Kabinet verduidelijkt omzetbegrip binnen NOW

door | dec 10, 2020 | Salaris- & Personeels administratie

Werkgevers stellen veel vragen over het berekenen van het daadwerkelijke omzetverlies bij de NOW. Wat is wel en geen omzet voor de NOW?

Werkgevers hebben afgelopen jaar bij de aanvraag van het voorschot op de NOW 1 een geschat omzetverlies opgegeven. Nu we in de fase van de vaststellingen van NOW 1 zijn gekomen, moeten werkgevers het daadwerkelijke omzetverlies gaan berekenen. Dit wordt ervaren als een ingewikkelde klus en UWV en het ministerie van SZW ontvangen over deze berekening dan ook veel vragen. Daarbij is de centrale vraag steeds: wat is nu wel of geen omzet voor de NOW?

Bijlage III gaat nader in op dit omzetbegrip voor de NOW. Daarnaast zal ook op Rijksoverheid.nl uitleg gepubliceerd worden, waarbij ook een aantal verduidelijkende voorbeelden wordt opgenomen.

Jaarrekeningenrecht

Het omzetbegrip NOW sluit primair aan bij het jaarrekeningenrecht. Daar staat dat omzet bestaat uit de inkomsten die toe te rekenen zijn aan de reguliere activiteiten van de onderneming.

Voor non-profitorganisaties wordt in plaats van opbrengsten vaak over baten gesproken. Ook hier geldt dat gekeken wordt naar baten die aan de reguliere activiteiten van de organisatie te koppelen zijn. Baten kunnen bijvoorbeeld subsidies, giften, bijdragen vanuit overheidsinstellingen, donaties etc. zijn. Deze worden tot de omzet gerekend als deze voortkomen uit de reguliere activiteiten van de onderneming.

Een kunstgalerie die bijvoorbeeld jaarlijks subsidie ontvangt om een expositie te kunnen verzorgen, moet deze subsidie als omzet zien. Het hoort namelijk tot de reguliere activiteiten van een galerie om exposities te verzorgen. Alle inkomsten die daarmee te maken hebben, worden gezien als omzet. De groenteboer die een eenmalige subsidie ontvangt om zijn koeling te verduurzamen, moet deze subsidie niet als omzet zien. De reguliere activiteit van een groenteboer is winst maken door groente te verkopen, en niet het bevorderen van duurzaamheid of het bouwen van koelingen.

Corona-gerelateerde subsidies

In eerdere communicatie is gezegd dat ‘alle corona-gerelateerde subsidies meegerekend moeten worden in de omzet voor de NOW’. Voor vijf corona-gerelateerde subsidies, namelijk de TVL, TOGS, Regeling continuïteitsbijdrage zorg, beschikbaarheidsvergoeding OV-bedrijven en Tegemoetkoming sierteelt en voedingstuinbouw, is dat wel het geval.

Deze subsidies worden als omzet gezien voor de NOW omdat dit anders tot dubbelfinanciering vanuit het Rijk kan leiden. Ook de eventuele tegemoetkoming die werkgevers ontvangen als zij werknemers uitlenen in het kader van crisisbanen wordt voor de NOW als omzet gezien. Ook weer met het oog op het voorkomen van dubbelfinanciering vanuit het Rijk.

Voorbeeld

Als een organisatie (onderneming of instelling) naast de NOW-steun ook gebruik maakt van middelen uit bijvoorbeeld een particulier of gemeentelijk fonds waarmee aanpassingen worden gedaan om een onderneming klaar te maken voor de 1,5-meter samenleving (stickers op de vloer, verruiming ingang om looproutes te creëren), is dat volgens het jaarrekeningenrecht geen omzet. Het is namelijk geen reguliere bedrijfsactiviteit van de onderneming, maar een eenmalige praktische aanpassing.

Als hetzelfde fonds geld inzet om werkgevers te ondersteunen omdat een deel van de netto-omzet/baten door corona is weggevallen, zijn dit wel opbrengsten/baten volgens het jaarrekeningenrecht, want dan betreft dit compensatie voor misgelopen netto-omzet/baten. Voor de NOW is dit daarom omzet die samenhangt met de reguliere bedrijfsactiviteiten.

Reguliere activiteiten

Als het inkomsten zijn die zien op de reguliere activiteiten van de onderneming moet het meegenomen worden als omzet voor de NOW.

Het restaurant dat naast de reguliere steunpakketten ook gebruik maakt van een specifieke regeling voor de horeca die erop gericht is om de afwezigheid van inkomsten op te vangen, moet dat als omzet zien voor de NOW. Als het restaurant echter van de verhuurder een huurverlaging of -kwijtschelding heeft gekregen, kwalificeert dit niet als omzet voor de NOW. De huurverlaging ziet op de kosten voor de bedrijfsvoering, niet op de reguliere manier van inkomen verwerven voor een restaurant: door gasten te voorzien van een lekkere maaltijd.

Kamerbrief over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket

Bron: Salarisvanmorgen.nl

Meer nieuws en actualiteiten over corona voor werkgevers vindt u op onze overzichtspagina loonvisie.nl/corona

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

Herenstraat 108
3911 JH Rhenen

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This