fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Loonsancties bij re-integratie voorkomen

door | feb 12, 2020 | Verzekeringen & Verzuim

Als het UWV oordeelt dat uit het re-integratiedossier niet blijkt dat de werkgever zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer, dan kan het UWV een loonsanctie aan de werkgever opleggen. Om dat te voorkomen kan een stappenplan helpen bij de re-integratie. 

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van zieke werknemers met een vast dienstverband ligt bij de werkgever. Tijdens de ziekte van de werknemer betaalt de werkgever het loon gedurende maximaal 2 jaar (104 weken) door. Tijdens de ziekteperiode is de werkgever verplicht zich in te spannen om de zieke werknemer te begeleiden naar passend werk binnen of buiten zijn bedrijf. De werknemer is verplicht daaraan mee te werken.

Re-integratie-inspanningen

werkstressAls een werknemer langdurig ziek is en uiteindelijk een WIA-uitkering aanvraagt, dan gaat het UWV beoordelen of de werkgever aantoonbaar voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van de werknemer. De werkgever moet aan de slag als zijn werknemer ziek is. Hij moet de bedrijfsarts inschakelen, er moet een probleemanalyse gemaakt worden en een plan van aanpak. Er moeten regelmatig gesprekken plaatsvinden en de werkgever zal er alles aan moeten doen wat binnen zijn macht ligt om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is niet alleen van belang dat de werkgever genoeg aan de re-integratie van de werknemer heeft gedaan, maar óók dat hij dat goed heeft geadministreerd. De werkgever moet namelijk zelf aantonen dat hij zich aan zijn re-integratieplicht heeft gehouden.

Re-integratieverslag

UWV beoordeelt de gezamenlijke inspanningen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan. Dit gebeurt op basis van het re‑integratieverslag dat werkgever en werknemer opstellen bij het indienen van de WIA‑aanvraag. De WIA-aanvraag wordt in de 93e ziekteweek gedaan. Zorg er daarom voor dat de werknemer uiterlijk in week 91 kopieën krijgt van de volgende documenten uit het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en eventuele bijstellingen (Bijstelling probleemanalyse);
  • Plan van aanpak;
  • (Eerstejaars)evaluatie;
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst;
  • Eindevaluatie.

Het UWV heeft kant-en-klare formulieren voor het re-integratieverslag. De werknemer stuurt zelf het formulier Medische informatie per post naar het UWV toe. Hij heeft deze informatie ontvangen van de bedrijfsarts of arbodienst.

Alleen als uw werknemer ziek uit dienst gaat, dan gelden andere regels.

Loonsanctie bij onvoldoende inspanningen

Een loonsanctie kan worden opgelegd als de zieke werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd. Als het UWV vervolgens vaststelt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen, legt UWV een loonsanctie op en moet de werkgever het loon maximaal een jaar langer doorbetalen. Het is in de periode dat de loonsanctie doorloopt niet mogelijk of toegestaan om de werknemer te ontslaan. Als de werkgever niet heeft voldaan aan zijn re-integratie verplichtingen, laat het UWV de werkgever schriftelijk, in het rapport van de arbeidsdeskundige, weten wat hij nog moet doen aan re-integratie. Voldoet u binnen de gestelde periode aan de eisen? Dan kan de loonsanctie worden ingekort. De werkgever moet dan wel melden dat hij heeft voldaan aan de eisen  uit het rapport. Hoe u dit doet, staat in de beslissing over de loonsanctie. Hier is geen formulier voor. Het UWV beoordeelt na 3 weken of u genoeg heeft gedaan aan re-integratie. Is dit het geval, dan hoeft u geen loon meer door te betalen.

Zowel de werkgever als de werknemer kan UWV tussentijds om een deskundigenoordeel vragen als hij van mening is dat de ander zich onvoldoende inspant, twijfels heeft over de geschiktheid om te werken of zich afvraagt of het aangeboden werk passend is.

Vijf stappen bij loonsanctie

Vijf stappen voor werkgevers op een rij als UWV een loonsanctie oplegt:

Stap 1 – Bezwaar maken

Het UWV meldt schriftelijk aan de werkgever dat een loonsanctie wordt opgelegd. De werkgever kan hiertegen bezwaar maken. Het is belangrijk om dat binnen de daarvoor geldende termijn te doen (6 weken, deze termijn staat in de brief van het UWV). Is de werkgever te laat, dan houdt het op. Er kan dan geen bezwaar meer worden gemaakt.

Tip – Bezwaar op nader aan te voeren gronden

Als de werkgever nog niet precies weet waartegen hij bezwaar moet maken of als hij onvoldoende tijd heeft om binnen de termijn een bezwaarschrift op te (laten) stellen, dan kan bezwaar op nader aan te voeren gronden worden gemaakt. De termijn wordt daarmee gestuit en de werkgever heeft nog even de tijd om na te denken of hij daadwerkelijk bezwaar wil maken en – zo ja – welke bezwaargronden hij kan (laten) aanvoeren

Stap 2 – Inventariseer wat er mis is gegaan

In de brief van het UWV staat waarom de loonsanctie is opgelegd. Ook staat in de brief wat de werkgever kan doen om het gebrek op te kunnen heffen. Het is belangrijk om de reden(en) en de herstelmogelijkheden goed in kaart te brengen.

Stap 3 – Herstel gebrek(en)

Als een werkgever met de punten van kritiek aan de slag gaat en dan alsnog aan de re-integratie-eisen voldoet, dan kan het UWV beslissen om de loonsanctie eerder op te heffen. Dat kan dus een grote besparing opleveren. Het is daarom zaak om zo snel mogelijk met het herstel aan de slag te gaan. Vaak gaat het erom dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer weer aan het werk te krijgen. In die gevallen kan het verstandig zijn om een re-integratiepakket in te kopen bij een extern bureau. Soms is gewoon sprake van een gebrek aan informatie. En soms gaat het erom dat de werkgever de werknemer onvoldoende heeft aangespoord om mee te werken.

Stap 4 – Verzoek tot opheffing loonsanctie

Als het gebrek door de werkgever is hersteld, dan kan hij het UWV verzoeken om de loonsanctie op te heffen. Het UWV beslist binnen drie weken of de sanctie al dan niet wordt opgeheven.

Stap 5 – Loonsanctie opgeheven of niet?

Als de loonsanctie door het UWV voortijdig is opgeheven, dan stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Daarmee is overigens ook het opzegverbod bij ziekte opgeheven. Als het UWV van oordeel is dat de gebreken niet of onvoldoende zijn hersteld, dan wordt de loonsanctie dus niet opgeheven en blijft de werkgever verantwoordelijk voor de betaling van loon. In dat geval begint het verhaal van voor af aan.

Bron: Salarisnet

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.