fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Min-maxcontract en rechtsvermoeden arbeidsomvang

door | jul 17, 2020 | Juridisch Advies

Moet worden uitgegaan van het overeengekomen minimum aantal contracturen van 4 uur per week of van een hoger aantal uren dan dat? Daarover oordeelt de kantonrechter.

Een werknemer met een min-max-contract kan een beroep doen op het rechtsvermoeden arbeidsomvang. Als de werknemer in de praktijk structureel boven het minimum aantal contracturen werkt, moet voor de (minimum) arbeidsomvang niet gekeken worden naar de daadwerkelijk gewerkte uren, maar moet de bandbreedte van het contract worden gewijzigd. In deze rechtszaak kwam dit aan de orde.

Wat is de situatie?

De werkneemster is op 3 juni 2009 is werknemer in dienst getreden bij een rechtsvoorganger van de KFC op basis van een min-max arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de functie van medewerker fastfood voor minimaal 4 en maximaal 38 uur per week. Per 3 juni 2014 is tussen werknemer en KFC een min-max arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand gekomen voor minimaal 4 en maximaal 38 uur per week. Sinds 19 juni 2016 is werknemer arbeidsongeschikt.

Wat wil de werkneemster?

De werkneemster vordert voor recht te verklaren:
  • dat de arbeidsomvang van werknemer, dan wel de minimumuren van werknemer vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 juni 2014 wordt gewijzigd in 18 uur per week of een door de kantonrechter te bepalen datum of arbeidsomvang;
  • dat de arbeidsomvang van werknemer, dan wel de minimumuren van werknemer vanaf 1 maart 2015 wordt gewijzigd in 31 uur per week of een door de kantonrechter te bepalen datum of arbeidsomvang;
  • de werkgever te veroordelen tot betaling van het (achterstallige) salaris, vakantiegeld en vakantietoeslag aan werknemer berekend.
Aan haar vordering legt werknemer ten grondslag dat zij recht heeft op achterstallig loon over de periode vanaf 1 januari 2013. Daarbij gaat het om een grotere gemiddelde arbeidsomvang dan het minimum aantal overeengekomen contracturen van 4 uur per week.

Wat zegt de werkgever?

KFC voert verweer tegen de vordering van werknemer. De vordering tot aanpassing van het aantal contracturen van werknemer is in ieder geval verjaard voor de periode vóór 1 september 2014 en overigens bestrijdt KFC dat de (gemiddelde) arbeidsomvang van werknemer meer was dan 4 uur per week.

Uit het overzicht van KFC blijkt dat de gemiddelde arbeidsomvang in 2014 13 uur per week bedroeg, in 2015 22 uur per week en in 2016 (tot het moment dat werknemer wegens ziekte uitviel) 13 uur per week. Een (gewogen) gemiddelde over de gehele periode komt daarmee uit op (afgerond) 17 uur per week.

Bandbreedte contract

Met KFC is de kantonrechter van oordeel dat in het geval van een min-maxcontract een arbeidsomvang die structureel boven het minimum aantal werkuren ligt voor de bepaling van de (minimum) arbeidsomvang niet gekeken moet worden naar het daadwerkelijk aantal gewerkte uren, maar dat dit moet leiden tot een aanpassing van de bandbreedte van het contract.

Gelet op het daadwerkelijk aantal gemiddelde gewerkte uren over de vrij lange periode van bijna 2,5 jaar van 17 uur per week, acht de kantonrechter een aanpassing van het minimum aantal contracturen tot 12 uur passend. Hiermee wordt ook recht gedaan aan het door KFC gestelde en niet door werknemer bestreden argument dat werknemer steeds ook de behoefte had zo flexibel mogelijk te worden ingezet.

In de periode 1 januari 2013 – 19 juni 2016 heeft werknemer voor KFC gewerkt, zonder dat sprake was van arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat werknemer over deze periode recht heeft op betaling van loon voor tenminste het minimum aantal contracturen van 4 uur per week (voor 1 september 2014) respectievelijk 12 uur per week (vanaf 1 september 2014), voor zover het loon niet al door KFC is betaald.

De kantonrechter:

  • verklaart voor recht dat de minimumuren van werknemer vanaf 1 september 2014 worden gewijzigd in 12 uur per week;
  • veroordeelt KFC tot betaling van achterstallig salaris, te berekenen op de basis van een minimum arbeidsomvang van 12 uur per week over de periode 1 januari 2013 tot 19 juni 2016 betreffende een bedrag van € 1.586,26 bruto, vanaf 1 september 2014 pro rata te herberekenen op basis van een arbeidsduur van 12 uur per week.

Uitspraak Rechtbank Den Haag, 30 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:5519

Bron: Salarisvanmorgen

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.