fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Jaaropgaaf voor werknemer na einde jaar: vormvrij met verplichte gegevens

door | jan 27, 2021 | Salaris- & Personeels administratie

De werkgever moet werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf geven, ook als de werknemer daar zelf niet om vraagt. Als de werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat, mag u de jaaropgaaf ook dan al geven. Hoeveel jaaropgaven u geeft, hangt af van de situatie. De jaaropgaaf is vormvrij. Op de jaaropgaaf staan in ieder geval de verplichte gegevens. U mag daarnaast ook andere gegevens vermelden.

Elke inkomstenverhouding

U moet voor iedere dienstbetrekking een jaaropgaaf geven. Heeft u een werknemer meerdere keren in de aangifte loonheffingen opgenomen, dus onder verschillende nummers inkomstenverhouding? En horen die inkomstenverhoudingen bij 1 dienstbetrekking? Dan mag u voor alle inkomstenverhoudingen samen 1 jaaropgaaf geven.

Om vragen van de werknemer te voorkomen, kunt u beter voor elke inkomstenverhouding apart een jaaropgaaf geven. Want dan kan de werknemer bijvoorbeeld eenvoudiger de gegevens controleren van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting of van zijn digitaal verzekeringsbericht.

Werkt een werknemer bij 2 of meer inhoudingsplichtigen binnen een samenhangende groep inhoudingsplichtigen, dan moet elke inhoudingsplichtige aan deze werknemer een jaaropgaaf geven. De verschillende jaaropgaven mogen ook in 1 document staan, als u deze per inhoudingsplichtige maar apart vermeldt.

Model jaaropgaaf

U kunt een model jaaropgaaf downloaden van belastingdienst.nl. U bent niet verplicht dit model te gebruiken, want de jaaropgaaf is vormvrij. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 • u gebruikt uw eigen formulieren;
 • u gebruikt de jaaropgaaf zoals die door de aangifte- of administratiesoftware wordt samengesteld;
 • u gebruikt een digitale jaaropgaaf;
 • u gebruikt de laatste loonstrook die u aan de werknemer geeft als jaaropgaaf;
 • u gebruikt onze modeljaaropgaaf.

Maakt u geen gebruik van het model van de Belastingdienst, zorg er dan wel voor dat de gegevens die op het model van de fiscus staan, terugkomen op de jaaropgaaf die u aan de werknemers geeft.

Digitale opgaaf

Geeft u de jaaropgaaf digitaal aan de werknemers, dan is het handig als de werknemer de digitale opgaaf ook nog kan bekijken als hij niet meer bij de werkgever in dienst is. De werknemer kan de jaaropgaaf dan nog nodig hebben.

Als u de laatste (digitale) loonstrook van het jaar gebruikt als jaaropgaaf, zet op deze loonstrook dan alle cumulatieve verplichte gegevens. U moet de werknemers er wel op wijzen welke gegevens op de laatste loonstrook van het jaar hun jaaropgaaf vormen.

Verplichte gegevens

Op de jaaropgaaf moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam van de werknemer;
 • naam van de werkgever;
 • het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer in 2020 heeft gekregen (kolom 14 van de loonstaat);
  Als sprake is van gage in de zin van de artiesten- en beroepssportersregeling, telt u hier het bedrag van de kleinevergoedingsregeling en de kostenvergoedingsbeschikking (kolom 7 van de loonstaat) bij op. Download de Handleiding Loonheffingen artiesten- en beroepssportersregeling;
 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u hebt ingehouden (kolom 15 van de loonstaat);
 • het totaalbedrag van de arbeidskorting die u hebt verrekend (kolom 18 van de loonstaat);
 • het burgerservicenummer van de werknemer;
 • het totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die u hebt verrekend (kolom 19 van de loonstaat);
 • de bijdrage Zvw die u hebt ingehouden op het nettoloon van de werknemer (kolom 16 van de loonstaat);
 • de werkgeversheffing Zvw met betrekking tot het loon van de werknemer. Dit is het bedrag voor de Zvw dat voor rekening van de werkgever is en dat u aan de Belastingdienst betaalt.
 • het totaal van de premies werknemersverzekeringen. Dit is het totale bedrag dat de werkgever voor de werknemer betaalt aan premies werknemersverzekeringen. U vult hier geen premie in voor een eventuele particuliere verzekering. En u houdt geen rekening met de WGA-premie die u eventueel op de werknemer hebt verhaald.
  Valt de werknemer niet onder het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, dan vult u hier niets in.

Gemoedsbezwaarden

De Belastingdienst heeft geen apart model jaaropgaaf voor gemoedsbezwaarde werknemers of werkgevers.

Als u het model van de fiscus of een eigen jaaropgaaf gebruikt, moet u de namen van de rubrieken ‘ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen’ en ‘ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet’ aanpassen.
In plaats daarvan vermeld u ‘ingehouden loonbelasting/premievervangende loonbelasting’ en ‘ingehouden bijdragevervangende loonbelasting’.
In deze rubrieken vermeld u de bedragen van de premievervangende loonbelasting en de bijdragevervangende loonbelasting.

Bent u een gemoedsbezwaarde werkgever, dan vermeld u bovendien onder ‘totaal premies werknemersverzekeringen’ de premievervangende loonbelasting.

Bron: Salarisvanmorgen / Handboek Loonheffingen

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.