Salarisadministratie in de cloud

HR-Portaal – Salarisadministratie in de cloud

Uw salarisadministratie volledig digitaal en snel en correct verwerkt?
Altijd en overal in een beveiligde omgeving toegang tot uw personeelsadministratie?
Sneller werken door slimme koppelingen met andere software?
Dat kan bij Loonvisie!

Het HR-Portaal van Loonvisie, de geïntegreerde HR- & salarisapplicatie op basis van het salarisadministratiepakket Nmbrs, is beschikbaar in de cloud. Hierdoor heeft u altijd en overal inzicht in de laatste stand van zaken. Doordat u constant inzicht en overzicht heeft kunt u eerder bijsturen indien nodig. Ook kunnen uw medewerkers toegang krijgen tot (een deel van) hun digitale personeelsdossier.

Periodieke verwerking

U kunt periodiek uw variabele mutaties, nieuwe medewerkers en stamgegevens rechtstreeks invoeren. De online formulieren voor een efficiënte invoer van variabele salarismutaties staan tot uw beschikking.  Zelf proforma salarisberekeningen maken behoort ook tot de mogelijkheden.

De loonjournaalpost wordt per tijdvak samengesteld. Wellicht zijn er mogelijkheden om de loonjournaalposten te koppelen met uw financiële administratie. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Output

Door middel van de online HR- & salarisapplicatie HR-Portaal heeft u inzicht in de salarisoutput zoals salarisspecificaties, loonjournaalpost, betaalbestand en de af te dragen loonheffingen. Maandelijks worden bepaalde (HR-strategische) overzichten voor u samengesteld zodat u per tijdvak inzicht heeft in uw personeelsadministratie en -kosten. Zelf rapporten samenstellen is hierbij ook mogelijk.

Nadat de salarisrun is vrijgegeven voor uw werknemers, kunnen zij zelf de salarisspecificaties en jaaropgave inzien en downloaden vanuit hun eigen account.

Slimme koppelingen

Het HR-Portaal heeft een ruim aanbod (meer dan 100!) aan automatische koppelingen met verschillende softwaresystemen, zoals voor:

 • boekhouden
 • planning
 • portals
 • verzuim
 • dashboards
 • pensioenen
 • ERP/BI

Met één enkele invoer deelt u uw informatie, minimaliseert u dubbele handelingen en voorkomt u fouten. Wilt u weten of het HR-Portaal een koppeling heeft met uw huidige bedrijfssoftware? Neem contact met ons op!

Extra HR functionaliteiten

 • Verlofadministratie
  U kunt uw verlofadministratie dusdanig inrichten dat deze volledig geautomatiseerd en efficiënt kan verlopen.
  De werknemers krijgen toegang tot de werknemerslogin ESS. Ze kunnen dan het verlof online aanvragen via hun app of computer. Deze verlofaanvraag wordt door u of de leidinggevende goed- of afgekeurd waarna de verlofadministratie direct wordt bijgewerkt.
 • Verzuimadministratie
  Na inrichting van de verzuimadministratie heeft u grip op uw verzuim. De meldingen kunnen worden doorgestuurd naar uw arbodienst zodat zij over de juiste gegevens beschikken. Daarnaast heeft u inzicht in uw ziekteverzuim en krijgt u signalen om het proces in goede banen te leiden.
  Het is mogelijk om de verschillende (wettelijk) vastgelegde stappen van de Wet verbetering poortwachter te volgen. Van deze verzuimmeldingen zijn verschillende overzichten en rapporten beschikbaar.
 • Manager Self Service (MSS)
  Uw leidinggevenden/managers kunnen toegang krijgen tot bepaalde gegevens van hun medewerkers. Door bepaalde HR-werkzaamheden op dit niveau te laten uitvoeren, wordt het HR-proces efficiënt uitgevoerd. Zij kennen de werknemers en geven bijvoorbeeld goedkeuring voor de verlofdagen. Ook blijven ze door middel van signalen op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen. Indien gewenst kunnen zij zelf rapportages van hun medewerkers samenstellen.
 • Employee Self Service (ESS)
  Uw medewerkers kunnen toegang krijgen tot hun gegevens waarmee zij de loonstroken kunnen inzien en verlof aanvragen. Ook behoort het wijzigen van hun persoonsgegevens via een goedkeuringsproces tot de mogelijkheden en kunnen declaraties online ingediend worden. Hiermee worden bepaalde werkzaamheden bij de bron neergelegd en is het HR-proces uitermate efficiënt ingericht.

Wilt u meer weten over werken via ons HR-Portaal en wat de voordelen voor uw organisatie zijn? Neem dan meteen contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. We laten u graag de mogelijkheden zien.

Contact

Disclaimer

Loonvisie besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Loonvisie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.