fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Is een cao verplicht?

door | jul 14, 2020 | Juridisch Advies

De kans is groot dat uw onderneming ook gebonden is aan een cao. In welke gevallen is een cao verplicht? Bekijk hieronder de 4 gevallen. Ga na of de cao verplicht is en voorkom hoge claims van werknemers.

Verplichte cao

Een collectieve arbeids­overeenkomst of cao bevat de arbeidsvoorwaarden van een grote groep werknemers. Deze cao-afspraken zijn lang niet altijd vrijblijvend. Controleer daarom of u verplicht bent om een cao toe te passen.

De kans is groot dat u als werkgever te maken hebt met een cao. Zo valt de meerderheid van de werknemers in Nederland (5,6 miljoen mensen) onder een cao. Het is dus belangrijk om na te gaan of een cao verplicht is.

Welke cao’s zijn er? Bekijk een overzicht per branche

In de volgende gevallen bent u verplicht om een cao toe te passen:

1. Zelf een cao afsluiten

U kunt zelf een cao afsluiten met één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Dit heet ook wel een ondernemings-cao. Hierin staan bepalingen die toegespitst zijn op uw onderneming.

Het zijn vooral grotere ondernemingen die zo’n cao afsluiten. Als u hier – vrijwillig – aan meewerkt, bent u verplicht de cao daadwerkelijk toe te passen.

2. Cao via werkgeversorganisatie

Een werkgeversorganisatie waar u lid van bent, kan ook een cao afsluiten voor uw bedrijfstak. Dankzij uw lidmaatschap bent u dan gebonden aan een bedrijfstak-cao.

U moet daarvoor wel onder de werkingssfeer van die cao vallen. Dat wil zeggen dat de cao geldt voor het soort werkzaamheden in uw onderneming. Branche- en werkgeversorganisaties kunnen u vertellen welke bedrijfstak-cao van toepassing is in uw branche.

3. Algemeen verbindend verklaarde cao

Ook als u geen lid bent van een werkgeversorganisatie, kan een cao verplicht zijn. De minister van SZW mag een cao namelijk verplicht stellen (algemeen verbindend verklaren) voor alle werkgevers en werknemers in een bedrijfstak.

Deze verplichting voorkomt dat werkgevers onderling op de arbeidsvoorwaarden concurreren. U mag dan bijvoorbeeld niet mindere arbeidsvoorwaarden bieden dan in de cao is bepaald.

Op de website van het ministerie van SZW leest u welke cao’s algemeen verbindend zijn verklaard.

4. Cao opgenomen in de arbeids­overeenkomst

Het is mogelijk een cao van toepassing te verklaren op een arbeids­overeenkomst. De bepaling waarmee je dit doet, heet een incorporatiebeding.

Met zo’n beding geldt de cao altijd. Dat is onafhankelijk van een ondernemings-cao, het lidmaatschap van een werkgeversorganisatie of het algemeen verbindend verklaren van een cao.

Looptijd cao

Een cao heeft altijd een bepaalde looptijd. Meestal is dit één of twee jaar. Tegen het einde van die periode gaan cao-partijen opnieuw om de tafel om afspraken te maken. Dit lukt niet altijd, waardoor een branche soms zonder cao komt te zitten.

Als een cao afloopt, dan is het mogelijk dat cao-bepalingen van kracht blijven totdat een nieuwe cao is afgesloten. Dit heet ook wel de nawerking van een cao. Bij een algemeen verbindend verklaarde cao heeft u in principe niet te maken met nawerking.

Standaard-cao en minimum-cao

Moet u een cao verplicht toepassen? Dan is het belangrijk om te weten of het gaat om een standaard-cao of minimum-cao:

  • Een standaard-cao Bevat bepalingen waarvan u niet mag afwijken. Dat betekent dat u in een individuele arbeids­overeenkomst geen betere of slechtere arbeidsvoorwaarden mag vastleggen.
  • Een minimum-cao Bevat bepalingen waarvan u mag afwijken, maar alleen in het voordeel van uw werknemer. U kunt dus betere arbeidsvoorwaarden bieden dan in de cao staat.

De meeste cao’s zijn minimum-cao’s. Aan de cao-bepalingen kunt u zien of het gaat om een standaard-cao of een minimum-cao. In een minimum-cao staat bijvoorbeeld expliciet dat u ten gunste van de werknemer mag afwijken.

Dispensatie cao

Soms is het mogelijk uitgesloten te worden van een algemeen verbindend verklaarde cao. Dit doet u door dispensatie aan te vragen bij het ministerie van SZW, maar daarvoor gelden strenge regels.

In overleg met de cao-partijen krijgt u soms dispensatie als daar bepalingen over staan in de cao. In ruil voor de dispensatie moet u meestal wel een cao afsluiten die minstens gelijkwaardig is.

Bron: ondernemen met personeel

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.


ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.