fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Nieuwe handreiking voor uitvoering RVU – 2021 tot en met 2025

door | feb 17, 2021 | Salaris- & Personeels administratie

Met ingang van 1 januari 2021 is er iets gewijzigd in de loonheffing dat belangrijke gevolgen heeft voor regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s). De handreiking voor de uitvoering van regelingen voor vervroegd uittreden (RVU’s) geeft handvatten om volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren.

Geen RVU-heffing

Tussen 1 januari 2021 en 31 december 2025 mogen werkgevers aan oudere werknemers, die 36 maanden of minder van hun AOW-leeftijd zijn verwijderd, uitkeringen uit hoofde van een RVU doen van ten hoogste € 1.847 per maand (bedrag 2021), zonder dat hierover een pseudo-eindheffing (RVU-heffing) hoeft te worden betaald. Het is voor het eerst sinds de introductie van de RVU-heffing ruim 15 jaar geleden dat werkgevers weer RVU’s kunnen aanbieden zonder dat die worden belast met 52 procent RVU-heffing.

Praktische handvatten

In de praktijk leven veel vragen over de uitvoering van regelingen voor eerder uittreden. Deze handreiking geeft handvatten om op een zorgvuldige en solide manier volgens de nieuwe regels RVU’s af te spreken en uit te voeren. De sociale partners in de Stichting van de Arbeid adviseren werkgevers en werknemers dan ook deze handreiking te volgen.

Het is belangrijk dat een werknemer die ervoor kiest eerder uit te treden met een RVU erop kan rekenen dat zijn of haar uitkering doorloopt tot het moment van de eerste AOW-betaling.

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid

Het is daarnaast ook  mogelijk voor samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren om in de periode 2021 tot en met 2025 een subsidie aan te vragen voor RVU’s die worden afgesproken met werknemers. Dit kan op grond van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, de MDIEU. Voor deze subsidieregeling gelden eigen voorwaarden, naast die van de wet die de RVU-drempelvrijstelling regelt; deze voorwaarden worden waar relevant in deze handreiking benoemd.

Voorheen belast met 52 procent

Deze handreiking gaat alleen over de RVU’s die tot voor kort belast waren met 52 procent RVU-heffing en met ingang van 2021 niet meer; hier doen zich namelijk de nieuwe mogelijkheden en nieuwe vragen voor. Er zijn ook andere wegen om eerder uit te treden; bijvoorbeeld door gedeeltelijk te stoppen met werken en gebruik te maken van zogenoemde generatiepactregelingen. Dergelijke afspraken waren echter ook voor 2021 al mogelijk zonder RVU-heffing, en vormen niet het onderwerp van deze handreiking.

In de handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Inleiding
  2. Achtergrond RVU-drempelvrijstelling
  3. Voorwaarden RVU-drempelvrijstelling
  4. Vormgeving RVU-ontslag
  5. Maandelijks uitbetalen is wenselijk
  6. Vormgeving maandelijkse uitbetalingen
  7. Uitvoering RVU door een sociaal fonds
  8. Subsidie voor RVU’s via subsidieregeling MDIEU.

Let op: op verschillende plaatsen verwijst de handreiking naar achterliggende wet- en regelgeving. Bij onduidelijkheid over de uitleg van deze handreiking is deze wet- en regelgeving altijd leidend.

Handreiking uitvoering RVU

Bron: Salaris Vanmorgen

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.