fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

LIV wordt LKV jongeren – LKV banenafspraak structureel

door | jul 9, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt omgevormd tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren. Het LKV banenafspraak wordt structureel.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat werkgevers in overleg met het kabinet onderzoeken of voor het geheel aan instrumenten in de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl) tot een effectievere invulling gekomen kan worden. Met werkgevers is hierover overeenstemming bereikt. Uitkomst is dat de gelden die gemoeid zijn met het lage-inkomensvoordeel (LIV) gerichter worden ingezet. Dit vergroot de effectiviteit.

1 LIV -> LKV jongeren

Als eerste wordt het LIV omgevormd tot een loonkostenvoordeel specifiek gericht op jongeren met een (potentieel) kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een grote groep van deze jongeren heeft naar verwachting geen startkwalificatie, werkt vaak in tijdelijke banen en heeft weinig werkervaring. Door de loonkosten van deze jongeren te verlagen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker hen een kans te geven. Via werk kunnen de jongeren zich ontwikkelen en met begeleiding van de werkgever
werkervaring opdoen en mogelijk een kwalificatie halen. Dit vergt de nodige inspanningen van werkgevers. Werkgevers worden daarom via het loonkostenvoordeel hiervoor gecompenseerd en gestimuleerd deze jongeren in dienst te nemen en te houden.

Uitwerking LKV jongeren

De werkgever kan aanspraak gaan maken op het LKV jongeren als een jongere van 18 tot 27 jaar een loon ontvangt tussen 100 en 125 procent van het minimum(jeugd)loon en minimaal 1.248 uren per kalenderjaar heeft gewerkt. Om vast te stellen of de beoogde doelgroep van potentieel kwetsbare jongeren daadwerkelijk wordt bereikt met deze parameters, wordt voordat de regeling in werking treedt en na vijf jaar onderzoek gedaan naar de doelgroep. Indien blijkt dat de gekozen parameters onvoldoende werken, wordt gekeken hoe de parameters aangepast kunnen worden om de gerichtheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het urencriterium te verhogen of de grens van 125 procent WML te verlagen.

De hoogte van het LKV jongeren wordt nader bepaald aan de hand van de definitief vastgestelde parameters. Op basis van de hierboven beschreven parameters bedraagt het LKV jongeren maximaal €2.000 per jaar voor jongeren die tussen de 100 tot 110 procent van het WML verdienen en €1.500 voor jongeren die tussen de 110 en 125 procent van het WML verdienen.

Het LIV-budget is in zijn geheel beschikbaar voor de effectievere invulling van de Wtl. Werkgevers hoeven voor het LKV jongeren geen doelgroepverklaring aan te vragen. Het LKV jongeren wordt net als het huidige LIV automatisch uitbetaald.

2 LKV banenafspraak

Ten tweede wordt het in de huidige Wtl opgenomen loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak, dat nu maximaal drie jaar kan duren, in duur onbeperkt en wordt het ook beschikbaar voor mensen uit de doelgroep die al in dienst zijn. Door deze aanpassingen wordt niet alleen het in dienst nemen, maar ook het in dienst houden van mensen uit de doelgroep banenafspraak gestimuleerd.

Het LKV banenafspraak wordt dus structureel beschikbaar voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Werkgevers kunnen daardoor het LKV banenafspraak voortaan toepassen zolang de dienstbetrekking duurt. Ook kunnen werkgevers het LKV banenafspraak toepassen voor alle werknemers uit de doelgroep banenafspraak die ze in dienst hebben, en niet, zoals nu, alleen voor de werknemers die onlangs in dienst zijn getreden.

Doelgroepverklaring afgeschaft

Daarnaast wordt de doelgroepverklaring voor dit loonkostenvoordeel afgeschaft. Werkgevers ervaren daardoor geen administratieve rompslomp meer, maar kunnen op basis van het doelgroepregister banenafspraak bepalen of ze voor een werknemer in aanmerking komen voor het LKV banenafspraak. Daarmee wordt een belangrijk knelpunt voor werkgevers rondom het LKV banenafspraak weggenomen.

Geen recht op LKV banenafspraak

Voor mensen die werken op een beschutte werkplek en voor mensen met een Wsw-indicatie die werken binnen een Wsw-bedrijf bestaat geen recht op LKV banenafspraak. Deze groepen tellen immers niet mee voor de banenafspraak. Ook worden deze groepen slechts beperkt bereikt voor het LKV jongeren omdat het grootste deel ouder is dan 27 jaar. Ze hadden wel recht op het LIV. Onderzocht wordt via welke route compensatie van deze groepen kan plaatsvinden.

Arbeidsmarktinstrument

Met deze voorstellen wordt de Wtl volgens de minister (nog meer) een arbeidsmarktinstrument dat werkgevers stimuleert om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden. Het betreft een lastenverlichting voor werkgevers, waarmee ook wordt bijgedragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van verschillende doelgroepen.

Kamerbrief uitwerking pensioenakkoord

Kamerbrief hoofdlijnen effectievere Wet tegemoetkomingen loondomein

Bron: Salaris van morgen

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.