fbq('track', 'Purchase', {currency: "USD", value: 30.00});

Hoe hoog is de SPAWW-uitkering?

door | okt 9, 2019 | Verzekeringen & Verzuim

De Stichting Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (SPAWW) geeft uitvoering aan cao-afspraken om de beperking van opbouw en duur van WW- en WGA-uitkeringen te repareren. Zeer veel werknemers vallen inmiddels onder de regeling, maar hoe hoog is de uitkering en hoe gaat samenloop met andere verzekeringsuitkeringen?

De SPAWW-regeling zorgt ervoor dat de WW- en WGA-loongerelateerde uitkering privaat wordt voortgezet. Het is daardoor van invloed op inkomensverzekeringen die na afloop van de wettelijke WW- of WGA-uitkering tot uitkering komen. Private werkloosheidsverzekeringen die bovenop de wettelijke WW-uitkering een aanvulling bieden worden niet geraakt. De verzekeringsoplossingen die een periode (meestal maximaal 12 maanden) na afloop van de WW-uitkering tot uitkering komen, zijn als een werknemer onder de SPAWW-regeling valt min of meer overbodig geworden. Voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de impact meer divers.

Allereerst is er de WIA-bodemverzekering die een aanvulling biedt wanneer een werknemer door UWV minder dan 35 procent wordt afgeschat. Deze werknemer heeft geen recht op een WIA-uitkering, maar kan wel aanspraak maken op een WW-uitkering. Omdat deze uitkering direct na afloop van de WIA-uitkering wordt verstrekt, zal er doorgaans alleen samenloop zijn met de wettelijke WW-uitkering.

De meest bekende WIA-verzekering voor werknemers is de WGA-hiaatverzekering. Deze verzekering keert uit na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering en zal dus gelijktijdig met de SPAWW-regeling tot uitkering kunnen komen. Door die samenloop kan een werknemer zo lang als de regeling uitkeert, te maken krijgen met een bovenmatige aanvulling. Het inkomen van de werknemer kan door de combinatie van WIA-uitkering, eventueel inkomen uit arbeid, de uitkeringen vanuit de WGA-hiaatverzekering en de SPAWW-regeling, hoger uitkomen dan zijn oorspronkelijke loon.

Deze bovenmatige uitkering van SPAWW is door de deelnemende cao-partijen aangekaart en heeft geleid tot een wijziging in de regeling. De wijziging houdt in dat als er sprake is van meerdere inkomstenbronnen de SPAWW regeling uitkeert totdat de verzekerde werknemer in totaal 100 procent van zijn oorspronkelijke loon ontvangt. Bij samenloop van aanvullingsverzekeringen en de SPAWW-regeling blijft het daarmee wel mogelijk dat een werknemer er tijdens arbeidsongeschiktheid na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering, die gebaseerd is op 70 procent van het sociaal verzekeringsloon, in inkomen op vooruit gaat.

Naast de WGA-hiaatverzekering, bestaat er ook de WGA-hiaat verzekering uitgebreid. Deze verzekering biedt na afloop van de WGA-loongerelateerde uitkering een aanvulling tot 70 of 75 procent van het loon. Werknemers die onder deze dekking vallen hebben normaal gesproken geen behoefte aan de verlengde WGA-uitkering van de SPAWW en zouden kunnen volstaan met de WW-dekking. Het is echter niet mogelijk om bij SPAWW te kiezen voor een afzonderlijke WW- of WGA-aanvulling.

Ook de werkgeversverzekering in de WIA, de WGA-eigenrisicodragersverzekering, kan te maken krijgen met de WGA-aanvulling. Doordat de arbeidsongeschikte werknemer voor een langere periode in een loongerelateerde uitkeringsfase blijft, zal de financiële re-integratieprikkel verminderen. Dit kan tot gevolg hebben dat de WGA-eigenrisicodragersverzekering met een hogere uitkeringslast wordt geconfronteerd.

Op de site van SPAWW is een rekenmodule geplaatst waarmee een (adviseur van een) werknemer kan beoordelen of er recht is op een aanvulling vanuit SPAWW en hoe die aanvulling eruit ziet.

Bron: Enkwest

Maandelijks het laatste nieuws op het gebied van personeel en salaris in uw mail?
Schrijf u in voor onze nieuwbrief.ONZE DIENSTEN

Loonvisie neemt uw zorgen rond salaris- en personeelsadministratie graag compleet of gedeeltelijk uit handen.
Salaris- en personeelsadministratie
HR Advies
Juridisch advies
Verzekeringen en verzuim

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

ALLE EXPERTISE VOOR:

Aan één loket vindt u alle expertise die u nodig heeft voor:
Ondernemers
Accountant- en administratiekantoren

BRANCHES

Loonvisie heeft jarenlange ervaring met salaris- en personeelsadministratie in verschillende branches, zoals:
Horeca
Transport & logistiek
Metaal & techniek
Huisartsen

salarisadministratie@loonvisie.nl
0317 - 61 91 25

De Hofstede 57
4033 BV Lienden

 

Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Roermond

© Loonvisie - Realisatie: Woerdekom Webdesign

Share This

 

Loonvisie heeft een nieuw logo!

En bij een nieuw logo hoort ook een nieuwe huisstijl.
 
De komende periode wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd op de website.