van de doelgroepverklaring LKV geleid. Dit speelt vooral bij de Praktijkroute. De gemeente heeft bijvoorbeeld pas kort voor de dienstbetrekking een loonwaardebepaling gedaan. De loonwaardebepaling valt dan net na de kalendermaand voorafgaand aan de dienstbetrekking en wordt om die reden conform de wetgeving afgewezen. 

Maand voorafgaand

Aangezien het ongewenst is dat deze situaties niet leiden tot een aanspraak op de loonkostenvoordelen, wijzigt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing’ bij alle loonkostenvoordelen in ‘de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’.  

Eerste dag dienstbetrekking 

Voor het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden komt daar nog de toevoeging bij ‘of op de eerste dag van de dienstbetrekking.’ De reden hiervoor is dat de beschikking voor de loonwaardebepaling bij de Praktijkroute door gemeenten soms pas op de eerste dag van de dienstbetrekking wordt geregistreerd, terwijl de loonwaardebepaling zelf al eerder is gedaan. Het is niet wenselijk dat de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV in deze gevallen wordt afgewezen. 

Deze wijziging is onderdeel van de Verzamelwet SZW 2019 en treedt op 1 januari 2019 in werking. 

UWV anticipeert sinds 1 oktober 2018 op de nieuwe regels voor alle LKV’s bij nieuwe aanvragen voor de doelgroepverklaring LKV die UWV vanaf die datum ontvangt.  

Herstelactie 

UWV voert daarnaast een beperkte herstelactie uit op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en voor de LKV Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.  

De wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragen voor het LKV oudere werknemer en LKV arbeidsgehandicapte werknemer die voor 1 oktober 2018 al zijn ingediend. 

1 januari 2019

Na 1 januari 2019 past UWV de nieuwe wetgeving toe bij aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die zien op dienstbetrekkingen en herplaatsingen die op of na 1 januari zijn gestart. 

Voor dienstbetrekkingen en herplaatsingen die voor 1 januari 2019 zijn gestart past UWV ook bij aanvragen die na 1 januari 2019 binnenkomen nog de regels van 2018 toe. SZW heeft UWV gevraagd coulant met deze aanvragen om te gaan door – indien dat voor de aanvraag gunstiger is – alvast te anticiperen op de nieuwe wetgeving. 

Samenvatting

Aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV Afhandeling door UWV
Samengevat handelt UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV als volgt af:
Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die zijn afgewezen
LKV oudere werknemer of
LKV arbeidsgehandicapte werknemer
Géén herstelactie
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden en
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Wél herstelactie, indien aan alle voorwaarden is voldaan
Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 2018 die op en na 1 oktober worden afgehandeld
Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019 UWV anticipeert niet op de nieuwe wetgeving. Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van ‘kalendermaand’
Aanvragen ontvangen op of na 1 oktober 2018
Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019 UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving
Dienstbetrekking gestart op of na 1-1-2019 Voor deze aanvragen is de nieuwe wetgeving per definitie van toepassing

Bron: Salarisnet

< terug naar nieuwsoverzicht

  • Bel mij terug

    Heeft u een vraag? Vul onderstaande in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

  • Inschrijven nieuwsbrief

    Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, nieuwe blog posts of wijzigingen in wetgeving? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief
  • Disclaimer

    Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.