fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Meewerkende kinderen in de loonaangifte

door | aug 7, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Als een kind meewerkt in de onderneming van de ouder(s) kan sprake zijn van een echte of een fictieve dienstbetrekking. Voor de fictieve dienstbetrekking mag onder voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast. De Belastingdienst heeft er een handreiking over opgesteld.

Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s), is in echte dienstbetrekking als het kind onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt als andere werknemers. Dan is sprake van loon, arbeid en werkgeversgezag. Het kind is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In dat geval gelden de normale regels voor de loonheffingen.

Fictieve dienstbetrekking

Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking als het kind ten minste 15 jaar is en de familierelatie tussen ouder en kind overheerst. De arbeidsvoorwaarden zijn dan niet hetzelfde als voor de andere werknemers. Er is dan namelijk geen werkgeversgezag.

Bij de fictieve dienstbetrekking voor het meewerkend kind geldt het volgende:

 • De ouders zijn inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen (loonheffing) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • De ouders moeten aan alle administratieve verplichtingen voldoen, zoals een kopie van het identiteitsbewijs bij de administratie bewaren.
 • Het meewerkende kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Let op! De fictieve dienstbetrekking geldt niet als het kind winst uit de onderneming van zijn ouders geniet.

Vereenvoudigde regeling

Voor meewerkende kinderen met een fictieve dienstbetrekking mag onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast voor de inhouding loonheffing en de Zvw.

Deze regeling houdt het volgende in:

 • Je doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen
 • Je maakt gebruik van een apart loonheffingennummer
 • Je vraagt het loonheffingennummer aan met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.
 • Je hoeft geen loonstaten in te vullen
 • Je moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren
 • Je past altijd de loonheffingskorting toe
 • Je houdt de loonheffing 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar. Dan betaal je ook de Zvw.
 • Je doet 1 maand na afloop van het kalenderjaar digitaal aangifte. Dit betekent dat je de aangifte over 2020 uiterlijk 31 januari 2021 moet doen.

Tijdstip van inhouding

Voor meewerkende kinderen hoef je slechts eenmaal per jaar de loonheffingen te berekenen en af te dragen. Als fictief tijdstip van inhouding geldt de eerste werkdag van het volgende kalenderjaar. Voor de berekening van de loonheffingen is dus de situatie (zoals de leeftijd van het kind) op die datum beslissend. Je moet wel de tarieven van het voorgaande jaar gebruiken.

Berekening loonheffingen

Het loon dat het kind in het kalenderjaar genoten heeft, deel je in 4 gelijke delen. Om de inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen, gebruik je 4 keer de kwartaaltabel. Als de tabellen per 1 juli zijn gewijzigd, gebruik je 2 keer de kwartaaltabel zoals die geldt vanaf het 1e kwartaal en 2 keer zoals die geldt vanaf het 3e kwartaal.

Heeft het kind niet het hele kalenderjaar in de onderneming gewerkt, dan reken je het loon alleen toe aan de kalenderkwartalen waarin het kind in de onderneming heeft gewerkt.

Let op! Als je geen loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van het meewerkende kind, dan is de niet-ingehouden loonheffing een voordeel dat je bij het loon van het kind moet tellen.

Voorwaarden vereenvoudigde regeling

De vereenvoudigde regeling voor meewerkende kinderen mag je toepassen onder de volgende voorwaarden:

 • De ouder(s) hebben een eenmanszaak, maatschap, vof of cv.
 • Vóór de 1e uitbetaling van het loon neem je de naam, het adres en het burgerservicenummer van het meewerkende kind op in de administratie.
 • Het kind werkt in de onderneming van de ouder(s). In het geval van een maatschap, vof of cv gaat het dus om een kind van 1 van de maten of vennoten.
 • Het kind hoort tot het huishouden van deze ouder(s).
 • Het kind is ten minste 15 jaar.
 • Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Het kind geniet geen winst uit de onderneming.

Loonheffingskorting toepassen

Je moet bij gebruik van de vereenvoudigde regeling altijd de loonheffingskorting toepassen. Heeft het kind tegelijkertijd nog een andere dienstbetrekking of uitkering waar het de loonheffingskorting laat toepassen? Dan voldoe je niet aan alle voorwaarden en mag je de vereenvoudigde regeling niet gebruiken.

Toestemming Belastingdienst

Als je de vereenvoudigde regeling wilt toepassen, moet je toestemming aan de Belastingdienst vragen. Als je die toestemming niet hebt gevraagd of als niet aan alle voorwaarden is voldaan, gelden alle normale administratieve verplichtingen. Je vraagt deze toestemming met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

Meer informatie

In het Handboek Loonheffingen lees je meer over Meewerkende kinderen in paragraaf 16.11, Administratieve verplichtingen in hoofdstuk 2 en 3 en Dienstbetrekking in hoofdstuk 1. In paragraaf 3.4 van de Staatscourant nr. BLKB2014/1894M lees je meer over de waardering maaltijden, inwoning en kleding voor meewerkende kinderen.

Wetsartikelen:

Artikel 3 Wet op de loonbelasting (Wet LB) 

Artikel 23 Wet LB

Artikel 27 Wet LB

Artikel 7.1 Uitvoeringsregeling LB

Bron: Forum Salaris / Salaris van morgen

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.